RPMS to zespół doświadczonych profesjonalistów od usług prawnych. Od lat obsługujemy podmioty ze zróżnicowanych sektorów gospodarki. Jako radcy prawni i adwokaci w Koszalinie (oraz innych polskich miastach) zajmujemy się kompleksową obsługą w każdej dziedzinie prawa. Do naszych specjalności można zaliczyć m.in. procesy windykacyjne, windykację długów, pomoc w postępowaniach sądowych, sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa gospodarczego, ale też fachowe wsparcie w kwestiach podatkowych.

Jedną z naszych czołowych specjalności jest obsługa prawna dla przedsiębiorców z rynku IT. Wspieramy podmioty, które działają w e-commerce, innowacyjnych technologiach, rozwiązaniach informatycznych, a także przetwarzaniu danych – w tym danych osobowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Lata doświadczenia prawników i ekspertów z naszej kancelarii sprawdzą się też w ramach potrzeb start-upów. Oferujemy usługi dla początkujących firm, pomagając w otwarciu i optymalizacji procesów związanych z działaniem konkretnego podmiotu. Stawiamy na podejście indywidualne, udzielając pomocy wedle aktualnych potrzeb klienta. Dostarczamy mu profesjonalne porady prawne, zapewniamy szeroki zakres pomocy i bieżące doradztwo w kwestiach prawnych oraz podatkowych.

  Kompleksowe usługi prawne RPMS

  Kancelaria RPMS to polecani radcowie prawni w Koszalinie, którzy działają na terenie całego kraju. Świadczone przez nas usługi obejmują pełny zakres podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Jako kancelaria z doświadczeniem, zapewniamy kompleksową obsługę w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sprawie. Wybierając RPMS, możesz skorzystać m.in. z:

  Sporządzanie, zabezpieczanie i opiniowanie umów

  Przygotowanie dokumentacji, która reguluje działanie danego podmiotu: ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa, regulaminów itd. Mając na uwadze interes klienta, doradzamy mu najlepsze możliwe kroki prawne

  Potrzebujesz wsparcia w negocjacjach z kontrahentem? Skorzystaj z naszej pomocy. Oprócz tego możemy uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach jako Twoja reprezentacja oraz przeprowadzić szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w Twojej firmie

  Nasi radcowie i adwokaci z doskonałą znajomością prawa reprezentują klienta przed organami nadzoru (w tym urzędem skarbowym), Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy, a także przygotowują wszelkie niezbędne dokumenty

  Pomoc w pozyskaniu dokumentacji takiej jak decyzje administracyjne, zezwolenia i koncesje

  Przygotowanie pozwów dla osób prawnych i osób fizycznych

  Ponadto możesz skorzystać z obsługi prawnej w zakresie prawa upadłościowego i prawa pracy, czy wdrażania i monitorowania procedur związanych z ochroną danych osobowych. Jako eksperci od tych obszarów, wyjątkowo skutecznie dbamy o przestrzeganie zasad dotyczących zasad ochrony konkurencji i konsumentów, a także zabezpieczamy klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

  RPMS Koszalin. Radcy prawni i specjaliści od spraw windykacyjnych

  Wierzymy, że dobry radca prawny powinien być specjalistą w kilku wybranych przez siebie dziedzinach prawa. Właśnie takie osoby pozyskaliśmy do swojego zespołu. Dziś tworzą one doskonały dział wsparcia procesu windykacyjnego, stale podnosząc swoje kompetencje i poszerzając wiedzę na ten temat.
  Czym zajmuje się ten dział? Jego głównym zadaniem jest weryfikacja, monitorowanie i prowadzenie optymalizacji procedur windykacyjnych, które stosuje klient. Pozwala to na poprawę i większą efektywność w pozyskiwaniu należności z faktur przez przedsiębiorcę.
  Oprócz tego dział windykacyjny RPMS oferuje pełne wsparcie w konkretnych sprawach. Reprezentuje klienta, prowadząc czynności polubowne (przedsądowe, miękkie – głównie negocjacje w zakresie osób fizycznych i osób prawnych), a także czynności sądowe i egzekucyjne (twarde). Dopiero gdy dłużnik zalegający ze spłatą nie współpracuje na etapie polubownym, proponujemy przejście do działań twardych.

  Tym, co charakteryzuje nasze usługi windykacyjne, jest nie tylko ogromne doświadczenie, profesjonalne pisma sądowe, czy doskonali adwokaci i radcowie prawni. Koszalin to tylko jeden z obszarów, na którym możesz skorzystać z naszych usług, przy czym zawsze stawiamy na elastyczność w ustalaniu zasad współpracy. Dostosowujemy jej warunki do Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości.
  Windykacja to nie wszystko. Oferujemy też usługi związane z kompleksowym tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych. Przydaje się to zwłaszcza osobom zainteresowanym otwarciem spółki prawa handlowego, a także jej oddziałów, fundacji czy stowarzyszeń. W RPMS funkcjonuje w tym celu specjalny dział prawny, który sporządza umowy, akty założycielskie i reprezentuje klientów w trakcie czynności prawnych – w tym przy zawieraniu umowy z notariuszem oraz w postępowaniach prowadzonych online w trybie S24 i postępowaniach rejestrowych.
  Dodatkowo doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej. Analizujemy kwestie związane z organizacją, prawem, podatkami i wspieramy Cię w wejściu na rynek. Wybierając RPMS, nie martwisz się o sprawy założycielskie. Nawiązaliśmy współpracę z notariuszami, doradcami i specjalistami, którzy pomagają nam w zapewnieniu pełnej ochrony Twojego biznesu. Nasza kancelaria to połączenie zaangażowania, profesjonalizmu i ludzkiego podejścia.

  Radcowie prawni dla spółek – obsługa indywidualna

  Wspieramy w tworzeniu nowych firm, a także prowadzimy całkowitą obsługę prawną przejęć, przekształceń i fuzji podmiotów gospodarczych. Wśród oferowanych świadczeń nie mogło zabraknąć również transakcji, które dotyczą przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Nasza kancelaria prawna w Koszalinie i innych polskich miastach realizuje kompletny audyt formalnoprawny funkcjonowania danego podmiotu. Taki dokument i idące za nim wnioski pozwalają uzyskać możliwe rozwiązania, dzięki którym klient przejmuje kontrolę nad owym podmiotem w optymalny sposób.

  Natomiast dla inwestorów zamierzających nabyć akcje i udziały innego podmiotu bądź jego zorganizowanej części, przygotowaliśmy kompleksowe wsparcie w ramach audytów prawnych. Korzystając z tej usługi, można sprawnie wykryć wszelkie ewentualne nieprawidłowości, a także metody rozwoju działalności podmiotu.

  Kancelaria prawna Koszalin

  Obsługa spółek

  Przygotowanie ww. audytów opiera się nie tylko na wiedzy prawników, ale również na wsparciu ze strony doradców inwestycyjnych, biur księgowych, doświadczonych menedżerów i kancelarii podatkowych. W ten sposób dostarczamy klientowi całościowy obraz sytuacji prawnej – zalet, wad i potencjalnych zagrożeń, które mogą wyniknąć z podjęcia konkretnych działań inwestycyjnych.

  Szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa gospodarczego daje nam możliwość zapewnienia audytu, który jest w 100% dopasowany do branży i oczekiwań klienta. Nasze podejście jest więc nie tylko profesjonalne, ale i w pełni indywidualne.

  Usługa audytu dotyczy m.in.:

  • zagadnień korporacyjnych,
  • kwestii prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawne,
  • umów handlowych,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • sporów korporacyjnych
  • i wielu innych obszarów.
  Kancelaria radców prawnych Koszalin

  Pełna obsługa prawna spółek

  Nasza kancelaria radców prawnych oferuje wsparcie w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Koszalina. Występując w charakterze pełnomocnika strony, reprezentujemy go w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, przede wszystkim:

  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Zastępstwo procesowe z kancelarią RPMS to możliwość skorzystania z profesjonalnego pełnomocnika. Uczestniczy on w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, przeprowadzania rozmowy i negocjacje w imieniu strony. Jego celem jest szybkie i polubowne rozwiązanie sporu (wtedy, gdy jest to możliwe). W ten sposób klient otrzymuje gwarancję fachowej pomocy prawnej, a także kontaktu z jedną, wyznaczoną osobą, która udziela mu bieżących informacji o sprawie.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Wsparcie radców prawnych w ochronie danych osobowych

  Oferujemy również obsługę prawną związaną z zapewnieniem przestrzegania procedur dotyczących ochrony danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych klienta. Chodzi tutaj głównie o wsparcie ze strony radców prawnych w kwestiach ochrony danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących zasad RODO. Nasza kancelaria prawna udziela kompleksowego wsparcia, dzięki któremu poznajesz, rozumiesz i prawidłowo wdrażasz procedury dotyczące ochrony przetwarzanych danych. Zyskujesz tym samym poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności i działasz zgodnie z obowiązującą literą prawa.

  W ramach tej formy obsługi prawnej, z naszej strony możesz liczyć m.in. na:

  • rowadzanie audytów zmierzających do weryfikacji przestrzegania obowiązujących norm i procedur, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian wynikających z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenie pełnej procedury i dokumentacji związanej m.in. z polityką bezpieczeństwa, umową na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcją zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorami upoważnień, regulaminami i wytycznymi pozwalającymi na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowanie pism elektronicznych i tradycyjnych w ramach profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • reprezentację w postępowaniach na terenie całego kraju na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.