Potrzebujesz wsparcia profesjonalnej kancelarii prawnej w Katowicach? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy zespołem radców prawnych i adwokatów, którzy specjalizują się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Wśród naszych usług znajdziesz każdą dyscyplinę prawa, w tym: procesy windykacyjne, windykację należności, pomoc w sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa gospodarczego i sprawach sądowych, a także kwestie podatkowe.

Z usług RPMS korzystają przedsiębiorcy z rozmaitych sektorów gospodarki. Zdecydowanie najczęściej zajmujemy się jednak podmiotami z rynku IT – firmami związanymi z szeroko pojętym e-commerce, wdrażaniem rozwiązań informatycznych i innowacyjnych technologii, a także zajmującymi się przetwarzaniem danych (m.in. danych osobowych).

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Kancelaria radców prawnych Katowice: usługi

  Doświadczenie prawników RPMS sprawdza się również w przypadku start-upów. Od lat działamy jako „prawne wsparcie” dla początkujących przedsiębiorców, którzy potrzebują m.in. optymalizacji procesów zachodzących w swojej firmie. Pomagamy im w założeniu działalności, wyborze jej odpowiedniej formy, wejściu na rynek, a także w dalszym, sprawnym funkcjonowaniu. Świadczymy profesjonalną poradę i pomoc prawną, oferując m.in. bieżące doradztwo z zakresu prawa podatkowego. RPMS to kancelaria radców prawnych w Katowicach, która działa na terenie całego kraju. Obsługujemy podmioty gospodarcze i osoby prywatne, podejmując się spraw na każdym poziomie skomplikowania.

  Zajmujemy się m.in. sporządzaniem pozwów dla klientów indywidualnych (dla osób prawnych i osób fizycznych), prawem pracy i prawem upadłościowym. Realizujemy też działania zmierzające do skutecznego zabezpieczenia klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dbamy również o to, aby w firmie przestrzegano zasad odnoszących się do ochrony konkurencji i konsumentów.
  Wśród naszych usług znajdziesz również:

  Przygotujemy dla Ciebie całą dokumentację, która reguluje funkcjonowanie działalności gospodarczej – regulaminy, polityki bezpieczeństwa, ogólne warunki sprzedaży itd. Doradzimy również, jakie dokumenty będą potrzebne;

  Nie tylko sporządzamy, zabezpieczamy, ale też opiniujemy umowy zawierane z kontrahentami.

  Pomagamy w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, np. zezwoleń, decyzji administracyjnych czy koncesji.

  Profesjonalny adwokat lub radca pracy RPMS reprezentuje klienta w trakcie negocjacji, zwiększając szansę na sukces. Dodatkowo możemy występować w imieniu klientów na konferencjach i spotkaniach, a także przeprowadzać szkolenia dla pracowników i kadr zarządzających.

  Reprezentacja klienta obejmuje także występowanie przed organami nadzoru – takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, sąd pracy, czy urząd skarbowy. W ramach usługi przygotowujemy też zestaw niezbędnych dokumentów.

  Profesjonalna pomoc w sprawach windykacyjnych

  Adwokaci i radcy prawni RPMS to eksperci w wybranych obszarach prawa. Wierzymy, że dobry prawnik powinien specjalizować się w konkretnych dziedzinach i stale podnosić swoje kompetencje. Poszerzając wiedzę i doświadczenie, jesteśmy w stanie oferować jak najlepsze usługi prawne. W zgodzie z tą zasadą powstał nasz niezwykle skuteczny dział wsparcia procesu windykacyjnego.

  Dział ten zajmuje się weryfikacją, kontrolowaniem i przeprowadzaniem optymalizacji procedur windykacyjnych stosowanych przed klienta. Dąży więc do poprawy i zwiększenia skuteczności uzyskiwania płatności od kontrahentów. W rezultacie zmniejsza się ryzyko występowania zatorów płatniczych.

  Oczywiście dział wsparcia procesu windykacyjnego zajmuje się też pomocą w konkretnych, indywidualnych sprawach. Reprezentuje klienta zarówno podczas windykacji miękkiej, czyli polubownej (przedsądowej), która opiera się np. na negocjacjach i ustalaniu planu spłaty, jak i w trakcie windykacji sądowej i komorniczej (twardej). To, w jaki sposób odzyskamy Twoją należność, zależy od postawy dłużnika. Jeżeli wyrazi wolę spłaty, najczęściej wystarczy windykacja miękka. Kiedy jednak unika prób negocjacji, proponujemy rozwiązanie sprawy przed sądem.

  Jedną z zalet usług naszej kancelarii prawnej jest elastyczność w ustalaniu zasad współpracy z klientami. Zawsze dbamy o to, aby warunki współpracy były zgodne z ich oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami. Ponadto możesz liczyć na nasz profesjonalizm, ludzkie podejście i pełne zaangażowanie w sprawę.

  Windykacja to nie wszystko. Świadczymy również kompleksowe usługi dotyczące tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się zwłaszcza w obsłudze spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. W tym aspekcie również zadbaliśmy o stworzenie odrębnego działu prawnego. Jego funkcje to m.in. sporządzanie aktów założycielskich, umów, występowanie w imieniu klienta w postępowaniach rejestrowych stacjonarnie i online (tryb S24), a także podczas czynności prawnych np. przed notariuszem.

  Co więcej, doradzimy Ci w kwestii wyboru najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej. Nasz zespół radców prawnych analizuje w tym celu kwestie związane z prawem, podatkami i organizacją, aby pomóc przedsiębiorcom w płynnym wejściu na rynek.

  Działamy ze wsparciem zaufanych notariuszy, doradców i innych specjalistów. Pomagają nam w utworzeniu jak najlepszej sytuacji prawnej dla klienta i pewności pełnej ochrony jego interesów.

  Radcy prawni w Katowicach od obsługi prawnej spółek

  Kancelaria prawna RPMS oferuje również kompleksową obsługę prawną przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych, a także transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Polega to na wykonywaniu całościowych audytów formalnoprawnych, które pozwalają sprawdzić, jak funkcjonuje wskazany podmiot. W rezultacie inwestor otrzymuje szczegółowe dane i propozycje rozwiązań, co umożliwia mu przejęcie kontroli nad podmiotem w najbardziej korzystny, optymalny sposób.

  Jednocześnie swoją ofertę audytów prawnych kierujemy do inwestorów planujących zakupić akcje i udziały innego podmiotu lub jego zorganizowanej części. Tutaj również zapewniamy wykrycie potencjalnych błędów i wskazanie dróg rozwoju działalności konkretnych podmiotów.

  Na czym polega

  obsługa spółek?

  Aby zapewnić jak najlepsze efekty, przy sporządzaniu audytów korzystamy ze wsparcia zewnętrznych specjalistów: menedżerów, biur księgowych, kancelarii podatkowych i doradców inwestycyjnych. Klient zyskuje więc pełny obraz możliwych do podjęcia kroków oraz świadomość korzyści i zagrożeń związanych z daną inwestycją.

  Nasi radcy prawni posiadają duże doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego. Sprawia to, że nasze audyty są w pełni indywidualne, a więc dopasowane do oczekiwań klienta i charakterystyki rynku, na którym działa.

  W usłudze audytu mieszczą się takie zagadnienia jak:

  • Spory korporacyjne,
  • Umowy handlowe,
  • Postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • Sprawy pracownicze,
  • Kwestie korporacyjne i administracyjnoprawne,
  • Prawa własności intelektualnej

  i wiele innych.

  Potrzebujesz pomocy w sprawach cywilnych lub

  administracyjnych?

  Kancelaria radcowska RPMS reprezentuje klientów również w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Katowic.

  Nasi prawnicy występują w charakterze pełnomocników przed organami administracji publicznej i w sprawach sądowych, w tym: w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji; w postępowaniach mediacyjnych; przed sądami administracyjnymi; przed sądami arbitrażowymi; przed Sądem Najwyższym; przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Decydując się na usługę zastępstwa procesowego, klient korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jego rolą jest pełna reprezentacja strony w postępowaniach sądowych, negocjacjach i rozmowach, a także sporządzanie pism procesowych. Pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) zmierza do szybkiego, w miarę możliwości polubownego zamknięcia sporu. Jednocześnie pełni funkcję punktu kontaktowego dla klienta, informując go bezpośrednio o przebiegu postępowania.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych pod okiem kancelarii prawnej

  Ważnym aspektem funkcjonowania firmy w Internecie jest zapewnienie przestrzegania procedur związanych z ochroną danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych. Chodzi tutaj głównie o ochronę danych osobowych (uwzględniającą normy RODO).

  Nasza kancelaria udzieli Ci merytorycznej pomocy nie tylko we wdrożeniu, ale też poznaniu i zrozumieniu procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych. W rezultacie zyskasz poczucie bezpieczeństwa i pewność, że Twoja strona, portal lub e-sklep działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Zabezpieczymy Cię na wypadek kontroli i będziemy reprezentować w ramach współpracy partnerów biznesowych.

  Co dokładnie obejmuje obsługa prawna w tym zakresie? Przede wszystkim:

  • Przygotowanie pism tradycyjnych i elektronicznych do profesjonalnej pomocy w kwestiach związanych z RODO oraz prowadzenie postępowań w całej Polsce na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.
  • Realizację audytów, które pozwolą na zweryfikowanie przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji i procedury dotyczącej między innymi: polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych.