|
17 października 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:03 | Czas na przeczytanie: 6 minut

Choć od 2011 r. Unia Europejska wdrożyła szereg inicjatyw ustawodawczych umożliwiających państwom członkowskim udostępnianie w różny sposób informacji finansowych w celach podatkowych, w obliczu szybko zmieniającego się sektora kryptowalut oraz kryptoaktywów, jak i ich rosnącego rynku, konieczne stało się wprowadzenie kolejnej regulacji, aby umożliwić organom podatkowym radzenie sobie z wyzwaniami.

W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała proponowaną dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej obejmującej sprawozdawczość podatkową dotyczącą kryptowalut (DAC8) i zaproponowała ustanowienie ram sprawozdawczości, które wymagałyby od dostawców usług kryptograficznych zgłaszania transakcji dokonywanych przez klientów z UE, co ma pomóc organom podatkowym w śledzeniu handlu kryptoaktywami i uzyskiwanych dochodów i zysków, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Planowanym jest, by wdrożenie nowych ram sprawozdawczości weszło w życie 1 stycznia 2026 r.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły