Kancelaria RPMS to zespół radców prawnych w Tarnowie oraz innych polskich miastach. Działamy na terenie całego kraju, świadcząc profesjonalne usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. W zakres naszej oferty wchodzą wszystkie obszary prawa, w tym procesy windykacyjne i windykacja należności, a także pomoc w dziedzinie podatków, sprawach sądowych, cywilnych i dotyczących prawa gospodarczego.

Naszymi głównymi klientami są przedsiębiorcy ze zróżnicowanych branż. Jednak specjalnością RPMS jest świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej dla podmiotów z sektora IT. Zapewniamy bieżące wsparcie firmom, które zajmują się wdrażaniem rozwiązań informatycznych, innowacyjnych technologii, e-commerce i przetwarzaniem danych – zwłaszcza danych osobowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  Szeroki zakres usług prawnych dla firm i osób prywatnych

  Doświadczenie adwokatów i ekspertów RPMS sprawdza się też w przypadku potrzeb start-upów. Oferujemy kompleksowe wsparcie firmom, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku. Dbamy m.in. o optymalizację procesów związanych z ich funkcjonowaniem. Jednocześnie stawiamy na indywidualne, ludzkie podejście, dostosowując obsługę prawną do potrzeb i możliwości naszych klientów.

  Nasza kancelaria prawna jest otwarta na potrzeby zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Oferta RPMS obejmuje nawet najbardziej skomplikowane sprawy i zagadnienia. Świadczymy usługi w całej Polsce, w tym na terenie miasta Tarnów. W ich zakres wchodzą między innymi:

  Potrzebujesz wsparcia w procesie negocjacyjnym w kontrahentami? Radcy prawni RPMS występują jako reprezentacja przedsiębiorcy na konferencjach i spotkaniach, a także organizują szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

  Ochrona Twoich interesów w pełnym zakresie, czyli sporządzanie, zabezpieczanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami.

  Jeśli Twój biznes potrzebuje koncesji, zezwoleń lub decyzji administracyjnych, aby legalnie funkcjonować, bez problemu pozyskamy dla Ciebie całą niezbędną dokumentację.

  Przygotowujemy pozwy dla klientów indywidualnych, zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych.

  Większość firm potrzebuje do działania odpowiedniej dokumentacji, która ureguluje ich funkcjonowanie, w tym: ogólnych warunków sprzedaży, polityk prywatności, regulaminów itp. Nasi prawnicy przygotują dokumenty dostosowane do potrzeb Twojego biznesu.

  Nasi adwokaci i radcy prawni występują jako reprezentacja klienta przed organami nadzoru (np. Urzędem Skarbowym), Państwową Inspekcją Pracy oraz sądem pracy.

  Na tym nie kończy się obsługa prawna RPMS. Innymi obszarami naszych działań jest m.in. prawo pracy, prawo upadłościowe, monitoring i wdrażanie procedur związanych z ochroną danych osobowych, a także zabezpieczanie przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dbamy też o przestrzeganie zasad dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

  RPMS Tarnów. Kancelaria w sprawach windykacyjnych

  Uważamy, że radcy prawni, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, powinni stale poszerzać swoją wiedzę. Właśnie taka myśl przyświecała nam przy tworzeniu skutecznego działu wsparcia procesu windykacyjnego. W ramach swoich kompetencji dział ten zajmuje się optymalizacją procesów windykacyjnych zachodzących w firmie. Weryfikuje, monitoruje i wdraża procedury, które pozwalają na efektywniejsze pozyskiwanie kolejnych należności z faktur.

  Poza tym prawnicy z działu windykacyjnego pomagają odzyskać należności w konkretnych sprawach. Występują jako reprezentacja wierzyciela, a ich celem jest szybkie i w miarę możliwości polubowne odzyskanie długu. Pierwszym krokiem jest więc zawsze windykacja polubowna, czyli czynności przedsądowe. To m.in. negocjacje czy wysyłanie wezwań do zapłaty z zakreślonym terminem. Jeśli windykacja polubowna (miękka) nie przyniesie skutku, przechodzą do windykacji twardej (sądowej, komorniczej).

  Klienci doceniają naszych radców prawnych za skuteczność i zaangażowanie w każdą sprawę. Jednak tym, co wyróżnia nas na tle innych kancelarii windykacyjnych, jest elastyczność w ustalaniu zasad współpracy z klientem. Zawsze uwzględniamy jego indywidualne potrzeby, oczekiwania i możliwości.

  Jeszcze innym działem kancelarii RPMS jest zespół zajmujący się tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych. Główną kategorią klientów są tutaj osoby zakładające spółki prawa handlowego, a także należące do nich oddziały, stowarzyszenia i fundacje. W tym celu powstał dedykowany dział prawny do obsługi początkujących firm.

  To specjalny zespół, który zajmuje się tworzeniem umów, aktów założycielskich, uczestniczy w czynnościach prawnych jako reprezentacja klienta, a także w postępowaniach rejestrowych (tryb S24 i stacjonarnie). Poza tym doradza przy wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej. W tym celu prawnicy dokonują szczegółowej analizy kwestii prawnych, organizacyjnych i podatkowych. Jednocześnie współpracują z notariuszami i doradcami, którzy pomagają w zapewnieniu kompleksowej ochrony interesów klienta.

  Z nami kwestie założycielskie przestają być problemem!

  Doświadczeni radcy prawni od kompleksowej obsługi spółek

  Wsparcie w tworzeniu nowych podmiotów to nie wszystko. Oprócz tego prowadzimy obsługę prawną fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych oraz transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do naszych zadań w tym zakresie należy sporządzenie całościowego audytu formalnoprawnego. Rezultatem jest obszerny, zawierający najważniejsze informacje i wnioski dokument, który daje jasny obraz funkcjonowania danego podmiotu.

  Nasze audyty prawne są skierowane również do inwestorów, którzy planują zakupić akcje i udziały innego podmiotu (lub jego zorganizowanej części). Korzystając z naszego wsparcia mogą wykryć wszelkie potencjalne nieprawidłowości, korzyści i możliwe do podjęcia rozwiązania, a także przejąć dany podmiot w najbardziej optymalny sposób.

  Co uwzględniają nasze

  audyty formalnoprawne?

  Sporządzanie ww. audytów odbywa się ze wsparciem doradców inwestycyjnych, doświadczonych menedżerów, kancelarii podatkowych i biur księgowych. W ten sposób zapewniamy inwestorom całościowy wgląd w sytuację prawną podmiotu. Prezentujemy też drogi rozwoju i ewentualne zagrożenia, które mogą wynikać ze wskazanej inwestycji.

  Każdy audyt dostosowujemy do branży i potrzeb klienta. Jako radcy prawni z doświadczeniem w dziedzinie prawa gospodarczego, gwarantujemy w 100% profesjonalne podejście. Nasze audyty prawne uwzględniają m.in. takie obszary, jak:

  • Sprawy pracownicze,
  • Prawa własności intelektualnej,
  • Zagadnienia korporacyjne,
  • Umowy handlowe,
  • Postępowania w sprawach karnych gospodarczych,
  • Sprawy administracyjnoprawne,
  • Spory korporacyjne.
  Profesjonalna reprezentacja w sprawach sądowych

  Kancelaria prawna Tarnów

  Udzielamy również pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych na terenie Tarnowa. Jest to usługa zastępstwa procesowego polegająca m.in. na sporządzaniu pism procesowych, uczestnictwie w postępowaniach, prowadzeniu negocjacji i rozmów w imieniu strony. Radca prawny z odpowiednim doświadczeniem występuje więc jako profesjonalny pełnomocnik klienta.

  Dąży jednocześnie do szybkiego i korzystnego rozwiązania sporu oraz na bieżąco informuje klienta o postępach w sprawie. Nasi adwokaci i radcy prawni występują w charakterze pełnomocnika:

  • W postępowaniach mediacyjnych;
  • W postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
  • Przed sądami administracyjnymi;
  • Przed sądami arbitrażowymi;
  • Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Przed Sądem Najwyższym;
  • Przed organami administracji publicznej.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam

  Ochrona danych osobowych ze wsparciem adwokatów i radców prawnych

  Na koniec warto wspomnieć o kwestii, która dotyczy każdego przedsiębiorcy działającego w sieci i nie tylko. Mowa o ochronie danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dane muszą być odpowiednio chronione w ramach stosowanych procedur. Chodzi tutaj zwłaszcza o dane osobowe, które reguluje słynne rozporządzenie RODO.

  Nasza kancelaria służy merytorycznym wsparciem w poznaniu, zrozumieniu i prawidłowym wprowadzeniu procedur związanych z ochroną danych. Zapewnia to pełne poczucie bezpieczeństwa w ramach prowadzonego biznesu. Daje pewność, że w razie ewentualnej kontroli, firma przetwarza i przechowuje dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

  W tym zakresie zapewniamy przede wszystkim:

  • przygotowanie pism elektronicznych i tradycyjnych w celu profesjonalnej pomocy w kwestiach mających związek z RODO;
  • przeprowadzanie audytów sprawdzających przestrzeganie obowiązujących norm i procedur, uwzględniając przy tym zmiany wynikające z wprowadzenia w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
  • prowadzenie postępowań w całej Polsce w ramach współpracy partnerów biznesowych;
  • przygotowanie pełnej procedury i dokumentacji dotyczącej m.in. polityki bezpieczeństwa, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, oraz wzorów upoważnień, regulaminów i wytycznych pozwalających na zachowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych.

  Nie czekaj i powierz te zadania w ręce specjalistów. Chcesz wiedzieć więcej? W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

  Oceń