Marcin Staniszewski
|
13 lutego 2019
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Wcześniej mogliście zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym zasad prowadzenia marketingu bezpośredniego. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Wam krótko istotną informację dotyczącą zmiany linii orzeczniczej, która dotychczas była w zasadzie ugruntowana i wielokrotnie podkreślana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako prawidłowa i zgodna z przepisami, a mianowicie dotyczącą możliwości wykonywania telefonów z zapytaniem o możliwość złożenia oferty.

  Otóż zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.0.1954 t.j.) zakazane jest używanie urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli ich abonent lub użytkownik wcześniej nie wyraził na to zgody.

  Brzmienie tego przepisu wywoływało spory czy możliwe jest telefonowanie do abonenta w celu uzyskania zgody na dalszy kontakt marketingowy.
  Spory te rozwiewa prawomocny już wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział IV Cywilny Odwoławczy, wydany w dniu 04 stycznia 2019 r., sygn. akt IV Ca 1873/16 (niepubl.). Sąd stwierdza, że kontakt telefoniczny z abonentem, który nie jest związany z celem marketingu bezpośredniego (proponowania zawarcia umowy, zachwalania produktów czy usług), nie wymaga uprzedniej jego zgody.

  Według argumentacji Sądu zakaz ustawowy powinien być interpretowany w sposób ścisły, bez rozszerzania jego obowiązywania na sytuacje, które marketingiem bezpośrednim nie są, a zmierzają dopiero do uzyskania zgody abonenta. Jeżeli abonent nie wyrazi w takim kontakcie zgody na przedstawienie mu oferty, dzwoniący powinien zakończyć rozmowę.
  Według uzasadnienia powołanego wyroku dozwolone jest zatem losowe wybieranie numerów telefonów w celu uzyskania zgody na kontaktowanie się dla celów marketingowych. Zapadłe orzeczenie jest o tyle przełomowe, że dotychczas Prezes UOKiK przedstawiał konsekwentnie stanowisko, że zakazany jest także kontakt telefoniczny w celu uzyskania zgody na dalsze działania marketingowe względem abonenta.

  Czy zatem w świetle powyższego abonenci zostaną zalani telefonami z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty oraz czy linia orzecznicza się utrzyma … czas pokaże. Na pewno będziemy Was informować.

  Zespół RPMS

  Pytania i odpowiedzi

  W tym zakresie zarówno w ustawie, jak i w orzecznictwie nic się nie zmieniło. Jeżeli konsument nie wyraził uprzednio zgody na kontakt w celach marketingowych, to nie ma możliwości skontaktowania się z nim telefonicznie. Przytaczane w tekście poglądy dotyczą jedynie sytuacji kontaktu celem uzyskania zgody na kontakt marketingowy, a nie kontaktu bezpośrednio np.celem przedstawienia oferty.

  Zgoda taka może być wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego podmiotu danych. Podczas pozyskiwania zgody warto jednak pamiętać o ogólnych zasada dotyczących ciężaru dowodu w razie ew kontroli ze strony PUODO. Kluczowe jest, żeby administrator był w stanie wykazać wyrażenie zgody przez konsumenta.

  5/5 - (liczba głosów: 1)