RPMS to adwokaci i radcy prawni w Toruniu tworzący zgrany, profesjonalny zespół. Świadczymy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i to niezależnie od branży, w której działają. Wyróżnia nas indywidualne podejście i kompleksowa oferta obejmująca wszystkie dziedziny prawa, w tym: procesy windykacyjne, windykację należności, pomoc w sprawach cywilnych, sprawach sądowych i z zakresu prawa gospodarczego, czy kwestie podatkowe.

Do specjalności naszej kancelarii prawnej zalicza się obsługa start-upów oraz przedsiębiorstw z sektora IT (e-commerce, wdrażanie nowych technologii, rozwiązań informatycznych, przetwarzanie danych itd.). Początkujące firmy mogą liczyć naszą pomoc w płynnym wejściu na rynek. Zajmiemy się m.in. optymalizacją procesów związanych z ich funkcjonowaniem. Nasi prawnicy są nastawieni na bieżące potrzeby klienta. Dostarczają mu niezbędne wsparcie, służąc poradą i pomocą na każdym etapie prowadzenia działalności – w tym w dziedzinie prawa podatkowego.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Zakres usług prawnych – czym się zajmujemy?

  Nasza oferta jest dostępna dla klientów z całego kraju, w tym dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych z Torunia. Kancelaria prawna RPMS zapewnia kompleksowe usługi bez względu na poziom skomplikowania danego zagadnienia czy całej sprawy. W ofercie znajdziesz między innymi:

  Przygotowanie profesjonalnego pozwu dla klienta indywidualnego – osoby fizycznej oraz osoby prawnej.

  Występowanie w imieniu klienta przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, w trakcie kontroli organów nadzoru – w tym kontroli organów skarbowych, a także przygotowanie potrzebnej dokumentacji.

  Pomoc w procesie negocjacji z kontrahentami, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach jako reprezentacja przedsiębiorcy, prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej.

  Sporządzanie, zabezpieczanie i opiniowanie umów z kontrahentami.

  Doradztwo w tym zakresie i przygotowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania działalności gospodarczej, np. regulaminów czy ogólnych warunków sprzedaży.

  Zdobycie dla klienta niezbędnej dokumentacji: koncesji, zezwoleń, czy decyzji administracyjnych.

   

  Możesz też liczyć na naszą pomoc w zakresie prawa upadłościowego, prawa pracy oraz we wdrażaniu i kontrolowaniu stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Zajmujemy się również efektywnym zabezpieczaniem klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, dążąc do przestrzegania zasad związanych z ochroną konkurencji i konsumentów.

  RPMS Toruń. Kancelaria prawna od windykacji długów

  Nasi radcy prawni zajmują się konkretnymi dziedzinami prawa i zostają w nich specjalistami. Dlatego stale dążą do poszerzania wiedzy na dany temat, czego dowodem jest m.in. nasz sprawny i skuteczny dział windykacyjny. Korzystając z jego wsparcia, klient ma możliwość zwiększenia efektywności stosowanych procedur związanych z windykacją.
  Dział windykacyjny przeprowadza weryfikację, a także monitoruje i optymalizuje sposób pozyskiwania płatności od kontrahentów. Dzięki temu kolejne należności spływają szybciej i bez niepotrzebnych przestojów.
  Dział ten zajmuje się również prowadzeniem konkretnych spraw z zakresu windykacji długów. Na początku w ramach czynności miękkich, czyli przedsądowych, których celem jest polubowne odzyskanie należności (np. drogą negocjacji). Kolejne są działania twarde, czyli sądowe i komornicze. Dysponujemy wieloma narzędziami i sprawdzonymi metodami, które umożliwiają sprawne odzyskanie należności klienta.

  Jednak tym, co wyróżnia ofertę windykacji RPMS od innych kancelarii prawnych, jest elastyczność w ustalaniu zasad współpracy z klientem. Każdorazowo dostosowujemy ją do jego potrzeb, możliwości i oczekiwań. W ten sposób współpraca daje dobre efekty, a przy tym jest w pełni komfortowa dla klienta.
  Jeszcze innym obszarem, którego dotyczą nasze usługi, jest tworzenie i rejestracja podmiotów gospodarczych. Naszą rolą w tym procesie jest wsparcie klientów m.in. w przypadku spółek prawa handlowego, należących do nich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. W tym celu powstał specjalny dział prawny. Jego funkcje to przede wszystkim przygotowywanie umów, aktów założycielskich i występowanie w imieniu klienta przy czynnościach prawnych oraz w postępowaniach rejestrowych – zarówno online w trybie S24, jak i stacjonarnie.
  Ponadto służymy poradą przy wyborze najlepszej formy działalności gospodarczej. Przed tym dokonujemy analizy kwestii prawnych, organizacyjnych i podatkowych. W ten sposób jesteśmy w stanie pomóc klientowi w sprawnym wejściu na rynek.
  Jeśli więc planujesz otworzyć biznes i martwisz się o kwestie założycielskie, zgłoś się do nas. Współpracujemy z notariuszami, doradcami i ekspertami, dzięki którym dobierzemy najwłaściwsze rozwiązanie dla Twojej działalności i zapewnimy 100% ochrony Twoich interesów.

  Kancelaria radcowska – indywidualna obsługa prawna spółki

  Nasza kancelaria radców prawnych w Toruniu realizuje także szeroki zakres działań prawnych w przypadku fuzji, przekształceń i przejęć podmiotów gospodarczych. Wśród oferowanych świadczeń znajdują się też transakcje dotyczące przejęcia zorganizowanej części firmy.
  Jako doświadczona kancelaria prawna, sporządzamy pełny audyt formalnoprawny nt. funkcjonowania wskazanego podmiotu. Będąc w posiadaniu takiego dokumentu i wysuniętych z niego wniosków, klient otrzymuje pełny obraz sytuacji oraz pakiet możliwych rozwiązań. W rezultacie przejmuje kontrolę nad podmiotem w maksymalnie zoptymalizowany sposób.
  Inwestorzy zmierzający do nabycia akcji i udziałów innego podmiotu (bądź jego zorganizowanej części), również skorzystają z naszego wsparcia. Oferujemy szeroki wybór audytów prawnych, które pozwolą wykryć potencjalne zagrożenia i kierunki rozwoju wybranych podmiotów.

  Obsługa spółek

  Przygotowując audyty prawne, kierujemy się nie tylko własną wiedzą i doświadczeniem. Korzystamy też ze wsparcia kancelarii podatkowych, doradców inwestycyjnych i doświadczonych menedżerów. Sprawia to, że klient poznaje wszystkie potencjalne konsekwencje, korzyści i ewentualne niedogodności, które mogą wynikać z danej inwestycji.

  Szerokie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego pozwala nam zapewnić audyt odpowiadający na potrzeby klienta i cechy branży, w której działa. Nasze podejście jest więc nie tylko profesjonalne, ale i całkowicie indywidualne.

  W usłudze audytu mieszczą się m.in. takie zagadnienia, jak:

  • kwestie korporacyjne, prawa pracy i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne.
  Profesjonalne pełnomocnictwo w sprawach sądowych

  Kancelaria prawna Toruń

  Kancelaria RPMS w Toruniu służy również pomocą w sprawach administracyjnych i cywilnych. W tym przypadku rolą naszych adwokatów i radców prawnych jest występowanie w charakterze pełnomocnika strony. Klienci mogą skorzystać z naszego wsparcia przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych, w tym głównie:

  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym,
  • przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Oferujemy więc usługę zastępstwa procesowego. Klient otrzymuje własnego, profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje go w postępowaniach sądowych, prowadzeniu negocjacji i rozmów. Sporządza też pisma procesowe i podejmuje działania zmierzające do szybkiego, korzystnego rozwiązania sporu. Jednocześnie pełni funkcję „skrzynki kontaktowej” dla klienta, na bieżąco informując go o postępach w sprawie.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Pomoc radców prawnych w kwestii ochrony danych osobowych

  Nasi radcowie prawni i adwokaci realizują też pełną obsługę prawną w celu zapewnienia przestrzegania przez klienta procedur dotyczących ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Chodzi tutaj między innymi o ochronę danych osobowych uwzględnionych w normach RODO.

  Nasza kancelaria udziela przedsiębiorcom profesjonalnego, merytorycznego wsparcia. Pomaga poznać, zrozumieć i zastosować się do reguł związanych z ochroną przetwarzanych danych. Gwarantuje to zarówno poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności, jak i pewność funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Usługi kancelarii RPMS w tym zakresie dotyczą przede wszystkim:

  • realizacji audytów pozwalających na weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur z uwzględnieniem zmian wynikających z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenia kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • sporządzenia pism elektronicznych i tradycyjnych potrzebnych do profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenia postępowań w całej Polsce na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.