|
26 marca 2020
Spis treści
10 (Demo)

W chwili obecnej wszyscy przedsiębiorcy zmagają się z widmem niewypłacalności spowodowanej epidemią koronawirusa (COVID-19). Problem ten dotyczy niemal każdej firmy, jednak w sposób najbardziej dotkliwy małych przedsiębiorców, którzy mogą stać się niewypłacalni na skutek recesji wywołanej epidemią koronawirusa (COVID-19).

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r. zrównuje sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z sytuacją osób fizycznych, które takiej działalności nie prowadzą. Ustawodawca uznał za bezcelowe traktowanie przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w sposób bardziej restrykcyjny niż zwykłych konsumentów, zrównując ich pozycje poprzez umożliwienie jednoosobowym działalnościom gospodarczym ogłoszenia upadłości na zasadach analogicznych jak konsumenci.

NAJWAŻNIEJSZYMI ZMIANAMI USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE SĄ:

of2
  1. możliwość oddłużenia dłużnika nawet w sytuacji, gdy pomimo jego nieodpowiedzialnego zachowania nie doprowadził się do niewypłacalności celowo lub celowo nie zwiększył stopnia swojej niewypłacalności;
  2. prostsze uzyskanie statusu upadłego, jednak w przypadku, gdy dłużnik doprowadził się do stanu niewypłacalności celowo lub celowo zwiększył stopień swojej niewypłacalności sąd może w postanowieniu kończącym postępowanie odmówić oddłużenia;
  3. możliwość zachowania, przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, części środków ze środków uzyskanych ze sprzedaży w postępowaniu upadłościowym mieszkania lub domu jednorodzinnego tak aby mieć pieniądze na wynajem innego lokum przez okres od 12 do 24 miesięcy;
  4. możliwość całkowitego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jedynie w sytuacji, gdy sytuacja osobista dłużnika będzie wskazywała, że jest on trwale niezdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli;
  5. możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli na okres 5 lat w przypadku, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji dłużnika, która nie będzie miała charakteru trwałego;
  6. objęcie planem spłaty maksymalnie okresu 3 lat, a w przypadku umyślnych działań dłużnika prowadzących do jego niewypłacalności od minimum 3 do 7 lat;
  7. możliwość ochrony części dochodów z masy upadłości na poziomie umożliwiającym pokrywanie kosztów niezbędnego utrzymania.
znak_head_bg

PODSUMOWANIE


Niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, gdzie nowelizacja ustawy, w tym przypadku przygotowana pół roku wcześniej, wchodzi w życie w okolicznościach, gdzie nowe rozwiązania mogą od razu znaleźć swoje zastosowanie.

Nowe przepisy z pewnością przyspieszą postępowanie, ale również znacząco pomogą w skutecznym oddłużeniu się niewypłacalnych dłużników. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane zmiany oraz ich zakres, zastosowanie ich w praktyce może przyczynić się do umożliwienia szybkiego odnalezienia się w nowych realiach nie tylko przez konsumentów, ale i przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w czasie recesji spowodowanej epidemią koronawirusa (COVID-19).


MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI “KOMENTARZE” LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

_FOT3992-1 (małe)
Marcin Staniszewski Prawnik Kancelaria Prawna RPMS
Antonina Schneider Prawnik Kancelaria Prawna
5/5 - (liczba głosów: 1)