RPMS to kancelaria prawna działająca w Radomiu (i innych miastach) oferująca usługi dla podmiotów gospodarczych. Wśród naszych klientów dominują przedsiębiorcy z wielu różnych sektorów. Mimo to główną specjalnością naszych adwokatów i radców prawnych jest obsługa podmiotów z rynku IT. Od lat wspieramy firmy zajmujące się e-commerce, wdrażaniem rozwiązań informatycznych, nowych technologii czy przetwarzaniem danych.

Wybierając naszą ofertę, skorzystasz z kompleksowych usług we wszystkich obszarach prawa: windykacji należności, procesach windykacyjnych, sprawach sądowych, cywilnych i dotyczących prawa gospodarczego oraz w kwestiach podatkowych. Jesteś założycielem startupu? Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia na początek? Nasza kancelaria pomoże Ci w rozpoczęciu i optymalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu. Zapewniamy indywidualne podejście – dostarczamy rozwiązania i porady zgodne z aktualnymi potrzebami klienta, zapewniając szeroko pojęte wsparcie prawne i doradztwo podatkowe.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Kancelaria radców prawnych w Radomiu: usługi

  Z pełnego zakresu naszych usług można skorzystać zarówno w Radomiu, jak i na terenie całego kraju. Ofertę kierujemy nie tylko do podmiotów gospodarczych, ale również do osób prywatnych. Jako radcy prawni z doświadczeniem zapewniamy kompleksową obsługę w każdej sprawie i zagadnieniu związanym z różnymi dziedzinami prawa. Zajmujemy się między innymi:

  Przygotowujemy, zabezpieczamy i opiniujemy umowy.

  Pomagamy klientom w skutecznych negocjacjach z kontrahentami, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach jako reprezentacji przedsiębiorcy. Dodatkowo prowadzimy szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników.

  Sporządzamy dokumentację, która reguluje działanie danego podmiotu, tj. ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa, regulaminów. Doradzamy optymalne rozwiązania dostosowane do charakteru działalności.

  Zdobywamy dla klienta niezbędne dokumenty np. koncesje, zezwolenia, czy decyzje administracyjne.

  Dla klienta indywidualnego – osób prawnych i osób fizycznych.

  Nasi doświadczeni adwokaci i radcy prawni reprezentują klienta przed Państwową Inspekcją Pracy, sądem pracy, w trakcie kontroli organów nadzoru, np. kontroli skarbowych, a także przygotowują potrzebne do tego celu dokumenty.

   

  To tylko ułamek tego, co oferujemy. Nasze usługi obejmują też obsługę prawną w zakresie prawa pracy i prawa upadłościowego. Możemy wprowadzić i kontrolować stosowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych w Państwa firmie, a także zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Do listy naszych usług zalicza się też sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad odnoszących się do ochrony konkurencji i konsumentów.

  Profesjonalna obsługa spraw windykacyjnych

  Jako adwokaci specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorców, służymy pomocą w zakresie windykacji. Uznajemy, że radca prawny powinien dążyć do jak najlepszego poznania i zdobycia doświadczenia w wybranych dziedzinach prawa. W naszym zespole nie brakuje więc osób, które aktywnie poszerzają wiedzę nt. procesów windykacyjnych. Dzięki temu mogą Państwo skorzystać z ich profesjonalnych, niezawodnych usług właśnie w tym zakresie.
  Nasz dział wsparcia procesu windykacyjnego zajmuje się weryfikacją, kontrolą i przeprowadzaniem optymalizacji stosowanych przez klienta procedur windykacyjnych. Pozwala to znacząco usprawnić uzyskiwanie należności od kontrahentów. Nasi radcy i eksperci dążą więc do tego, aby klient otrzymywał swoje należności bez opóźnień i przeszkód ze strony kontrahenta.
  Poza tym dział windykacyjny kancelarii RPMS w Radomiu zajmuje się konkretnymi sprawami z tego zakresu. Specjaliści od windykacji najpierw realizują działania miękkie, czyli przedsądowe. W ramach tego prowadzą negocjacje z dłużnikami i podejmują odpowiednie kroki polubowne, aby uzyskać spłatę. Jeśli jednak nie daje to oczekiwanych skutków, przechodzą do czynności twardych – sądowych i egzekucyjnych.

  Wyróżnikami RPMS w temacie windykacji należności są przede wszystkim: ogromne doświadczenie, duża liczba wygranych spraw i wykwalifikowani adwokaci, ale nie tylko. Równie istotną rolę dla naszych klientów odgrywa możliwość ustalenia elastycznych warunków współpracy. Zawsze bowiem dopasowujemy działania do potrzeb, oczekiwań i możliwości klienta.
  Windykacja to jedna z wielu cegiełek budujących naszą ofertę. Ponadto zajmujemy się też kompleksowymi usługami tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych. Udzielamy pomocy głównie w zakresie spółek prawa handlowego, należących do nich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. W tym celu również utworzyliśmy dedykowany dział. Zajmuje się on m.in. sporządzaniem aktów założycielskich, umów, a także reprezentacją przedsiębiorcy np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem podczas tworzenia podmiotu czy w postępowaniach rejestrowych (stacjonarnie i w trybie online S24).
  Służymy radą także w kwestii wyboru właściwej formy działalności gospodarczej. Nasi specjaliści analizują w tym celu wszystkie istotne aspekty: organizacyjne, prawne, podatkowe i wspierają klienta w sprawnym wkroczeniu na rynek.
  Wybierając RPMS, klient stawia na profesjonalne i ludzkie podejście, a także pełne zaangażowanie ze strony prawników. Dużą przewagę nad konkurencją daje nam współpraca z najlepszymi doradcami, notariuszami i innymi ekspertami, którzy umożliwiają zapewnienie całkowitej ochrony interesów Państwa firmy.

  RPMS Radom: usługi prawne dla spółek

  Usługi kancelarii RPMS w Radomiu to nie tylko wsparcie w tworzeniu nowych podmiotów. Działamy także w zakresie kompleksowej obsługi prawnej fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych oraz transakcji związanych z przejęciem zorganizowanej części firmy.

  W tym przypadku nasza kancelaria prawna przeprowadza szczegółowy audyt formalnoprawny. Daje to klientowi całościowy wgląd w funkcjonowanie danego podmiotu. Dostarcza również możliwe rozwiązania, które pozwolą przejąć kontrolę nad podmiotem w maksymalnie zoptymalizowany sposób. Taki dokument stanowi więc niezbędny element tego typu działań.

  Natomiast inwestorom, którzy zamierzają nabyć akcje i udziały innego podmiotu lub jego zorganizowanej części, oferujemy wsparcie w ramach szerokiego wachlarza audytów prawnych. Dzięki nim można wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz kierunki rozwoju działalności danego podmiotu.

  Sporządzanie ww. audytów odbywa się z pomocą biur księgowych, doradców inwestycyjnych, kancelarii podatkowych i doświadczonych menedżerów. W ten sposób zapewniamy klientowi całościowy obraz sytuacji prawnej i możliwe do podjęcia kroki, a także potencjalne korzyści i zagrożenia dotyczące inwestycji.

  Nasi adwokaci i radcy prawni mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie prawa gospodarczego. Sprawia to, że zapewniają audyt dopasowany indywidualnie do charakterystyki branży i oczekiwań klienta.

  W usłudze audytu mieszczą się m.in.:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • kwestie prawa pracy (sprawy pracownicze) i administracyjnoprawne,
  • umowy handlowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • spory korporacyjne
  • oraz inne obszary.
  Kancelaria prawna Radom.

  Sprawy cywilne i administracyjne

  Nasi adwokaci i radcy prawni udzielają pomocy w sprawach cywilnych i administracyjnych na terenie Radomia. Występując w formie pełnomocnika, reprezentują stronę przed organami administracji publicznej i prowadzą postępowania sądowe, w tym:

  • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed sądami arbitrażowymi,
  • przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniu mediacyjnym,
  • przed organami administracji publicznej.

  W przypadku usługi zastępstwa procesowego, profesjonalny pełnomocnik bierze udział w postępowaniach sądowych, przygotowuje pisma procesowe, negocjuje i prowadzi rozmowy w imieniu klienta. Jego celem jest szybkie i (w razie takiej możliwości) polubowne rozwiązanie sporu. W rezultacie klient korzysta z wsparcia doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, który na bieżąco informuje go o przebiegu sprawy.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych z pomocą adwokatów i radców prawnych

  Czego jeszcze dotyczy obsługa kancelarii radców prawnych RPMS? Bardzo aktualnego tematu, jakim jest zapewnienie przestrzegania przez klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Chodzi tutaj głównie o ochronę danych osobowych wynikającą z norm RODO.

  Nasza kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie klienta w tym zakresie. Pomagamy zrozumieć i wprowadzić w organizacji wszelkie procedury dotyczące ochrony przetwarzanych danych. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności, a także daje gwarancję, że firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem.

  Realizując obsługę w tym zakresie, zapewniamy:

  • przeprowadzanie audytów mających na celu weryfikację przestrzegania obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • sporządzenie kompletnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych;
  • przygotowanie pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • prowadzenie postępowań na terenie Radomia i całego kraju w ramach współpracy partnerów biznesowych.