Kancelaria RPMS to polecani radcy prawni w Kielcach od profesjonalnej obsługi podmiotów gospodarczych. Działamy na terenie całego kraju, wspierając firmy z różnych sektorów gospodarki i osoby prywatne. Wybierając naszą ofertę, możesz liczyć na kompleksową obsługę w każdym obszarze prawa. W jej zakres wchodzą m.in. windykacja należności i sprawy windykacyjne, podatki, pomoc w sprawach sądowych, a także w sprawach cywilnych i związanych z prawem gospodarczym.

Jako specjalności RPMS można wskazać obsługę podmiotów z rynku IT. Mamy bogate doświadczenie w świadczeniu usług przedsiębiorstwom z branży e-commerce, zajmujących się przetwarzaniem danych (również osobowych), czy wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców

  Druga specjalność naszej kancelarii prawnej to pełna obsługa start-upów. W tym przypadku wspieramy początkujących przedsiębiorców nie tylko w kwestiach założycielskich, ale również w optymalizacji procesów związanych z ich funkcjonowaniem (m.in. w kwestiach podatkowych). Do naszych zadań należy bieżące doradztwo i świadczenie szeroko pojętej porady prawnej. Zawsze dostosowujemy się do potrzeb konkretnego klienta, uwzględniając specyfikę jego branży. Dlatego wybierając RPMS, zyskujesz gwarancję skutecznej ochrony swoich interesów.

  Od lat podejmujemy się rozmaitych spraw, bez względu na ich stopień skomplikowania danej sprawy czy zagadnienia. Jeśli więc jesteś osobą prywatną lub przedsiębiorcą w Kielcach, kancelaria prawna RPMS będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby. Działamy na terenie całej Polski, a w zakres naszych usług wchodzą między innymi:

  Przygotowujemy pozwy dla klientów indywidualnych, zarówno dla osób prawnych, jak i osób fizycznych.

  Sporządzamy, zabezpieczamy i opiniujemy umowy, które zawierasz ze swoimi kontrahentami.

  Nasi radcy prawni i adwokaci pomagają w procesie negocjacyjnym, dążąc do wskazanego celu. Występują w Twoim imieniu na konferencjach i spotkaniach oraz realizują szkolenia dla pracowników.

  Zajmujemy się sporządzaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, które regulują daną działalność gospodarczą, np. polityk bezpieczeństwa, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży. Doradzamy, czego naprawdę potrzebuje Twoja firma.

  Rolą dobrego prawnika jest występowanie jako reprezentacja klienta przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy lub innymi organami nadzorującymi np. Urzędem Skarbowym. Zajmiemy się nie tylko tym, ale i przygotowaniem całej niezbędnej dokumentacji.

  Twój biznes nie może funkcjonować bez koncesji, zezwolenia, decyzji administracyjnej? Przekaż to w nasze ręce.

  Na tym nie kończą się specjalizacje naszych radców prawnych. Wśród nich można wymienić, chociażby prawo pracy, prawo upadłościowe, czy wprowadzanie i kontrolowanie stosowania procedur ochrony danych osobowych w firmie. Dodatkowo możemy zabezpieczyć Twoją firmę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i zadbać o przestrzeganie reguł ochrony konkurencji i konsumentów.

  RPMS Kielce. Windykacja długów ze wsparciem kancelarii prawnej

  Adwokaci i radcy prawni powinni dążyć bycia ekspertami w konkretnych obszarach prawa. Nasz zespół składa się z osób, które podzielają ten pogląd. Właśnie dlatego prawnicy RPMS stale poszerzają swoje kompetencje i doświadczenie m.in. w dziedzinie windykacji długów. Konsekwentny rozwój pozwolił nam na stworzenie doskonałego działu windykacyjnego. Co należy do jego zadań?

  Przede wszystkim nasi prawnicy wspierają wierzyciela na każdym etapie windykacji, ale nie tylko. Dążą również do zapewnienia terminowego spływu należności w firmie. W tym celu optymalizują i monitorują procesy windykacyjne zachodzące w przedsiębiorstwie. Jednocześnie dbają o potrzeby i oczekiwania klienta, dostosowując się do jego możliwości. Jeśli więc np. zależy Ci na utrzymaniu dobrej relacji biznesowej z nierzetelnym kontrahentem, weźmiemy to pod uwagę.

  Jak działamy? Windykacja należności z RPMS obejmuje konkretne sprawy windykacyjne. Gdy kontrahent zalega ze spłatą, zgłoś się do nas. Zastosujemy windykację miękką, czyli przedsądową, która daje pozytywny wynik w przypadku ponad 70% spraw.

  Na tym etapie ograniczamy czynności do prób polubownego rozwiązania sytuacji, m.in. drogą negocjacji i wysyłania przedsądowych wezwań do zapłaty. Jeśli to nie daje efektu, proponujemy Ci kolejny etap: windykację twardą, czyli odzyskanie należności drogą sądową lub komorniczą.

  Windykacja należności z RPMS przebiega w sposób spójny, uproszczony dla klienta i z wykorzystaniem sprawdzonych, skutecznych metod. Jednocześnie nie jest to jedyna forma pomocy, na którą możesz liczyć z naszej strony.

  Kolejny dział funkcjonujący w naszej kancelarii prawnej zajmuje się tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych. W ramach tego sporządzamy umowy, akty założycielskie i reprezentujemy klienta w czynnościach prawnych (np. zawierania umowy przed notariuszem w ramach tworzenia nowego podmiotu). Oprócz tego doradzamy w kwestii wyboru najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej. Zawsze poprzedza to dokładna analiza warunków podatkowych, organizacyjnych i prawnych.

  Wspieramy klientów zwłaszcza w przypadku spółek prawa handlowego, a także należących do nich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. Występujemy w ich imieniu m.in. w postępowaniach rejestrowych prowadzonych online i stacjonarnie. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony Twoich interesów, konsultujemy wszystko z zaufanymi notariuszami, doradcami i innymi specjalistami.

  Adwokaci i specjaliści od obsługi spółek

  Pomoc w rozpoczęciu działalności to nie wszystko, co oferujemy. Adwokaci i specjaliści RPMS realizują również kompleksową obsługę prawną przejęć, fuzji i przekształceń podmiotów gospodarczych (w tym transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

  Nasza kancelaria przeprowadza całościowy audyt formalnoprawny, dzięki któremu poznajesz sposób funkcjonowania i kondycję biznesową wskazanego podmiotu. Dokument ten prezentuje możliwe do podjęcia rozwiązania, drogi rozwoju, a także ewentualne korzyści i zagrożenia wynikające z obranego kroku inwestycyjnego. Pozwala więc na optymalne przejęcie kontroli nad podmiotem.

  Dla inwestorów zamierzających nabyć akcje i udziały innego podmiotu lub jego zorganizowanej części przygotowaliśmy wsparcie w ramach szerokiego wyboru audytów prawnych. Ich celem jest wykrycie potencjalnych nieprawidłowości i określenie metod rozwoju danych podmiotów.

  Co obejmują nasze

  audyty prawne?

  • Usługa audytu obejmuje między innymi: postępowania w sprawach karnych gospodarczych, umowy handlowe, zagadnienia korporacyjne, kwestie pracownicze i administracyjnoprawne, prawa własności intelektualne i spory korporacyjne, a także wiele innych obszarów.
  • Przy sporządzaniu każdego audytu korzystamy ze wsparcia doświadczonych menedżerów, biur księgowych, doradców inwestycyjnych i kancelarii podatkowych. W efekcie zapewniamy pełny obraz sytuacji prawnej i potencjalnych błędów oraz korzyści, które mogą wynikać z inwestycji.
  • Jako specjaliści od prawa gospodarczego, zapewniamy audyt dostosowany do charakteru branży oraz indywidualnych potrzeb klienta.
  Pomoc w sprawach administracyjnych i cywilnych

  Kancelaria prawna Kielce

  Udzielamy fachowej pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych na terenie Kielc. Radcy prawni i adwokaci RPMS występują więc jako reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych. Uczestniczą w negocjacjach i rozmowach, sporządzając pisma procesowe, zmierzają do korzystnego rozwiązania sporu. Jednocześnie na bieżąco informują klienta o przebiegu i postępach w sprawie.

  Profesjonalne wsparcie pełnomocnika jest określane jako usługa zastępstwa procesowego. Polega to na reprezentacji strony przed organami administracji publicznej i prowadzeniu postępowań sądowych przed:

  • Sądami powszechnymi wszystkich instancji;
  • Sądami administracyjnymi;
  • Sądami arbitrażowymi;
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Sądem Najwyższym,
  • I w postępowaniach mediacyjnych.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych w firmie z kancelarią radców prawnych

  Obsługujemy przedsiębiorców z branży IT, dlatego naszą mocną stroną jest szeroko pojęta ochrona danych osobowych. Warto podkreślić, że dotyczy to nie tylko podmiotów od innowacyjnych technologii, ale i niemal każdej firmy, która ma własną stronę internetową.

  To pozycja obowiązkowa, jeśli prowadzisz sklep online, portal, lub zajmujesz się e-commerce.

  Na czym polega ten rodzaj usług? Nasi radcy prawni dążą do zapewnienia przestrzegania przez klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Do tej kategorii zaliczają się dane osobowe, które zostały szeroko omówione w normach rozporządzenia RODO.

  Dlatego kancelaria RPMS oferuje Ci merytoryczne wsparcie – zarówno na poziomie poznania i zrozumienia, jak i wdrożenia procedur ochrony danych. Efektem tych działań jest większe poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonego biznesu i pewność, że wszystko działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

  W ramach tej obsługi prawnej możesz liczyć na:

  • wykonanie audytów, które pozwolą na zweryfikowanie przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenie całościowej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowanie pism elektronicznych i papierowych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenie postępowań na terenie całego kraju na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.
  Oceń