Skuteczni radcy prawni i adwokaci w Gorzowie Wielkopolskim, czyli kancelaria prawna RPMS, to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców. Zajmujemy się głównie obsługą firm ze zróżnicowanych sektorów gospodarki. Świadczymy też usługi dla osób prywatnych. Wśród naszych specjalności można wymienić procesy windykacyjne, windykację należności, prawo podatkowe, wsparcie klienta w sprawach sądowych, cywilnych, czy dotyczących prawa gospodarczego. Jednocześnie obsługa RPMS obejmuje niemal wszystkie dziedziny prawa.

Nasza oferta jest dostosowana między innymi do potrzeb przedsiębiorców z rynku IT. Aktywnie wspieramy firmy związane z e-commerce, rozwiązaniami informatycznymi, opracowywaniem innowacyjnych technologii czy przetwarzaniem danych. Poza tym doskonale odnajdujemy się w kwestiach związanych z działaniem start-upów. Nasi prawnicy pomagają początkującym przedsiębiorcom, którzy są na samym starcie biznesowej drogi. Oferują im bieżące doradztwo, szeroko pojętą pomoc prawną, a także wsparcie w optymalizacji podatkowej i innych aspektach związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Kompleksowa oferta usług prawnych

  Zapewniamy kompleksową ofertę usług prawnych, które świadczymy na terenie całego kraju – również w Gorzowie Wielkopolskim. Adwokaci i radcy prawni RPMS podejmą się każdej sprawy, niezależnie od stopnia skomplikowania danej sytuacji czy zagadnienia. Oferta obejmuje osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Znajdziesz w niej m.in.:

  Opiniowanie, a także sporządzanie i zabezpieczanie umów z kontrahentami.

  Działanie w imieniu klienta przez adwokatów i radców prawnych przed sądem pracy, podczas kontroli np. skarbowych, a także przed Państwową Inspekcją Pracy (wraz z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji).

  Pomoc w negocjacjach z kontrahentami, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach w formie reprezentacji klienta oraz przygotowanie szkolenia dla pracowników/kadry zarządzającej.

  Sporządzanie dokumentów, które regulują funkcjonowanie działalności gospodarczej, czyli warunków sprzedaży, regulaminów, polityk bezpieczeństwa itd. Uwzględniamy przy tym interes klienta.

  Przygotowywanie pozwów zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych.

  Pomoc w zdobyciu potrzebnych dokumentów typu koncesje, zezwolenia, decyzje administracyjne.

   

  Do naszych usług zalicza się też obsługa prawna w ramach takich dziedzin jak prawo upadłościowe, prawo pracy, wdrażanie i monitoring przestrzegania procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Jesteśmy również ekspertami od zabezpieczania klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dokładamy starań, aby w relacjach biznesowych przestrzegano zasad związanych z ochroną konkurencji i konsumentów.

  RPMS Gorzów Wielkopolski. Kancelaria do spraw windykacyjnych

  Skuteczna windykacja długów to nie tylko profesjonalne pisma sądowe, wieloletnie doświadczenie, czy wykwalifikowani radcowie prawni. To przede wszystkim wybór ekspertów, którzy zajmują się tą dziedziną prawa od podszewki i stale poszerzają swoje kompetencje w jej zakresie. Właśnie tak działa nasz zespół tworzący doskonały dział wsparcia procesu windykacyjnego.
  W ramach swoich kompetencji, dział ten zajmuje się m.in. optymalizacją i wdrażaniem procesów windykacyjnych w przedsiębiorstwie. Celem tych czynności jest większa efektywność w uzyskiwaniu spłaty od kontrahentów. Oczywiście na tym nie koniec – dział windykacyjny RPMS zajmuje się również reprezentowaniem klienta w konkretnych sprawach. Przedsiębiorca, którego kontrahent zalega ze spłatą, może liczyć na nasze bezpośrednie wsparcie.
  Najpierw prowadzimy działania windykacji polubownej, czyli miękkiej. Są to wszelkie czynności przedsądowe (np. negocjacje) zmierzające do polubownego odzyskania długu. W sytuacji, w której kontrahent pozostaje nieugięty i nie wyraża woli dobrowolnej spłaty, stosujemy windykację twardą: sądową i komorniczą.

  Wszystko to oczywiście po uprzednich konsultacjach z klientem. Właśnie to wyróżnia kancelarię prawną RPMS na tle konkurencji: elastyczność w ustalaniu warunków współpracy. Dlatego decydując się na nasze usługi, możesz liczyć na dostosowanie przebiegu windykacji do swoich potrzeb i możliwości.
  Kolejnym obszarem działania kancelarii RPMS jest kompleksowa usługa tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych. Zwracają się do nas m.in. klienci planujący założyć spółkę prawa handlowego, a także należące do niej oddziały, stowarzyszenia i fundacje. W tym zakresie również utworzyliśmy odrębny dział prawny. Wśród jego zadań można wymienić przygotowywanie umów, aktów założycielskich oraz reprezentację klienta w trakcie czynności prawnych, np. przy zawieraniu umowy u notariusza. Poza tym dział ten występuje w imieniu klienta podczas postępowań rejestrowych i prowadzonych w trybie S24.
  Dodatkowo doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Na początek dokonujemy analizy wszelkich kwestii organizacyjnych, prawnych i podatkowych. Następnie pomagamy firmie w płynnym wkroczeniu na rynek i realizacji niezbędnych formalności. Korzystamy w tym celu z doradztwa notariuszy i ekspertów. W rezultacie gwarantujemy pełną ochronę Twojego biznesu.

  Radcy prawni RPMS a obsługa spółek

  Nasza kancelaria w Gorzowie Wielkopolskim oferuje również kompleksową obsługę prawną przejęć, przekształceń i fuzji podmiotów gospodarczych. Ponadto zajmujemy się transakcjami, których celem jest przejęcie zorganizowanej części firmy.

  Jako kancelaria prawna z doświadczeniem, realizujemy całościowy audyt formalnoprawny, który dotyka każdego aspektu funkcjonowania wybranego podmiotu. W wyniku tego powstaje dokument, który:

  • daje klientowi wgląd w sytuację prawną podmiotu
  • oraz prezentuje możliwości przejęcia nad nim kontroli w optymalny sposób.

  Natomiast dla inwestorów planujących nabyć akcje i udziały innego podmiotu (albo jego zorganizowanej części), proponujemy szeroki zakres audytów prawnych. Po ich przeprowadzeniu inwestor ma świadomość potencjalnych nieprawidłowości i kierunków rozwoju działalności owego podmiotu.

  Obsługa spółek

  Sporządzając wyżej wspomniane audyty, kierujemy się także do biur księgowych, doradców inwestycyjnych, renomowanych menedżerów i kancelarii podatkowych. W efekcie otrzymujemy pełny obraz sytuacji prawnej danego podmiotu gospodarczego. Pozwala to na wykrycie wszelkich korzyści i zagrożeń, które mogą wynikać z konkretnej inwestycji.

  Każdy audyt dostosowujemy do charakterystyki rynku, na którym działa klient (oraz jego indywidualnych potrzeb). Jako specjaliści od prawa gospodarczego, jesteśmy w stanie zrealizować profesjonalny audyt dopasowany do oczekiwań inwestora.

  W ramach tej usługi dotykamy takich zagadnień, jak:

  • kwestie prawa pracy,
  • kwestie administracyjnoprawne i korporacyjne,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne,
  • umowy handlowe

  i wiele innych.

  Pomoc w postępowaniach sądowych

  Kancelaria prawna
  Gorzów Wielkopolski

  Nasi adwokaci i radcy prawni udzielają pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Występują w formie pełnomocników stron w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, a przede wszystkim:

  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym,
  • przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Jest to usługa zastępstwa procesowego, która polega na wykorzystaniu profesjonalnego pełnomocnika. Jego zadania to m.in. udział w postępowaniach w imieniu klienta, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie rozmów i negocjacji, a także działania mające na celu szybkie i w miarę możliwości polubowne zakończenie sporu. Klient korzysta więc ze wsparcia doświadczonego prawnika, a przy tym kontaktuje się z nim na bieżąco, otrzymując informacje o przebiegu swojej sprawy.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych z pomocą kancelarii prawnej

  Usługi kancelarii prawnej RPMS dotyczą także ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Nasi radcowie prawni i adwokaci zajmują się zapewnieniem przestrzegania przez klienta związanych z tym procedur. Dotyczy to zwłaszcza ochrony danych osobowych, która musi uwzględniać regulacje zawarte w normach RODO.

  Kancelaria RPMS zapoznaje klienta z tymi regulacjami. Jednocześnie pomaga mu zrozumieć oraz prawidłowo wdrożyć procedury dotyczące ochrony przetwarzanych danych. Daje to wiele korzyści: przede wszystkim bezpieczeństwo (firma działa zgodnie z obowiązującym prawem) oraz możliwość realnego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

  Usługi prawne w tym zakresie to m.in.:

  • prowadzenie postępowań na terenie całego kraju w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • przygotowywanie pism tradycyjnych i elektronicznych w celu pomocy w kwestiach dotyczących RODO;
  • sporządzenie kompletnej procedury i dokumentów dotyczących między innymi polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • a także przeprowadzenie audytów zmierzających do zweryfikowania przestrzegania obowiązujących procedur i norm – z uwzględnieniem zmian wynikających z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
  Oceń