Koronawirus

Deklaracja zgodności CE

Oznaczenie CE

Aktualnie każda osoba, która zamierza poruszać się w miejscach publicznych jest zobowiązana do korzystania z tzw. maseczek ochronnych. Na rynku jednocześnie można spotkać wiele produktów, których pochodzenie a także właściwości budzą wątpliwości. Jak można sprawdzić taki produkt, co to jest deklaracja zgodności CE, kiedy się ją stosuje, w jakim trybie oraz jakie kary ciążą na producencie / dystrybutorze, który nie spełni obowiązków wynikających z przepisów – o tym w dzisiejszym artykule.

Usługi marketingowe - rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług marketingowych

Wiele firm świadczących usługi marketingowe spotkało się w ostatnim czasie z wypowiedzeniami ze strony klientów zawartych umów powołujących okoliczność wystąpienia epidemii. Czy takie działanie jest już uzasadnione z uwagi na sam fakt wystąpienia epidemii, czy jest to już próba przerzucenia swojego ryzyka gospodarczego na drugą stronę? O tym w dzisiejszym artykule.

ZUS a Koronawirus RPMS

ZUS a koronawirus

W aktualnym kryzysie wielu przedsiębiorców stanęło w obliczu poważnych problemów finansowych spowodowanych pojawieniem się epidemii koronawirusa. Jednym z głównych pytań są te dotyczące możliwości odroczenia lub umorzenia składek ZUS i podatków wobec wspomnianej epidemii. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy – o tym dowiecie się z naszego artykułu.