|
26 stycznia 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 23 kwietnia, 2024 o 16:37 | Czas na przeczytanie: 7 minut

W dobie ekspansywnej zabudowy, wiele inwestycji ma spory wpływ na środowisko naturalne. Realizacja niektórych obiektów w sposób istotny może zmniejszyć powierzchnię biologicznie czynną, ingerować w miejsca bytowania zwierząt, zanieczyszczać powietrze czy generować ponadprzeciętny hałas. By ograniczyć negatywne oddziaływania ustawodawca wprowadził wymóg uzyskania tzw. decyzji środowiskowej przed realizacją określonych przedsięwzięć. Kluczowe aspekty tego zagadnienia uregulowane zostały w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [dalej jako: „uooś”].


Kinga Grzelak
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo administracyjne, w tym budowlane i nieruchomości.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *