Anna-Maria Sobczak
|
23 stycznia 2023
Spis treści

SME Fund, czyli fundusz dla MŚP realizowany przez Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej – EUIPO został uruchomiony również w tym roku. Celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich, które chcą bezpośrednio chronić swoje wzory oraz znaki towarowe poprzez systemy krajowe, regionalne, europejskie lub międzynarodowe. Uzyskanie dofinansowania będzie możliwe od 23 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. Podobnie jak w poprzedniej edycji wsparcie w ramach SME Fund będzie udzielane w formie bonów. 

Pula środków jest ograniczona, więc dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o dofinansowaniu zapraszamy do kontaktu.

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Kto może skorzystać z dofinansowania do rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych?

  Wnioskodawcą musi być małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wnioskodawca ma możliwość udzielenia zezwolenia na złożenie wniosku w jego imieniu przedstawicielowi zewnętrznemu. W takim przypadku wnioskodawca musi wypełnić i podpisać odpowiednie oświadczenie.  

  Zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.

  Przed zgłoszeniem wniosku warto zapoznać się z definicją mikroprzedsiębiorstwa oraz małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Zgodnie ze wskazanym aktem na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

  Dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych – informacje ogólne

  Dofinansowanie do ochrony znaków towarowych obejmuje zarówno zgłoszenia dokonywane na terenie Unii Europejskiej jak i zgłoszenia międzynarodowe.

  • Poziom regionalny, krajowy i unijny

  Wnioskodawcy, którzy kwalifikują się do programu, mogą ubiegać się o zwrot 75% opłat urzędowych za znaki towarowe. Dofinansowanie obejmuje opłaty za zgłoszenie, klasę, badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji.

  • Poziom międzynarodowy

  Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o zwrot określonych kosztów urzędowych w ramach zgłoszeń międzynarodowych. Kwalifikujące się opłaty mogą podlegać zwrotowi w wysokości do 50%.

  Opłaty podlegające zwrotowi to opłaty pobierane za wnioski (w tym opłaty podstawowe, opłaty za wyznaczenie i kolejne opłaty za wyznaczenie) w ramach międzynarodowego systemu znaków towarowych (system madrycki).

  Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich UE są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia. Opłaty za wyznaczenie w Unii Europejskiej są wyłączone, ponieważ zarządza się nimi bezpośrednio w EUIPO poprzez złożenie wniosku o znak towarowy Unii Europejskiej.

  Dofinansowanie do zgłoszeń wzorów przemysłowych – informacje ogólne

  Podobnie jak w przypadku znaków towarowych, wnioskodawcy mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów przy ubieganiu się o ochronę wzorów przemysłowych na terenie Unii Europejskiej oraz przy zgłoszeniach międzynarodowych.

  • Poziom regionalny, krajowy i unijny

  Wnioskodawcy, którzy kwalifikują się do programu, mogą ubiegać się o zwrot 75% opłat urzędowych za wzory przemysłowe. Dofinansowanie obejmuje opłaty za zgłoszenie, badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji.

  • Poziom międzynarodowy

  Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o zwrot określnych kosztów urzędowych w ramach zgłoszeń międzynarodowych. Kwalifikujące się opłaty mogą podlegać zwrotowi w wysokości do 50%.

  Opłaty podlegające zwrotowi to opłaty pobierane za wnioski (w tym opłaty podstawowe, opłaty za wyznaczenie i kolejne opłaty za wyznaczenie) w ramach systemu wzorów międzynarodowych (system haski).

  Zasady finansowania w ramach SME fund 2023

  Każdy wnioskodawca może ubiegać się o jeden bon na dany rodzaj działania związanego z własnością intelektualną.

  Finansowanie ochrony znaków towarowych i wzorów jest ograniczone do wysokości 1000 EUR. 

  Dotacja z dofinansowania przyznawana jest w formie bonów, które umożliwią częściowy zwrot kosztów. Oferta jest szeroka i prezentuje się następująco:

  • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan); 
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE; 
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym; 
  • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia; 

  Przykładowe wartości dofinansowania

  a) znaki towarowe:

  1. Opłata na terenie Polski: 940 zł, po dofinansowaniu: 235 zł.

  2. Opłata na terenie UE: 850 Euro, po dofinansowaniu: 212,5 Euro.

  b) wzory przemysłowe:

  1. Opłata na terenie Polski: 520 zł, po dofinansowaniu: 130 zł.

  2. Opłata na terenie UE: 350 Euro, po dofinansowaniu: 87,5 Euro

  Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi w ramach dofinansowania na jedno MŚP wynosi:

  Bon (maksymalnie 1 000 EUR) może zostać wykorzystany w celu rejestracji znaków towarowych lub wzorów.

  Sam proces składania wniosków jest bardzo prosty i przebiega sprawnie. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  • wyciąg z rachunku bankowego, który zawiera następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT,
  • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy,
  • oświadczenie, w przypadku gdy MŚP jest reprezentowane przez przedstawiciela lub jeżeli jest się przedstawicielem działającym w imieniu MŚP. 

  Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w ramach SME FUND 2023

  Kancelaria dla swoich klientów, którzy zdecydowali się na rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego prowadzi postępowanie w przedmiocie uzyskania dofinansowania bez pobierania odrębnych opłat.

  Informację na temat poprzedniej tury dofinansowania możecie znaleźć w linku poniżej:

  Dofinansowanie SME Fund 2022 na rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego


  Zaufali nam:


  4,4/5 - (liczba głosów: 7)