|
5 grudnia 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 17 grudnia, 2023 o 14:25 | Czas na przeczytanie: 10 minut

W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowisk zajętych przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu konsumenckiego lub hipotecznego uprawnia kredytobiorcę do żądania zwrotu nadpłaconych kwot. Czy takie uprawnienie zawsze będzie aktualne i jak wystąpić o zwrot nadpłaty?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły