RPMS to radcy prawni i adwokaci w Opolu zajmujący się kompleksową obsługą prawną. Naszą specjalnością są usługi dla firm. Od lat współpracujemy z podmiotami gospodarczymi ze zróżnicowanych branż. Do zadań, które możesz nam powierzyć, zaliczają się sprawy i zagadnienia z każdej dziedziny prawa, między innymi: windykacji długów, procesów windykacyjnych, wsparcia w sprawach cywilnych, sprawach sądowych, a także z zakresu prawa gospodarczego i podatków. Wśród klientów kancelarii RPMS dominują przedsiębiorstwa z rynku IT. Mamy ogromne doświadczenie we wspieraniu firm związanych z e-commerce, wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych, innowacyjnych technologii czy przetwarzaniem danych (również danych osobowych).

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Kompleksowe usługi radców prawnych

  Lata doświadczenia prawników i ekspertów RPMS są odpowiedzią także na potrzeby startupów. Firmy startujące na rynku korzystają z naszej pomocy m.in. w optymalizacji kwestii związanych z ich funkcjonowaniem. Naszą mocną stroną jest indywidualne podejście: skupiamy się na oczekiwaniach, możliwościach i celach biznesowych konkretnego klienta. Udzielamy mu zarówno „doraźnej” pomocy według aktualnych potrzeb, jak i dostarczając porady prawne na zasadzie bieżącego doradztwa np. w dziedzinie prawa podatkowego. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii prawnej w Opolu oraz innych polskich miastach. Działamy w całego kraju zarówno na zlecenie podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi bez względu na poziom złożoności danej sprawy czy tematu. Zajmujemy się m.in.:

  Przygotowujemy pozwy dla klientów indywidualnych, w tym osób fizycznych i osób prawnych.

  Wspieramy klientów w negocjacjach z kontrahentami. Występujemy w ich imieniu na spotkaniach i konferencjach. Możemy również przeprowadzić szkolenia dla pracowników i kadr zarządzających.

  Sporządzamy, zabezpieczamy i opiniujemy umowy dla naszych klientów.

  Przygotowujemy dokumentację, która reguluje funkcjonowanie danej działalności gospodarczej (ogólnych warunków sprzedaży, regulaminów, polityki bezpieczeństwa itd.). Ponadto pomagamy zdobyć dokumenty takie jak decyzje administracyjne, zezwolenia i koncesje.

  Gwarantujemy reprezentację klienta przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych przed sądem pracy, podczas kontroli skarbowych i przed innymi organami nadzoru, a także przed Państwową Inspekcją Pracy. W tym celu przygotowujemy również całą potrzebną dokumentację.

  Wśród naszych świadczeń warto wymienić także obsługę prawną w zakresie prawa pracy, prawa upadłościowego oraz wprowadzania i kontrolowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Nasi klienci często korzystają również z usługi zabezpieczenia przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a także monitorowania przestrzegania zasad związanych z ochroną konkurencji i konsumenta.

  RPMS Opole. Kancelaria prawna w sprawach windykacyjnych

  Nasi radcy prawni specjalizują się w wybranych, konkretnych dziedzinach prawa. Jedną ze specjalności członków zespołu RPMS jest windykacja należności. Osoby te tworzą odrębny dział, który jest zorientowany nie tylko na uczestnictwo w konkretnych sprawach windykacyjnych. Dział ten zajmuje się również weryfikacją, monitoringiem i optymalizacją stosowanych przez klienta procedur związanych z windykacją. W ramach tego dochodzi do poprawy i zwiększenia skuteczności w uzyskiwaniu kolejnych należności od kontrahentów.

  Nasi prawnicy stale poszerzają swoje umiejętności w dziedzinie windykacji. Dysponują zestawem wypracowanych metod, dzięki którym szybko uzyskują spłatę długu. Eksperci RPMS najpierw realizują działania miękkie, czyli przedsądowe. Opiera się to m.in. na negocjacjach z dłużnikami, zarówno w zakresie osób fizycznych, jak i prawnych. Jeżeli jednak dłużnik nadal nie reguluje należności, przechodzą do działań twardych. Wówczas odzyskanie należności odbywa się drogą sądową i – ewentualnie – egzekucji komorniczej.

  Cechą szczególną w procesie windykacji z RPMS są nie tylko profesjonalne pisma sądowe, duże doświadczenie, czy wysokie kwalifikacje radców prawnych. To również elastyczność w ustalaniu zasad współpracy z klientami. Wybierając nasze usługi, możesz liczyć na dostosowanie wszystkich podejmowanych kroków do swoich potrzeb i oczekiwań.

  Oprócz windykacji realizujemy też cały zestaw usług związanych z tworzeniem i rejestracją firm. Z tego typu świadczeń skorzystają zwłaszcza spółki prawa handlowego, należące do nich oddziały, fundacje i stowarzyszenia. W tym przypadku również utworzyliśmy osobny dział prawny. Jego rolą jest m.in. przygotowywanie umów, aktów założycielskich, reprezentacje klienta przy czynnościach prawnych (np. zawierania umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych stacjonarnie i online (tryb S24).

  Do naszych zadań zalicza się też doradztwo w kwestii wyboru najlepszej formy działalności gospodarczej. Każdorazowo poprzedza to analiza kwestii prawnych, organizacyjnych i podatkowych. Pomagamy przedsiębiorcom gładko wkroczyć na rynek, bez stresu o proces założycielski. Dodatkowo konsultujemy się przy tym z notariuszami, doradcami i innymi ekspertami, którzy wspierają nas w stworzeniu jak najlepszych warunków do ochrony interesów klienta. Zapewniamy profesjonalne, a przy tym ludzkie podejście.

  Kancelaria radców prawnych a obsługa spółek

  Wspieramy w tworzeniu zupełnie nowych podmiotów, ale nie tylko. Dodatkowo przeprowadzamy kompleksową obsługę prawną przejęć, przekształceń i fuzji podmiotów gospodarczych. Obsługujemy również te transakcje, które obejmują przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Nasza kancelaria prawna zrealizuje dla Ciebie całościowy audyt formalnoprawny, który daje wgląd w funkcjonowanie danego podmiotu. Posiadając taki dokument i wysunięte z niego wnioski, zyskujesz zestaw możliwych do podjęcia rozwiązań. Dzięki temu możesz przejąć kontrolę nad podmiotem w najlepszy sposób.
  Do współpracy zapraszamy też inwestorów zamierzających nabyć udziały i akcje innego podmiotu albo jego zorganizowanej części. W tej kwestii również zapewniamy szeroką gamę audytów prawnych, dzięki którym można wykryć potencjalne błędy i sposoby rozwoju działalności wskazanych podmiotów.

  Obsługa spółki

  na czym polega?

  Warto podkreślić, że w trakcie sporządzania audytów korzystamy ze wsparcia doradców inwestycyjnych, doświadczonych menedżerów, biur księgowych i kancelarii podatkowych. W wyniku tego możemy zagwarantować klientom całościowy obraz sytuacji prawnej, możliwości, korzyści i zagrożeń, którymi skutkują konkretne kroki inwestycyjne.

  Działamy jako radcy prawni i adwokaci od obsługi spółek m.in. na terenie Opola, zawsze dostosowując audyt do potrzeb i specyfiki branży klienta. Stawiamy na profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego zlecenia.

  W ramach usługi audytu analizujemy m.in. takie zagadnienia, jak:

  • kwestie korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne

  i wiele innych obszarów.

  Sprawy cywilne i administracyjne

  Kancelaria Opole

  Korzystając z usług naszej kancelarii prawnej, możesz skorzystać także z pomocy w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Opola. Adwokaci i radcy prawni RPMS występują jako pełnomocnicy stron przed organami administracji publicznej i postępowaniach sądowych, głównie:

  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed Sądem Najwyższym,
  • w postępowaniach mediacyjnych,
  • przed organami administracji publicznej.

  W usłudze zastępstwa procesowego klient zyskuje wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Zadaniami prawnika w tym zakresie są przede wszystkim: uczestnictwo w postępowaniach sądowych i spotkaniach jako reprezentacja klienta, przygotowywanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji w imieniu strony, a także podejmowanie kroków zmierzających do szybkiego (i w miarę możliwości polubownego) zamknięcia sprawy. Pełnomocnik na bieżąco kontaktuje się z klientem, informując go o przebiegu postępowania.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych z zespołem radców prawnych

  Jako kolejną istotną specjalizację kancelarii RPMS można wskazać zapewnienie przestrzegania przed klienta procedur dotyczących ochrony danych, które przetwarza w swoich systemach informatycznych. Chodzi tutaj zwłaszcza o niezwykle aktualny temat ochrony danych osobowych uwzględniającej normy RODO.

  Nasi radcy prawni udzielą Ci merytorycznej pomocy w poznaniu, zrozumieniu i wdrożeniu procedur zapewniających ochronę przetwarzanych danych. Efekt? Większe poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności oraz gwarancja, że firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem.

  W ramach tej obsługi prawnej wykonamy dla Ciebie:

  • szczegółowe audyty mające na celu weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • kompletną procedurę i dokumentację dotyczącą m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • pisma elektroniczne i tradycyjne w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO.

  Będziemy również prowadzić postępowania na terenie całej Polski w ramach współpracy partnerów biznesowych.

  Oceń