Marcin Staniszewski
|
7 marca 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  VATOWANIE ZAKUPÓW Z CHIN – WYŻSZE CENY TOWARÓW OD 2021 ROKU

  1 stycznia 2021 wchodzi w życie tzw. pakiet e-commerce, czyli zestaw regulacji unijnych dotyczących handlu elektronicznego, które mają na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT w handlu elektronicznym.

  Najważniejszą regulacją wchodzącą w skład pakietu jest dyrektywa Rady (UE) 2017/132/WE zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

  Najbardziej doniosła zmiana dla podmiotów e-commerce będzie dotyczyć wprowadzenia obowiązku zgłoszenia celnego każdej przesyłki z krajów trzecich, czyli krajów spoza UE.

  CO SIĘ ZMIENI OD 1 STYCZNIA 2021 ?

  Optimized by JPEGmini 3.13.0.8 0x87831f2e
  1. Każda przesyłka z krajów spoza UE będzie podlegała konieczności dokonania zgłoszenia celnego.
  2. Przesyłki towarów o wartości do 150 euro będą zwolnione z należności celnych, jednak będzie obowiązek zapłaty podatku VAT.
  3. Przesyłki towarów o wartości powyżej 150 euro będą podlegały opłacie celnej oraz stawce podatku VAT, w odpowiednich przypadkach stawce podatku akcyzowego.
  4. Zniesione zostanie zwolnienie od podatku VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości do 22 euro we wszystkich krajach UE.

  Co istotne, w Polsce do wartości tej kwoty zwolniony jest wyłącznie import towarów umieszczonych w przesyłkach z krajów spoza UE, nie są natomiast zwolnione towary importowane w drodze zamówienia wysyłkowego, czyli zamawiane ze serwisów (sklepów) internetowych. Dlatego też towary kupowane i wysyłane przez stronę internetową z kraju spoza UE i tak powinny podlegać opodatkowaniu VAT, niezależnie od ich wartości.


  Ważny wyjątek:

  Towary o wartości nieprzekraczającej 45 euro wysyłane osobom fizycznym przez osoby fizyczne będą zwolnione z opłaty celnej oraz podatku VAT.

  ZNACZENIE PAKIETU E-COMMERCE 2021

  Praktyczne znaczenie wprowadzonych przepisów dotknie przede wszystkim chińskich sprzedawców internetowych. Szacuje się, że rocznie z Chin przychodzi ok. 14 milion listów, w tym zdecydowana większość to towary zakupione na platformach e-commerce typu AliExpress czy Gearbest.

  Dotychczas skutecznie udawało im się unikać płacenia podatku VAT oraz uiszczania opłat celnych przez oznaczanie przesyłek towarów w dokumentacji jako prezenty lub próbki, a także wysyłanie towaru w formie listu. Takie przesyłki były wówczas zwolnione z obowiązku poboru podatku VAT oraz opłat celnych.

  Skutki nowej regulacji szczególnie odczują konsumenci, z uwagi na zdecydowane podwyższenie cen towarów kupowanych z serwisów internetowych z krajów spoza UE o odpowiedni podatek oraz opłaty celne.

  KORZYŚCI Z USZCZELNIENIA SYSTEMU VAT

  Uszczelnienie systemu przesyłek pocztowych i pobierania podatku VAT jest natomiast dobrą wiadomością dla polskich serwisów sprzedażowych, gdyż nie będą musiały konkurować z chińskim rynkiem sprzedażowym, który dotychczas wykorzystywał  luki prawne by uniknąć płacenia odpowiednich podatków.


  Podsumowując wprowadzane zmiany, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie przesyłki z krajów spoza UE:

  1. o wartości do 150 euro będą podlegać podatkowi VAT
  2. o wartości powyżej 150 euro będą podlegać podatkowi VAT oraz opłatom celnym.
  3. o wartości do 45 euro wysłane osobom fizycznym przez osoby fizyczne będą zwolnione z podatku VAT oraz opłat celnych.

  Pytania i odpowiedzi

  Co do zasady od 1 stycznia 2021 roku coraz więcej produktów zostało objętych obowiązkowym opodatkowaniem VAT. Dotyczy to nawet produktów, które nie muszą być zgłoszone do procedury celnej. Nie wszystkie objęte są jednak tym obowiązkiem- bowiem w przepisach przewidziano, że towary o wartości nieprzekraczającej 45 euro wysyłane osobom fizycznym przez osoby fizyczne będą zwolnione z opłaty celnej oraz podatku VAT.

  Wyjątek który opisujemy w wypadku poprzednim dotyczy wyłącznie wysyłki towarów między osobami fizycznymi o niewielkiej wartości. W przypadku dropshippingu często będzie się zdarzało, że przynajmniej jedna strona umowy nie będzie osobą fizyczną (tylko np. spółka prawa handlowego).

  Pakiet e-commerce i związane z nim zmiany w przepisach prawa zdecydowanie doszczelniają podatek VAT w kontekście importu towarów z Chin. Oznacza to w praktyce m.in. zwiększenie cen tych towarów dla konsumenta końcowego.

  5/5 - (liczba głosów: 2)