RPMS to polecana kancelaria prawna w Olsztynie i całej Polsce, która oferuje profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla przedsiębiorców z niemal każdej branży. Jesteśmy zespołem adwokatów, radców prawnych i ekspertów w konkretnych dziedzinach prawa, którzy oferują m.in. usługi w zakresie spraw cywilnych, spraw sądowych, zagadnień podatkowych, windykacji należności, procesów windykacyjnych, a także spraw z zakresu prawa gospodarczego.

Podstawą naszej działalności jest obsługa prawna firm z sektora IT. Aktywnie wspieramy przedsiębiorców, którzy zajmują się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, sektorem e-commerce, a także przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza przekładają się również na potrzeby firm, które dopiero startują na rynku. Wspieramy startupy w rozpoczęciu i optymalizacji działań dotyczących funkcjonowania danego podmiotu. Nasze podejście do każdej sprawy jest indywidualne, a przy tym nastawione na bieżące potrzeby klienta. Oferujemy mu kompleksową pomoc prawną i bieżące doradztwo m.in. w kwestiach podatkowych.

  Zakres usług prawnych RPMS

  Działamy m.in. jako zespół radców prawnych w Olsztynie, choć z obsługi RPMS korzystają klienci z całego kraju. Zapraszamy do współpracy zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. Oferujemy kompleksową obsługę prawną bez względu na poziom skomplikowania sprawy czy danego zagadnienia. Do naszych usług zaliczają się m.in.:

  Wsparcie w procesach negocjacji, udział w spotkaniach i konferencjach jako reprezentanci przedsiębiorcy, przeprowadzanie szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników

  Przygotowanie, zabezpieczenie i świadczenie opinii umów z kontrahentami klienta

  Sporządzanie pozwów dla klientów indywidualnych, zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych

  Reprezentacja klientów przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, podczas kontroli skarbowych i przed innymi organami nadzoru, a także sporządzanie niezbędnej dokumentacji

  Przygotowanie dokumentów, które regulują działanie danego podmiotu, np. regulaminów, polityki bezpieczeństwa, ogólnych warunków sprzedaży, zawsze biorąc pod uwagę jak najlepszy interes danego klienta

  Pomoc w zdobyciu potrzebnych dokumentów np. koncesji, decyzji administracyjnych, czy różnego rodzaju zezwoleń

  Dodatkowo możesz zlecić nam pełną obsługę prawną w zakresie prawa upadłościowego i prawa pracy oraz działania związane z wdrożeniem i monitorowaniem stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Jesteśmy doświadczonymi ekspertami, dlatego efektywnie zabezpieczamy klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, prowadząc przy tym nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z ochroną konkurencji i konsumentów.

  RPMS Olsztyn. Adwokaci od windykacji należności

  Uważamy, że osoba będąca specjalistą swojej dziedzinie, stawia na ciągły rozwój. Dotyczy to również radców prawnych, którzy zajmują się konkretnymi aspektami prawa. W naszym zespole nie brakuje więc prawdziwych pasjonatów i ekspertów. Każdy z nich stawia na poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w swoim zakresie. Dzięki temu klienci kancelarii RPMS mogą skorzystać z obsługi niezawodnego działu wsparcia w procesach windykacyjnych.
  Czym zajmuje się ten dział? Przede wszystkim weryfikacją, monitoringiem i przeprowadzaniem optymalizacji stosowanych przez klienta procedur windykacyjnych. Pozwala to na poprawę i większą skuteczność w pozyskiwaniu należności z kolejnych faktur.
  Ponadto dział ten wspiera klientów w konkretnych sprawach windykacyjnych. Reprezentuje wierzyciela, prowadząc działania miękkie (polubowne, przedsądowe), które opierają się głównie na negocjacjach z dłużnikiem, a także działania twarde, czyli sądowe i egzekucyjne. Usługa jest więc kompleksowa, a my każdorazowo dążymy do odzyskania 100% należności naszego klienta.

  W sprawach windykacji wyróżnia nas nie tylko profesjonalizm w tworzeniu pism sądowych, duże doświadczenie czy wysokie kwalifikacje, ale też elastyczność w ustalaniu zasad współpracy z klientem. Zawsze dostosowujemy warunki do potrzeb, możliwości i oczekiwań konkretnej osoby.
  Windykacja to tylko jedna z dziedzin, w których się specjalizujemy. Służymy też pomocą w tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się m.in. spółkami prawa handlowego oraz należącymi do nich oddziałami, a także fundacjami i stowarzyszeniami. W tym celu utworzyliśmy specjalny dział prawny, który sporządza umowy, akty założycielskie, oraz reprezentuje klientów w czynnościach prawnych, np. zawieraniu umowy przed notariuszem, czy w postępowaniach rejestrowych i prowadzonych online (tryb S24).
  Doradzamy też przy wyborze najlepszej możliwej formy działalności gospodarczej, uwzględniając wszelkie zagadnienia organizacyjne, prawne i podatkowe. Pomagamy nowym firmom wejść na rynek, wspierając je w kwestiach założycielskich. Przewagę w tej materii daje nam m.in. wieloletnia współpraca z notariuszami, doradcami i specjalistami od ochrony interesów, a także profesjonalizm i pełne zaangażowanie w każdą sprawę.

  Doświadczona kancelaria radcowska – obsługa prawna spółek

  Oprócz wsparcia w tworzeniu nowych spółek, w zakres naszych usług wchodzi obsługa prawna przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych. Wśród oferowanych świadczeń zawarliśmy również transakcje związane z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Nasza kancelaria prawna w Olsztynie realizuje pełny audyt od strony formalnej i prawnej, co daje wgląd w funkcjonowanie wybranego podmiotu. Taki dokument zawiera najważniejsze informacje i wnioski, które pomagają klientowi podjąć decyzję o przejęciu kontroli nad konkretnym podmiotem w najbardziej optymalny sposób.

  Natomiast dla inwestorów, którzy zamierzają nabyć akcje i udziały innego podmiotu albo jego zorganizowanej części, przygotowaliśmy usługę wsparcia w ramach zróżnicowanych audytów prawnych. Pozwalają one wykryć wszelkie minusy i nieprawidłowości, a także wytyczyć drogę rozwoju działalności danego podmiotu.

  Kancelaria prawna Olsztyn

  Obsługa spółek

  Audyty, które omówiliśmy wyżej, dają pełny obraz sytuacji prawnej i możliwych do podjęcia kroków oraz korzyści czy zagrożeń związanych z określoną decyzją inwestycyjną. Wszystko to realizujemy ze wsparciem biur księgowych, kancelarii podatkowych, doradców inwestycyjnych i doświadczonych menedżerów.

  Szerokie doświadczenie w temacie prawa gospodarczego dało nam możliwość stworzenia audytu dopasowanego do potrzeb i sektora gospodarki, w którym działa klient. Nasze podejście jest więc w pełni indywidualne.

  Usługa audytu obejmuje głównie:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne
  • i wiele innych obszarów.
  Kompleksowe usługi dla spółek

  Kancelaria Olsztyn

  Kancelaria RPMS udziela pomocy prawnej w Olsztynie, a także w wierlu innych polskich miastach. Występujemy jako pełnomocnik strony w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, w tym:

  • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Jest to usługa zastępstwa procesowego, w ramach której klient zyskuje profesjonalnego pełnomocnika. Jego zadania to uczestnictwo w postępowaniach sądowych, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie rozmów i negocjacji, a także dążenie do szybkiego (i jeśli to możliwe – polubownego) rozwiązania sporu. Klient otrzymuje więc gwarancję korzystania ze wsparcia profesjonalisty, który osobiście i na bieżąco informuje go o przebiegu konkretnej sprawy.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych ze wsparciem adwokatów i radców prawnych

  Wśród naszych usług nie mogło zabraknąć gorącego tematu, jakim jest ochrona danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Dbamy o to, aby klient przestrzegał związanych z tym procedur – zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych uwzględnionych w regulacji RODO.

  Nasza kancelaria prawna udziela więc fachowego wsparcia, co pozwala klientowi poznać, zrozumieć i w sposób zgodny z przepisami wdrożyć procedury przetwarzania danych. Efektem jest większe poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności i pewność, że wszystko działa zgodnie z prawem.

  W ramach tej formy obsługi prawnej możesz liczyć na:

  • realizację audytów, których celem jest sprawdzenie (weryfikacja) przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenie kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowanie pism elektronicznych i tradycyjnych potrzebnych do profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenie postępowań na terenie całego kraju na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.
  5/5 - (liczba głosów: 4)