RPMS to kancelaria prawna w Kaliszu świadcząca usługi dla osób prywatnych i przedsiębiorców z rozmaitych branż. Działamy na terenie całego kraju, zajmując się obsługą między innymi w takich dziedzinach prawa, jak: windykacja należności, procesy windykacyjne, reprezentacja i pomoc w sprawach sądowych, sprawach cywilnych, sprawach gospodarczych, a także kwestie podatkowe.

Nasza specjalność to obsługa startupów i przedsiębiorców z rynku IT. Od lat wspieramy firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność, m.in. w zoptymalizowaniu procesów ich funkcjonowania czy udzielając bieżącej pomocy prawnej np. w zakresie prawa podatkowego. Obsługujemy również liczne podmioty z branży IT, które zajmują się wprowadzaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, e-commerce, czy przetwarzaniem danych, również danych osobowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Co obejmują nasze usługi prawne?

  Eksperci i radcy prawni RPMS świadczą pomoc prawną na terenie Kalisza oraz w innych częściach Polski. Nasi klienci to zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. Bez względu na poziom skomplikowania zagadnienia, służymy wsparciem w wielu obszarach związanych z prawem. Usługi naszej kancelarii obejmują między innymi:

  Pomagamy klientom w pozyskaniu dokumentów potrzebnych do prowadzenia działalności i nie tylko, np. koncesji, zezwoleń i decyzji administracyjnych.

  Przygotowujemy pozwy dla klientów indywidualnych – dla osób prywatnych i osób fizycznych.

  Nasi adwokaci i radcy prawni występują w imieniu klienta przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, podczas kontroli organów nadzoru, przygotowując jednocześnie całą niezbędną dokumentację.

  Opiniowanie, a także sporządzanie i zabezpieczanie od strony prawnej umów z kontrahentami.

  Wspieramy klienta w negocjacjach z kontrahentem, uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach, prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników w zakresie procesu negocjacyjnego.

  Czyli sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących danej działalności gospodarczej, np. polityki bezpieczeństwa czy ogólnych warunków sprzedaży. Uwzględniamy przy tym interes klienta i dobro jego firmy.

   

  W naszej ofercie znajduje się też obsługa prawna w kwestiach związanych z prawem pracy, prawem upadłościowym i wdrażaniem oraz monitoringiem stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Jesteśmy specjalistami w zakresie zabezpieczania klientów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz przestrzegania reguł dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

  RPMS Kalisz. Kancelaria w sprawach windykacyjnych

  Nasi radcy prawni i adwokaci w Kaliszu zajmują się też szeroko pojętym wsparciem w procesie windykacyjnym. Warto zaznaczyć, że dotyczy to m.in. konkretnych spraw, które mają na celu odzyskanie należności, ale nie tylko.
  Po pierwsze nasi prawnicy tworzą dedykowany, doskonały dział windykacyjny, w ramach którego stale poszerzają swoje kompetencje. Dysponują narzędziami, które pozwalają jak najskuteczniej odzyskiwać zaległe płatności. Wśród naszych usług znajduje się też możliwość poprawy i optymalizacji stosowanych w firmie procedur związanych z windykacją. Pozwala to zwiększyć efektywność pozyskiwania pieniędzy z kolejnych faktur.
  W ramach windykacji prowadzimy też działania polubowne oraz sądowe i komornicze. Pierwszy krok to zawsze działania miękkie, czyli przedsądowe. W tym aspekcie zajmujemy się negocjacjami z dłużnikiem, wysyłamy przedsądowe wezwania do zapłaty, uwzględniamy plan spłaty długu itd. Jeśli nie da to oczekiwanego rezultatu, przechodzimy do działań twardych. Zawsze dążymy do finalnej spłaty zadłużenia.

  Wyróżnikiem kancelarii RPMS w windykacji należności jest profesjonalne, a zarazem ludzkie podejście. Oczywiście nasi wykwalifikowani radcowie prawni mają duże doświadczenie w tej dziedzinie prawa, co potwierdza ogromna liczba spraw zakończonych sukcesem. Jednak równie ważne jest to, że jesteśmy elastyczni w kwestii ustalania zasad współpracy z klientem. Dostosowujemy jej warunki do jego potrzeb, możliwości i wymagań, np. w przypadku chęci utrzymania pozytywnych stosunków biznesowych z dłużnikiem.
  Oprócz tego zajmujemy się tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych. Zgłaszają się nas głównie klienci zakładający spółki prawa handlowego, należące do nich oddziały, fundacje i stowarzyszenia. Utworzyliśmy więc kolejny dedykowany dział prawny naszej kancelarii, który przygotowuje umowy, akty założycielskie oraz zajmuje się reprezentacją klienta przy czynnościach prawnych, np. w ramach zawierania umowy przed notariuszem czy w postępowaniach rejestrowych online lub stacjonarnie.
  Zajmujemy się także doradztwem w kwestii wyboru najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej. Poprzedzamy to analizą spraw organizacyjnych, prawnych, podatkowych i udzielamy pomocy w stawianiu pierwszych, biznesowych kroków. Z nami kwestie założycielskie stają się prostsze i przebiegają zdecydowanie szybciej. Jest to spowodowane m.in. faktem, iż współpracujemy z doradcami, notariuszami oraz innymi specjalistami, którzy wspierają nas w zapewnieniu pełnej ochrony interesów klienta.

  Indywidualni adwokaci od obsługi prawnej spółek

  Pomagamy tworzyć nowe podmioty, jednak to wciąż nie wszystko. W zakres usług kancelarii prawnej RPMS wchodzi też obsługa prawna przejęć, przekształceń i fuzji podmiotów gospodarczych oraz transakcji dotyczących przejęcia zorganizowanej części firmy.
  Nasza kancelaria w Kaliszu przeprowadzi dla Ciebie profesjonalny, całościowy audyt formalnoprawny. Sprawdzimy, jak funkcjonuje dany podmiot, a na podstawie wniosków i twardych danych, zaprezentujemy możliwości i rozwiązania, dzięki którym przejmiesz wskazany podmiot w optymalny sposób.
  Do kontaktu zapraszamy także inwestorów zmierzających do nabycia akcji i udziałów innego podmiotu gospodarczego bądź jego zorganizowanej części. Nasi radcy i adwokaci przeprowadzą szereg audytów prawnych, które pozwolą zidentyfikować ewentualne błędy i kierunki rozwoju działalności owych podmiotów.

  Usługi dla spółek

  Realizując audyt, dbamy o precyzję – kierujemy się do biur księgowych, kancelarii podatkowych, najlepszych menedżerów i doradców inwestycyjnych, którzy pomagają nam stworzyć jak najdokładniejszy obraz sytuacji prawnej. W ten sposób jesteśmy w stanie zaproponować wszystkie, możliwe do podjęcia kroki i korzyści oraz niebezpieczeństwa związane z daną inwestycją.

  Nasi radcy prawni mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa gospodarczego. Wszystko to sprawia, że jesteśmy w stanie zagwarantować audyt dopasowany do specyfiki danego sektora oraz potrzeb najbardziej wymagających klientów.

  W ramach usługi audytu uwzględniamy m.in.:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne
  Reprezentacja klienta w sporach sądowych

  Kancelaria prawna Kalisz

  Kancelaria radców prawnych RPMS świadczy też pomoc prawną w sprawach administracyjnych i cywilnych na terenie Kalisza. Nasi adwokaci i radcy występują w formie pełnomocników stron przed organami administracji publicznej i prowadzą postępowania sądowe, przede wszystkim w ramach postępowań:

  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  Na czym polega usługa zastępstwa procesowego? Na tym, że profesjonalny pełnomocnik całkowicie obciąża klienta z obowiązku uczestnictwa w postępowaniach procesowych. Sporządza w jego imieniu potrzebne pisma, uczestniczy w procesach negocjacyjnych i rozmowach, a przy tym zmierza do jak najszybszego i korzystnego rozwiązania sporu. W ten sposób klient uzyskuje gwarancję profesjonalnego prowadzenia swojej sprawy, a sam adwokat lub radca staje się jego „skrzynką kontaktową”, z której pozyskuje bieżące informacje o postępach.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Radcy prawni od ochrony danych osobowych w Twojej firmie

  Kolejna usługa kancelarii RPMS to dbanie o przestrzeganie przez klienta procedur dotyczących ochrony przetwarzanych danych w systemach informatycznych. Celem jest tutaj głównie ochrona danych osobowych według norm zawartych w rozporządzeniu RODO.

  Nasza kancelaria prawna udzieli Ci fachowego wsparcia i bezpośredniej pomocy w poznaniu, zrozumieniu i wdrożeniu procedur ochrony danych. Co dzięki temu zyskasz? Poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności oraz pewność, że wszystkie Twoje czynności w tym zakresie są zgodne z obowiązującymi regulacjami.

  W ramach tego zapewnimy Ci:

  • wykonanie audytów pozwalających na weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenie pełnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowanie pism elektronicznych i tradycyjnych służących do pomocy w kwestiach związanych z RODO;
  • prowadzenie postępowań na terenie całego kraju na zasadzie współpracy partnerów biznesowych.
  Oceń