Anna-Maria Sobczak
|
4 marca 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  AdobeStock_219126322

  27 lutego 2020 roku w życie weszła uchwalona 16 października 2019 r. nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Ma ona na celu wypełnienie części postulatów jakie zostały złożone w Białej Księdze Innowacji w zakresie prawa własności przemysłowej.

  Przeprowadzone zmiany mają służyć łatwiejszemu dostępowi do ochrony własności przemysłowej, szczególnie osób fizycznych jak i małych i średnich przedsiębiorcom w początkowej fazie działania.

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  OPŁATA OKRESOWA ZA ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE – CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z KONIECZNOŚCI PONOSZENIA OPŁAT

  AdobeStock_234829317

  Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej pozytywnych zmian. Opłata okresowa za rejestrację znaków towarowych to 400 zł za jedną klasę klasyfikacji nicejskiej (towarów lub usług) za pierwsze 10 lat okresu ochronnego. Natomiast opłata okresowa za wzory przemysłowe to 150 zł za pierwsze 5 lat okresu ochronnego.

  Nie dotyczy to jednak wszystkich podmiotów. Krąg został zawężony do osób fizycznych, a także małych i średnich przedsiębiorców, a ze zwolnienia będą mogli skorzystać po złożeniu stosownego oświadczenia w ciągu pierwszych trzech lat swojej działalności.

  Wydaje się, że jest to ukłon szczególnie w stronę Start-up’ów, dla których ochrona marki oraz wzorów przemysłowych, szczególnie na początkowym etapie działalności, jest wyjątkowo istotna.

  RADCA PRAWY I ADWOKAT JAKO PEŁNOMOCNIK W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH I OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH

  of2

  Dotychczas w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych w roli pełnomocnika mogli występować jedynie rzecznicy patentowi. Po nowelizacji w tej roli mogą występować także radcowie prawni oraz adwokaci.

  Takie rozszerzenie uprawnień niewątpliwie wpłynie bardzo pozytywnie na dostępność pomocy prawnej w zakresie ochrony praw związanych z własnością przemysłową bowiem dotąd radcowie prawni oraz adwokaci mogli być jedynie pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków towarowych.

  Zapewne między innymi z tego powodu znacznie wzrośnie liczna prowadzonych spraw, jednak na tę okoliczność przygotowany zostanie także Urząd Patentowy RP, w którym istotnie ma wzrosnąć liczba pracowników na stanowiskach eksperckich. Zgodnie z założeniami skrócić ma to także czas oczekiwania na potwierdzenie prawa wyłącznego, co ma trwać nawet krócej niż miesiąc.

  UŁATWIENIA W OBSZARZE REJESTROWANIA WYNALAZKÓW

  Do jednej z najważniejszych zmian należy doprecyzowanie pojęcie wynalazku, co pozwoli na rejestrowanie wynalazków w krajowym Urzędzie Patentowym  wspomaganych komputerowo, co szczególnie przyczyni się do rozwoju tych przedsiębiorców, którzy chcą opatentować swój wynalazek tylko w Polsce. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze niż opatentowanie wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym, a często ochrona jaką zapewnia Urząd Patentowy RP jest dla przedsiębiorców wystarczająca.

  Warto pamiętać, że patenty są bardzo dobrym zabezpieczeniem kredytowym, co znacznie zwiększa szanse na szybki rozwój. Zatem możliwość łatwiejszego i tańszego opatentowania wynalazków przynajmniej w teorii powinna przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw.

  Ponadto wprowadzono instytucję tzw. poszukiwania międzynarodowego. Zgłaszający już w momencie składania wniosku będzie mógł dowiedzieć się czy zgłaszany przez niego wynalazek nie koliduje z innym, już wcześniej zgłoszonym oraz jak w danej chwili wygląda poziom innowacyjności w obszarze, w którym pracuje.

  PODSUMOWANIE

  Jak łatwo zauważyć wprowadzona nowelizacja prawa własności przemysłowej ma na celu ułatwienie dostępu do ochrony praw własności przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, co na dalszym etapie przyczynić ma się do ich szybszego i niezakłóconego rozwoju.

  Pytania i odpowiedzi

  Co do zasady ostatnie zmiany należy ocenić pozytywnie- przede wszystkim przedsiębiorcy mogą korzystać już nie tylko z pomocy rzeczników patentowych, ale także radców prawnych i adwokatów (którzy mogą zostać w sprawach z zakresu własności przemysłowej pełnomocnikami).

  W tekście omawiamy trzy naszym zdaniem najbardziej istotne zmiany w zakresie PWP po nowelizacji przepisów z 2020 roku. Przede wszystkim zmieniono kwestie opłaty początkowej w kontekście rejestracji, uproszczono rejestrację wynalazków, a także poszerzono grono podmiotów, mogących być pełnomocnikami w sprawach z zakresu PWP.

  Przedsiębiorca nie powinien pozostawać bierny w odpowiedzi na naruszenia praw w sieci. Ochrona, którą przedsiębiorcy może zapewnić patent czy rejestracja wzoru przemysłowego jest w wielu przypadkach znacznym ułatwieniem w procesach przeciwko potencjalnym naruszycielom.

  Oceń