|
9 kwietnia 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 11 stycznia, 2024 o 12:21 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Bezpieczeństwo żywności stanowi dla konsumenta najważniejszą cechę, która świadczy o jej jakości. 4Celem obowiązujących aktów prawnych jest szczegółowa regulacja w celu zapewnienia konsumentów, że spożywają żywność, która jest zgodna z ich wymaganiami. Prawo żywnościowe to jednak nie wszystko, bo w produkcji żywności nadrzędne powinno być postępowanie zgodne z zasadami etyki.


Karolina Pruchniewicz
Prawnik | International Desk
Specjalizacja: Prawo międzynarodowe, product law, life sciences
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły • Proszę o doprecyzowanie, w jaki sposób to Konsumenci wpływają na bezpieczeństwo żywności ?
  Czy przeciętny Konsument rozumie znaczenie wielkości podawanych, lub nie, na etykietach ?
  100 czy 500 razy – co to oznacza w praktyce dla zdrowia Konsumenta ?
  Jeżeli nawet rozumie, dosłownie, to w jaki sposób może on wpływać na regulacje prawne, i to w tak gigantycznych zakresach ?
  Z drugiej strony, czy Konsument ma świadomość, jest ona jakoś przez „środowisko” kreowana, jak regulacje prawne wpływają na cenę produktu ?
  Łatwo jest urzędnikowi zmieniać reguły regulujące parametry żywności – jednak czy ma on świadomość jak to wpłynie na rynek, cenę produktu, jego dostępność ?

  • Karolina Pruchniewicz says:

   Przede wszystkim swoimi wyborami! Kreujemy świat swoimi decyzjami zakupowymi, środkami, które wydajemy na poszczególne produkty. Konsument i jego zainteresowanie żywnością wpływa na działania władz, zwiększanie kontroli, chociażby ostatnie duże akcje w wielkich marketach i obnażanie oszustw związanych z krajem pochodzenia warzyw i owoców wpłynęło na kontrole odpowiednich organów i nałożenie wysokich kar.
   Coraz więcej mówi się o czytaniu etykiet i powstają różne inicjatywy, które informują o tym, jak je rozumieć. Zdecydowanie stanowi to temat interesujący dla konsumentów, którzy chcą wiedzieć, skąd pochodzi spożywana przez nich żywności, a także, z czego się składa. Niestety, większość produktów takich informacji nie posiada, a to już za sprawą unijnego prawa żywnościowego, które pozwala ukrywać się po pojęciami szerszymi, czego nie jestem zwolennikiem.
   Jeżeli chodzi o normy, to są one wyznaczane na podstawie wieloletnich badań, które umożliwiają stwierdzenie, że przy zachowaniu marginesu bezpieczeństwa, substancje chemiczne nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumenta.
   100 czy 500 razy wskazuje na nieproporcjonalne różnice dla podobnych produktów bądź produktów, które występują w różnych postaciach np. kasza i mąka z tej kaszy. Normy powinny być identyczne, a jednak nie są.

   Konsument w społeczeństwie obywatelskim może się angażować bezpośrednio, być aktywnym członkiem różnych organizacji, wspierać na wszelkie sposoby działania podejmowane w celu poprawy przejrzystości istniejący regulacji, które są bardzo skomplikowane, wręcz nieproporcjonalne. Należy się bezsprzecznie zgodzić z przedstawioną powyżej uwagą, dotyczącą decyzji administracyjnych, które nader często są zupełnie oderwane od rzeczywistości i niekorzystne zarówno dla producenta, jak i konsumenta. Co do świadomości konsumenta, to myślę, że w obszarze jego zainteresowań nie leży kształtowanie się cen w odniesieniu do aktualnych zmian prawa żywnościowego, a to zmienia się bardzo szybko i jest tworem niezwykle szerokim i skomplikowanym. Klient kieruje się swoim własnym szeroko pojętym dobrem, w tym przede wszystkim zdrowiem i ceną.
   Serdecznie pozdrawiam

 • FoodRentgen.eu says:

  Odpowiadając na pytania. Konsumenci mogą i wpływają na różne parametry rynkowe, w tym również na kwestie bezpieczeństwa żywności. Robią to poprzez swoje wybory konsumenckie. To właśnie wybory konsumenckie kształtują rynek żywności. Producenci zdecydowanie bardziej zwracają uwagę na wybory i preferencje konsumenckie, niż na regulacje prawne.
  Przeciętny nieświadomy konsument często nie rozumie znaczenia wielkości podawanych na etykietach i nawet o nie nie dba. Dlatego istotnym elementem jest wzbudzanie świadomości konsumenta poprzez jego edukację i to właśnie robimy w ramach Programu FoodRentgen. Im więcej świadomych konsumentów tym lepiej dla rynku. Świadomy konsument dla odpowiedzialnej społecznie marki jest skarbem. To on staje się ambasadorem marki i jest w stanie płacić wyższą cenę za wyższą jakość. Z drugiej strony wysoki odsetek świadomych dobrze zorganizowanych konsumentów działa znacznie efektywniej niż jakiekolwiek regulacje prawne. A to wynika z faktu, o którym pisałem powyżej.
  Po co więc regulacje prawne? Otóż regulacje prawne są do chronienia tych nieświadomych konsumentów, którzy nie nabyli wystarczająco wiedzy i nie mają dostępu do informacji. Państwo ustanawiając normy z założenia powinno dbać o interes tej grupy. To dla nich są wyznaczane normy. Pytanie, na ile uczciwie i czy zawsze nadrzędną wartością są aspekty zdrowotne? Z artykułu wynika, że jednak nie zawsze.
  Różnice w normach 100x, czy 500x w kontekście zdrowia konsumenta to bardzo dobre pytanie. Dowie się o tym pewnie już kolejne pokolenie. Dlatego my wychodzimy z założenia, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, czyli im mniej zanieczyszczeń i pozostałości w spożywanym produkcie tym lepiej dla naszego zdrowia. Z naszych obserwacji wynika, że takich konsumentów jest coraz więcej i rynek to zauważa. Coraz więcej na rynku jest produktów ekologicznych. Pojawiają się też grupy producentów ogłaszające produkcję artykułów bez pozostałości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *