Nowelizacja ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Ważne zmiany w prawie żywnościowym – ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Czy 1 lipca 2020 r. powstanie Super-URZĄD do kontroli żywności? Czy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) spełni oczekiwania, zawiedzionych aktualnym stanem kontroli, konsumentów?

Każdy z nas jest konsumentem i ma prawo do nabywania bezpiecznych produktów, a także do rzetelnej informacji, transparentności zakupu i uczciwej ceny. Od dawna istniała potrzeba zdecydowanie większego sprawdzania żywności w istniejących łańcuchach dostaw przez państwowe instytucje do tego powołane oraz usprawnienia nadzoru nad produkcją i dystrybucją żywności w Polsce.

Od wielu lat dyskutowano i zastanawiano się nad niezbędnymi zmianami w systemie kontroli sektora żywnościowego. Po wielu latach analiz i rozmów doszło do bardzo ważnych zmian, które mają być korzystne dla konsumentów, rolników, a także przedsiębiorców należących do sektora rolno-spożywczego.

pk3

Nieuczciwi sprzedawcy i ich dane staną się publicznie dostępne 

pk7

Każdy z nas jest konsumentem i ma prawo do nabywania bezpiecznych produktów, a także do rzetelnej informacji, transparentności zakupu i uczciwej ceny. Od dawna istniała potrzeba zdecydowanie większego sprawdzania żywności w istniejących łańcuchach dostaw przez państwowe instytucje do tego powołane oraz usprawnienia nadzoru nad produkcją i dystrybucją żywności w Polsce.

Od wielu lat dyskutowano i zastanawiano się nad niezbędnymi zmianami w systemie kontroli sektora żywnościowego. Po wielu latach analiz i rozmów doszło do bardzo ważnych zmian, które mają być korzystne dla konsumentów, rolników, a także przedsiębiorców należących do sektora rolno-spożywczego. konsumenci, jakie wyroby warto kupować, a jakie omijać szerokim łukiem.

Aktualny stan prawny– Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Obecnie kompetencje do kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych leży w rękach dwóch organów: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowa, co uzależnione jest od etapu łańcucha dostaw.

W sklepach i hurtowniach oraz w placówkach gastronomicznych kontrole prowadzi Inspekcja Handlowa, która podlega prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  i IJHARS, nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która we wcześniejszych etapach obrotu tj. produkcji i dystrybucji np. u producenta, na granicy, w zakładach paczkujących. Niestety ten rozdział zadań osłabia ogólną skuteczność procesu sprawdzania i dopilnowania jakości rynkowej.

Przekazanie zadań ma na celu zwiększenie efektywności systemu urzędowej kontroli żywności w naszym kraju, co bezpośrednio wiąże się ze sprawniejszym usuwaniem z rynku. szybsze produktów będących niezgodnej, z prawnymi wymaganiami, jakości.  Zapowiada się ujednolicenie i usprawnienie efektywności, a także bardziej skutecznie eliminowanie nieuczciwych działań handlowych.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2020 r.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dostosowujących, które weszły w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia lub dnia 4 maja 2020 r., z wyjątkiem przepisów modyfikujących przepisy dotyczące ponoszenia opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej oraz innej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie spełniają wymogów w zakresie handlowej jakości na podstawie przepisów prawnych lub wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta. Wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Najważniejsza zmiana w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.285)

Nowa ustawa przekazuje obowiązki dotyczące nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, które dotąd wykonywała Inspekcja Handlowa, IJHARS, która przejmie wszelkie kompetencje z zakresu kontroli żywności, co stanowi najistotniejszy zmiany prawnej. Wreszcie urzędnicy skupieni w jednej instytucji podległej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą kompleksowo sprawdzać obrót żywnością na każdym etapie obrotu, produkcji, przetwarzania i dystrybucji i jej jakość w całym łańcuchu dostaw od pola do talerza. W ramach nadzoru nad jej jakością handlową w obrocie detalicznym Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejmie także kontrolę żywności w restauracjach i cateringu.

Główny Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie miał zwiększone uprawnienia nadzorcze wobec wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie merytorycznego wykonywania przez nich obowiązków ustawowych, w tym wykonywanych kontroli oraz wydawania wytycznych i poleceń. Będzie mógł także wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jeżeli uzna, gdy jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie prowadziła kontrolę oznaczenia produktów i żywności genetycznie zmodyfikowanych, które wprowadzane są do obrotu handlowego oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych będzie mógł wydać nakaz wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży, należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej.


Ustawa wprowadzi także przejęcie wierzytelności i zobowiązań, niezakończonych ostateczną decyzją postępowań i akt spraw przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dwa razy więcej kontroli jakości żywności

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Pan Andrzej Romaniuk uważa, że zmiana umożliwi przeprowadzanie częściej i więcej kontroli jakości żywności, których ilość ma wzrosnąć do 15-16 tysięcy rocznie, co stanowi dość dobry wynik w porównaniu ze stanem aktualnym.

Kompetencje Inspektora handlowego

Korzystając z okazji warto wspomnieć, iż kompetencje Inspekcji Handlowej zostaną rozszerzone. Nastąpi kontrola JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA i OZNAKOWANIA produktów nieżywnościowych, takich jak zabawki, ubrania, sprzęt elektroniczny, paliwa, a także usług. UOKiK nie poprzestanie udzielania porad konsumenckich i pomagania w polubownym rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami. Należy też wskazać, iż obecnie Inspekcja Handlowa prowadzi rocznie prawie 20 tys. kontroli, w tym ok. 7- 8 tys. dotyczących bezpośrednio żywności.

Ważne!

1 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany zasad podawania do publicznej wiadomości wyników kontroli Inspekcji Handlowej.

Prezes UOKiK będzie mógł ujawniać produkty i przedsiębiorców, którzy zostali objęci kontrolą, a także dane, jakich dopatrzono się nieprawidłowości.

Zostanie podany adres przeprowadzenia audytu i konkretne usługi lub produkty.

 

Karolina Pruchniewicz

Specjalista ds. prawa międzynarodowego i prawa żywnościowego

 

Karolina pruchniewicz prawnik kancelaria poznań warszawa
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy ?
Daj nam znać w sekcji komentarz poniżej lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

Pozostałe artykuły

Komentarze (1)

[…] Szkoda wynikła z powodu spożycia niebezpiecznej żywności polega najczęściej na uszczerbku na zdrowiu, a więc odpowiedzialność cywilna jest ograniczona, a jej działanie ma cel profilaktyczny, bo konsument ponosi ryzyko, które wiąże się ze spożyciem. To właśnie przepisy administracyjne umożliwiają działania organów nadzoru i usunięcie z produktów żywnościowych, które mogą być zagrożeniem. Instytucjami, które zajmują się w Polsce nadzorem nad bezpieczeństwem żywności są: Państwowa Inspekcja Sanitarna (Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 195), Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. https://rpms.pl/nowelizacja-ustawy-o-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych/ […]

Zostaw komentarz

Translate »