|
13 października 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 17 grudnia, 2023 o 14:39 | Czas na przeczytanie: 14 minut

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. przewiduje możliwość nakładania kar finansowych zarówno na przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem, które swoim działaniem naruszają reguły uczciwej konkurencji. Wymiar kary każdorazowo jest ustalany w oparciu o ocenę danego stanu faktycznego. Jakie okoliczności brane są pod uwagę przy wyliczaniu kar i od czego zależy wysokość sankcji?


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *