Niezależnie od tego czy dopiero startujesz na rynku, czy masz już biznesową pozycję i doświadczenie – zapraszamy do skorzystania ze wsparcia RPMS. Jako zespół radców prawnych w Sosnowcu oferujemy szeroki zakres usług dla osób prywatnych i osób fizycznych. Naszą mocną stroną jest obsługa przedsiębiorstw ze zróżnicowanych sektorów gospodarki. Wśród dziedzin prawa, którymi się zajmujemy, można wymienić windykację długów, procesy windykacyjne, pomoc w sprawach cywilnych, sądowych oraz gospodarczych, a także kwestie podatkowe.

Oczywiście na tym nie kończą się możliwości naszej kancelarii. Główną specjalnością prawników RPMS jest bowiem obsługa podmiotów z rynku IT. Od lat współpracujemy z firmami zajmującymi się innowacyjnymi technologiami, rozwiązaniami informatycznymi, e-commerce i przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Zakres usług prawnych RPMS

  Z naszej pomocy skorzystają również start-upy. Jeśli masz pomysł na biznes i chcesz gładko wkroczyć na rynek, zwróć się do nas. Pomożemy Ci w rozpoczęciu i optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem w konkretnej branży. Oprócz tego zapewnimy Ci poradę prawną dostosowaną do aktualnych potrzeb i bieżące doradztwo. Możesz liczyć na nas także w zagadnieniach związanych z prawem podatkowym.

  Przygotowujemy, zabezpieczamy i świadczymy opinie umów z kontrahentami.

  Sporządzamy pozwy dla klientów indywidualnych (osób fizycznych i osób prawnych).

  Nie tylko sporządzimy dla Ciebie niezbędne dokumenty, które regulują funkcjonowanie danej działalności, takie jak ogólne warunki sprzedaży czy polityka bezpieczeństwa, ale również zdobędziemy wszelkiego rodzaju koncesje, zezwolenia i decyzje administracyjne.

  Chcesz mieć pewność, że negocjacje z kontrahentem zakończą się pomyślnie? Skorzystaj z pomocy naszych wyspecjalizowanych prawników. Będą uczestniczyć w Twoim imieniu w konferencjach i spotkaniach, a także przeprowadzą szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

  Możemy reprezentować Cię przed urzędem skarbowym, sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru. Przygotujemy do tego celu całą niezbędną dokumentację.

  Usługi adwokatów i radców prawnych RPMS są skierowane do klientów z całego kraju, w tym z miasta Sosnowiec. Ofertę kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Nasze usługi są na tyle kompleksowe, że jesteśmy w stanie zagwarantować pełną obsługę prawną dla Twojego biznesu. Wybierając RPMS, skorzystasz m.in. z:

  Jako kancelaria radców prawnych świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego, prawa pracy, czy wdrażania i monitorowania procedur ochrony danych osobowych. Jesteśmy specjalistami od rozwiązań, które zabezpieczają klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Z nami zyskasz gwarancję przestrzegania zasad dotyczących ochrony konkurencji i konsumenta.

  RPMS Sosnowiec. Kancelaria prawna a windykacja należności

  Jako radcy prawni od windykacji długów, zadbaliśmy o intensywny rozwój tej części naszej oferty. W zespole kancelarii RPMS znajdują się osoby, które z pasją i zaangażowaniem poszerzają wiedzę w wybranych, konkretnych obszarach prawa. Dzięki temu stają się w nich ekspertami. Rezultat? Wyjątkowo sprawny dział wsparcia procesu windykacyjnego.

  W ramach swoich kompetencji dział ten zajmuje się kontrolą i optymalizacją stosowanych w firmie procedur związanych z windykacją. W ten sposób dochodzi do ich poprawy i zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu należności z faktur.

  Ponadto dział windykacyjny RPMS pomaga w konkretnych sprawach windykacyjnych. Jako reprezentacja klienta realizuje najpierw działania polubowne (miękkie, przedsądowe). Ich celem jest polubowne odzyskanie długu, bez konieczności angażowania sądu. Jeśli jednak nie przyniesie to oczekiwanego skutku, nasi prawnicy przechodzą do windykacji twardej, czyli sądowej i komorniczej. Oczywiście zawsze jest to poprzedzone konsultacją z klientem.

  Mocną stroną oferty kancelarii RPMS jest bowiem elastyczność w ustalaniu warunków współpracy. To klient decyduje, jaka forma windykacji jest dla niego dopuszczalna i w jakim zakresie mamy działać. Zawsze dostosowujemy się do jego potrzeb i możliwości. Inne ważne zalety naszego działu windykacyjnego to profesjonalne pisma sądowe, sprawdzone metody negocjacyjne, a także wysokie kwalifikacje radców prawnych.

  Nasza oferta to nie tylko windykacja, ale również działania związane z kompleksowymi usługami tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych. Oferujemy wsparcie zwłaszcza w przypadku spółek prawa handlowego. Zajmujemy się też należącymi do nich oddziałami, fundacjami i stowarzyszeniami. W tym celu również powstał specjalny dział prawny. Zajmuje się on przygotowaniem umów, aktów założycielskich i reprezentacją klientów w ramach czynności prawnych np. przed notariuszem oraz w postępowaniach rejestrowych stacjonarnie i online.

  Pomożemy Ci też w wyborze najlepszej formy działalności gospodarczej. Jeśli chcesz w pełni zoptymalizować swój biznes, przeanalizujemy wszystkie kwestie organizacyjne, podatkowe i prawne. W celu zapewnienia Ci płynnego wkroczenia na rynek, skonsultujemy się z notariuszami, doradcami i innymi specjalistami, z którymi współpracujemy od lat. Z nami zyskasz gwarancję pełnego zabezpieczenia swoich interesów.

  Indywidualni radcy prawni dla spółek

  Jeszcze inną formą wsparcia dla spółek jest kompleksowa obsługa prawna przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych. Wśród oferowanych świadczeń znajdują się też transakcje związane z przejęciem zorganizowanej części firmy.

  Nasza kancelaria prawna wykona dla Ciebie pełny audyt formalnoprawny. To dokument, który daje całościowy, szczegółowy wgląd w funkcjonowanie wybranego podmiotu. Dzięki temu uzyskujesz konkretne wnioski i wskazówki pozwalające na przejęcie podmiotu w maksymalnie zoptymalizowany sposób. Dla inwestorów zmierzających do nabycia udziałów i akcji innego podmiotu lub jego zorganizowanej części przygotowaliśmy również szeroki zakres audytów prawnych. Pozwalają one na wykrycie ewentualnych błędów i wskazanie potencjalnych metod rozwoju owych podmiotów.

  Obsługa spółek

  Sporządzanie wskazanych wyżej audytów przebiega pod czujnym okiem biur księgowych, kancelarii podatkowych, doradców inwestycyjnych i doświadczonych menedżerów. W rezultacie zapewniamy w 100% zgodny z rzeczywistością obraz sytuacji prawnej i możliwych do podjęcia rozwiązań. Przedstawiamy też przewidywane korzyści i ryzyka, które mogą wynikać z planowanej przez klienta inwestycji.

  Mamy ogromne doświadczenie w prawie gospodarczym, dlatego audyty RPMS są w pełni dopasowane do branży i potrzeb inwestorów. Jednocześnie gwarantujemy indywidualne, fachowe podejście.

  W usłudze audytu zawierają się między innymi:

  • Zagadnienia i spory korporacyjne;
  • Postępowania w sprawach karnych gospodarczych;
  • Sprawy pracownicze;
  • Sprawy administracyjnoprawne;
  • Umowy handlowe;
  • Prawa własności intelektualnej

  I wiele innych.

  Sprawy cywilne i administracyjne

  Kancelaria prawna Sosnowiec

  Wśród naszych usług nie mogło zabraknąć profesjonalnej reprezentacji klienta w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Sosnowca. Adwokaci i radcy prawni RPMS występują w tym przypadku jako pełnomocnicy strony przed organami administracji publicznej lub w postępowaniach sądowych.

  To tzw. usługa zastępstwa procesowego. Pełnomocnik wyznaczony przez kancelarię bierze dział w postępowaniach i spotkaniach, sporządza pisma procesowe, negocjuje w imieniu strony, a przy tym dąży do szybkiego i polubownego rozwiązania sporu. Stanowi dla klienta profesjonalne wsparcie, a zarazem bezpośredni punkt kontaktowy, który udziela bieżących informacji na temat przebiegu postępowania.

  Usługa zastępstwa procesowego obejmuje prowadzenie postępowań przed:

  • Sądem Najwyższym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Sądami administracyjnymi,
  • Sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • Organami administracji publicznej

  oraz w postępowaniach mediacyjnych.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Skuteczna ochrona danych osobowych ze wsparciem kancelarii

  Zajmujemy się obsługą prawną podmiotów z rynku IT, ale nie tylko. Obecnie każda niemal firma działająca w sieci musi zadbać legalne przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Dlatego nasza kancelaria zajmuje się wdrażaniem tego typu procedur. Dotyczy to zwłaszcza ochrony danych osobowych, które zostały uwzględnione w normach rozporządzenia RODO.

  Udzielamy merytorycznego wsparcia, które polega m.in. na zapoznaniu klienta z procedurami ochrony przetwarzanych danych i sprawnym wdrożeniu ich w działanie przedsiębiorstwa. W efekcie zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa i pewność, że Twój biznes funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

  Obsługa prawna w tym zakresie to przede wszystkim:

  • przygotowanie kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • sporządzenie pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • uczestnictwo w imieniu klienta w postępowaniach na terenie całej Polski w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • przeprowadzanie audytów zmierzających do weryfikacji przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
  Oceń