Anna Maria Sobczak
|
24 kwietnia 2020
Spis treści

WPROWADZENIE

Pensive young modern developer working alone at the office

Niedawno zgłosił się do naszej Kancelarii jeden z klientów w sprawie pilnego zlecenia na zastrzeżenia jego oznaczenia jako znaku towarowego. Powołał się na argument że owa rejestracja marki stanowił wymóg zawarty w regulaminie Strefy Marek Allegro.

Tym samym postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi i opowiedzieć Wam, czym w ogóle jest Strefa Marek Allegro, czy rejestracja znaku towarowego rzeczywiście jest warunkiem obligatoryjnym oraz czy przynosi jakieś dodatkowe korzyści, a jeżeli tak to konkretnie jakie.

CZYM W OGÓLE JEST STREFA MAREK ALLEGRO?

Strefa Marek Allegro, to zbiór sklepów profesjonalnych, które są dobrze znanymi markami. Sklepy te oferują wyłącznie nowe i oryginalne przedmiotu dla klientów, którzy mogą łatwo dotrzeć do interesujących ich przedmiotów.

    Klient dokonując zakupów w Strefie Marek Allegro może mieć pewność, że produkty pochodzą z określonego źródła, są oryginalne i nie istnieje żadne niebezpieczeństwo związane z ich zakupem.

    Warto wspomnieć, że jest to również sposób specjalnej promocji ofert dla producentów i autoryzowanych sprzedawców. W chwili obecnej na liście marek znajduje się już kilkaset podmiotów, a ich liczba rośnie z dnia na dzień.

STREFA MAREK JAKO ODPOWIEDŹ NA ROZWIĄZANIA ZAGRANICZNYCH SERWISÓW AUKCYJNYCH?

Rozwiązanie zastosowane przez Allegro może stanowić swoistą odpowiedź na programy stworzone przez zagraniczne podmioty w celu ochrony własności intelektualnej i walki z podrabianymi towarami.

Jednym z serwisów, który zaczął jako pierwszy motywować swoich klientów do rejestracji znaków towarowych jest Amazon. Poprzez program tj. Amazon Brand Registry udostępnia narzędzia pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. Jak wskazuje sam serwis aukcyjny rejestracja marki i skorzystanie z Amazon Brand Registry umożliwia łatwe wyszukiwanie treści w różnych sklepach Amazon za pomocą słów kluczy czy obrazów, co ułatwia odnajdywanie treści mogących stanowić naruszenie.

Ponadto Amazon przewidział szereg korzyści dla uczestników programu, w tym dostęp do dodatkowych narzędzi reklamowych jak i usuwania podejrzanych treści mogących stanowić naruszenie.

STREFA MAREK ALLEGRO – KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

regulamin sklepu internetowego

Dołączenie do Strefy Marek Allegro daje możliwość skorzystania z dedykowanych funkcjonalności, dostępnych wyłącznie dla osób przystępujących do tego programu.


Partner programu Strefa Marek Allegro może przede wszystkim korzystać z narzędzi i oznaczeń takich jak specjalne nagłówki, banery i serie produktów, zakładki o swojej marce oraz możliwość umieszczania logotypów w ofertach.

Kolejną korzyścią, którą otrzyma partner Strefy Marek Allegro jest przydzielony opiekun.

Aby klienci mieli pewność, że prezentowane przez partnerów przedmioty są autoryzowane zarówno przez markę jak i sam serwis aukcyjny, Allegro wprowadziło oznaczenie, które uzyskuje partner w postaci frazy “Oficjalny sklep”. Sprzedawca uzyskuje to specjalne wyróżnienie, które jest widoczne przy wszystkich ofertach na listach oraz w ich widoku.


Tym samym przystępujący do programu podmiot może uzyskać korzyści wizerunkowe i funkcjonalne z posiadania statusu “partnera”, a co ważniejsze jego marka zostaje postrzegana jako marka premium.  Sam serwis aukcyjny podkreśla, że zależy mu, aby oficjalnie sklepy marek stanowiły wzór do naśladowania dla innych sklepów internetowych czy sprzedawców oferujących swoje produkty poprzez serwis aukcyjny.

STREFA MARKI ALLEGRO- WYMAGANIA I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Podstawowe wymogi jakie musi spełnić każdy podmiot chcący przystąpić do Strefy Marek serwisu aukcyjnego zostały uregulowane w regulaminie dla partnerów Strefy Marek Allegro.

Każdy z partnerów, który chce brać udział w programie musi spełnić określone w regulaminie obowiązki, w tym:

 • zaakceptować warunki Porozumienia oraz ogólnego regulaminu Allegro;
 • przejść pozytywną weryfikację dokonywaną przez spółkę pod kątem potencjału biznesowego dotyczącej marki, rozpoznawalności oraz skali działalności z uwzględnieniem:
  • rozpoznawalności oraz częstotliwości wyszukiwania ich produktów przez użytkowników Allegro;
  • renomy i atrakcyjności ofert produktów;
  • udziale w rynku występującym poza Allegro;
 • posiadać zgody, zezwolenia i uprawnienia niezbędne do uruchomienia i prowadzenia współpracy ze Spółką;
 • marka lub towar objęte współpracą posiadają zastrzeżony znak towarowy słowny, graficzny lub słowno-graficzny;
 • założyć nowe, firmowe konto.

PRAWA DO MARKI

Regulamin serwisu aukcyjnego jednoznacznie wskazuje, że przedsiębiorca musi legitymować się zarejestrowanym znakiem towarowym (słownym, graficznym lub słowno-graficznym). Mając na względzie zapisy figurujące w regulaminie niezbędne jest wcześniejsze zabezpieczenie marki podmiotu chcącego przystąpić do programu.

Oprócz samego faktu zarejestrowania znaku towarowego Allegro zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na własną rękę testu renomy. Innymi słowy serwis weryfikuje czy przedsiębiorca składający o akces w programie ochrony rzeczywiście jest rozpoznawalny (i to nie tylko poprzez aukcje organizowane na portalu, ale również w szerszym ujęciu).

Takie rozwiązanie jednoznacznie wskazuje, że Strefa marki Allegro jest przeznaczona dla firm cieszących się szeroką rozpoznawalnością. Wskazuje na to również określony w regulaminie przebieg procesu negocjacyjnego, który jest uzależniony od:

 • branży oraz marki;
 • wielkości sprzedaży;
 • wielkości i szerokości asortymentu oraz jego dostępności;
 • warunków zwrotów, realizacji zamówień oraz innych dodatkowych usług.

Im marka jest większa, tym łatwiej będzie wejść do Strefy Marek i się w niej utrzymać, ponieważ wspomniane warunki należy realizować przez cały okres współpracy. Nie wystarczy więc fakt samej rejestracji znaku towarowego.

Udział w programie wiąże się również z pewnym ograniczeniem. Przedsiębiorca musi bowiem uzyskać zgodę Allegro na zmianę marki (jej rodzaju), oferowanego asortymentu, a także poszerzenie go o asortyment innych firm. Zgoda jest wyrażana w formie elektronicznej.

Niezależnie od kwestii związanych z własnością przemysłową partner jest zobligowany do:

 • prowadzenia swojej działalności zgodnie z regulaminem i z poszanowaniem przepisów prawa w sposób niezakłócający działania serwisu oraz nieutrudniający korzystania z niego innym uczestnikom;
 • niezwłocznego rozstrzygania skarg składanych do Allegro przez użytkowników;
 • przejścia procesu wdrożenia technicznego konta;
 • terminowego realizowania należności wobec spółki Allegro.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE MARKI

prawnik warszawa

Kwestie związane ze znakami towarowymi oraz ich użyciem zostały również wskazane w dalszej części regulaminu. Warto podkreślić, że przystępując do programu partner wyraża zgodę na posługiwanie się swoimi oznaczeniami. W związku z możliwością wykorzystywania nazwy lub logo partnera Allegro musi mieć pewność, że posiada on pełnię praw do niego, aby w podejmowanych działaniach marketingowych, czy promocyjnych sam nie naruszał praw innych podmiotów.

Postanowienia końcowe regulaminu również podnoszą tą kwestię. Portal aukcyjny uzyskuje zgodę od partnera na wykorzystanie wszelkich jego oznaczeń będących znakami towarowymi.

„Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Partner wyraża zgodę na:

[…]

b. wykorzystywanie znaków słowno-graficznych identyfikujących Partnera, marki którą reprezentuje zgodnie z przedmiotem Umowy lub Produkty oferowane do sprzedaży przez Partnera w celach marketingowych.”

Regulamin nie określa w jaki sposób będą prowadzone działania marketingowe przez Grupę Allegro, odnosząc się do nich w sposób bardzo ogólny.

PROCEDURA REJESTRACYJNA –  W JAKI SPOSÓB POTWIERDZIĆ PRAWA DO MARKI

Aby dane oznaczenie było chronione musi zostać zarejestrowane w odpowiednim Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. W celu przystąpienia do programu konieczne jest posiadanie już zastrzeżonego znaku towarowego. Każdy podmiot, który chciałby nawet w przyszłości skorzystać z takiej możliwości powinien mieć na uwadze, że cały proces rejestracji trwa około 5-6 miesięcy.

Aby zabezpieczyć swoją markę na samym początku konieczne jest zbadanie potencjału rejestrowego danego oznaczenia i uzyskanie odpowiedzi, czy logo lub nazwa w ogóle może być chroniona. W celu przyjrzenia się kwestii ochrony słownych znaków towarowych oraz ochrony domen internetowych odsyłam Was do naszego poprzedniego artykułu, dostępnego w artykule poniżej.


Ochrona domeny internetowej

KORZYŚCI Z POSIADANIA POTWIERDZONYCH PRAW DO MARKI – CO W MOMENCIE, GDY MÓJ ZAREJESTROWANY ZNAK TOWAROWY ZOSTANIE NARUSZONY?

Warto wskazać, że portal Allegro już od dawna dba o ochronę własności intelektualnej i tym samym przewidział szereg korzyści dla podmiotów zabezpieczających swoje prawa do marki poprzez program Współpraca w Ochronie Praw. Głównym jego założeniem jest oferowanie w serwisie tylko oryginalnych towarów, co ma również zastosowanie w Strefie Marek Allegro.

    Z związku z tym sprzedający, których prawa zostały zagrożone cudzym działaniem mogą liczyć na wsparcie serwisu aukcyjnego w przypadku nieświadomie dokonanych nadużyć oraz uzyskać dodatkową ochronę i szybszą reakcję odnośnie zgłoszeń o naruszenie praw. Jak samo Allegro wskazuje – chroni prawa właścicieli marek, sprzedających przed prawnymi konsekwencjami, często nieświadomie dokonywanych naruszeń oraz kupujących przed zakupem towarów naruszających prawo.


    Działania portalu koncentrują się głównie na ograniczeniu sprzedaży towarów nieoryginalnych w serwisie, czyli tzw. podróbek. Warto wspomnieć, że uczestnicy programu uzyskują szereg korzyści jak m.in.:

– indywidualna pomoc pracowników serwisu,

– wygodną formę zgłaszania naruszeń praw,

– szybką reakcję na takie zgłoszenia,

– miejsce na stronie programu do zamieszczenia informacji o produktach i legalnych formach ich sprzedaży.

Ponadto należy pamiętać, że ustawodawca również przewidział dla nas szereg roszczeń dotyczących znaków towarowych i ich ochrony przed naruszeniem.


„Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej  w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.”


    Jak możemy zauważyć podmiotowi posiadającym zastrzeżony znak towarowy przysługuje szereg uprawnień w ochronie jego praw do marki, a uczestnictwo w programie Allegro wiąże się z dodatkowymi korzyściami,  które ułatwiają dochodzenie naprawienia szkody. Jedynym warunkiem jaki musi spełnić zainteresowany podmiot jest posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego. oraz pozytywne przejście weryfikacji przez Serwis.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE CZY NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ ?

Kancelaria RPMS

W treści regulaminu Strefy Marek Allegro terytorium na którym musi zostać zastrzeżony znak towarowy nie zostało wskazane, tym samym wystarczająca będzie rejestracja oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP. Warto jednak zaznaczyć, że dla podmiotów, które pragną rozszerzyć swoją działalność w przyszłości na terytorium jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej korzystniejsze będzie zastrzeżenie marki na tym obszarze.


Dodatkowym atutem rejestracji na terytorium UE jest informowanie przez Urząd  o próbach rejestracji znaków podobnych do zarejestrowanych, co pozwala na szybką reakcję i złożenie sprzeciwu. Urząd Patentowego RP nie wysyła takich informacji, dlatego dużo podmiotów, które posiada zastrzeżone prawa na znak towarowy jedynie na obszarze Polski decyduje się często na usługę monitoringu znaków towarowych. 

Ponadto poprzez uzyskanie prawa ochronnego na terytorium Unii powstaje pełna ochrona na terenie każdego państwa członkowskiego, niezależnie od terytorium działania danego podmiotu. Konkurencja zarejestrowana w innych krajach będzie zatem również podlegać ograniczeniu.


    Warto również podkreślić, że w celu przystąpienia do  wspomnianego wyżej programu Amazon tj. Amazon Brand Registry konieczne jest zastrzeżenie znaku towarowego na terytorium UE. Taki model ochrony marki gwarantuje również kompleksową ochronę poprzez uruchomienie narzędzi eliminujących wykorzystywanie marki w ramach kampanii Google jak i mediach społecznościowych.

CZY POMIMO ZASTRZEŻONEGO ZNAKU TOWAROWEGO PRZEDSIĘBIORCA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONY?

Windykacja należności Warszawa

Na samym początku warto sobie raz jeszcze przypomnieć definicję znaku towarowego.


„Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”


    Wielokrotnie mieliśmy przypadki, że klienci, którzy się do nas zgłaszali wskazywali, że posiadają zarejestrowany znak towarowy i nie wiedzą dlaczego jakiś inny podmiot wzywa ich do zaprzestania naruszeń prawa ochronnego na ich znak towarowy. Fakt, że rzeczywiście większa część z nich posiadała zastrzeżone oznaczenia, jednakże oznaczenie nie zostało poprawnie zastrzeżone przez co nie podlegało ochronie w klasie towarów lub usług, która była podstawą ich działalności.

    Należy pamiętać, że dane oznaczenie rejestrujemy jako znak co do danej klasy klasyfikacji nicejskiej towarów lub usług. Jeżeli ktoś jest producentem sprzętu muzycznego, a przy okazji chce rozszerzyć swoją działalność o wytwarzanie odzieży pod tą samą nazwą, to koniecznie musi wpierw zweryfikować, czy po pierwsze nie będzie tym działaniem naruszał czyjegoś znaku towarowego, a po drugie, czy jego oznaczenie jest możliwe w ogóle do zastrzeżenia co do danej klasie towarów lub usług.

Nie może być dwóch takich samych znaków towarowych co do tej samej klasy towarów i usług, dlatego też obowiązuje niepisana zasada  – kto pierwszy, ten lepszy.

Aby dowiedzieć się, czy dane oznaczenie jest możliwe do zastrzeżenia i uniknąć błędów już na samym etapie weryfikacji potencjału rejestrowego oznaczenia, zalecany jest kontakt z Kancelarią, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie i dodatkowo może zająć się całym procesem zastrzeżenia znaku towarowego.

FAQ

Warto wskazać, że każdy użytkownik, który chce korzystać z serwisu Allegro, jest zobowiązany zaakceptować regulamin serwisu. W tym sensie regulamin Allegro także w odniesieniu do praw własności intelektualnej będzie wiążący dla użytkowników serwisu.

Aby uczestniczyć w tzw. Strefie Marki Allegro, należy mieć wszelkie prawa do korzystania z oznaczeń produktów sprzedawanych, zatem na gruncie praktycznym konieczne będzie wcześniejsze zabezpieczenie marki, w szczególności za pomocą znaku towarowego.

Jeżeli jakikolwiek podmiot trzeci naruszy prawa wynikające ze znaku towarowego w Strefie Marki Allegro, przede wszystkim można skorzystać ze standardowych uprawnień przewidzianych w prawie własności przemysłowej. Jeżeli podmiot uczestniczy w Strefie Marki, może ponadto skorzystać z pomocy dedykowanego opiekuna.

PODSUMOWANIE

Świadomość dotycząca ochrony własności intelektualnej z biegiem czasu jest coraz większa i tym samym serwisy jak Allegro, czy Amazon przygotowują specjalne programy w celu ochrony praw swoich partnerów. Jak łatwo można zauważyć z przystąpieniem do programu którym jest Strefa Marek Allegro, Współpraca w Ochronie Praw, czy Amazon Brand Registry wiąże się szereg korzyści, które są dostępne tylko dla podmiotów posiadających zastrzeżone znaki towarowe.

    Należy pamiętać, że aby chronić swoją markę konieczne jest zbadanie potencjału rejestracyjnego danego oznaczenia, które powinno zostać dokonane przez Kancelarię specjalizującą się w weryfikacji możliwości zastrzeżenia danego oznaczenia jak i przeprowadzeniu całego procesu aż do uzyskania prawa ochronnego.


MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY


4,7/5 - (liczba głosów: 15)