|
20 grudnia 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 17 grudnia, 2023 o 14:21 | Czas na przeczytanie: 13 minut

Unijna Instytucja Płatnicza ma możliwość świadczenia usług płatniczych na terytorium EOG. Prowadzenie działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga posiadania zagranicznej siedziby, a same usługi mogą być świadczone przez oddział, w ramach działalności transgranicznej lub za pośrednictwem agenta. Zakres usług, do których świadczenia upoważniona jest dana Unijna Instytucja Płatnicza, ustalane są w zezwoleniu wydanym przez właściwe organy nadzorcze. Świadczenie usług płatniczych na terenie EOG przez Unijną Instytucję Płatniczą wymaga otrzymania stosownego zezwolenia od KNF. Po jego otrzymaniu nie zachodzi już potrzeba ubiegania się o podobne zezwolenie u organów innych państw członkowskich EOG.

W przypadku Unijnej Instytucji, która zechce prowadzić działalność na terenie Polski, może wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi płatnicze przez oddział, w ramach działalności transgranicznej lub za pośrednictwem agenta, w  zakresie wynikającym z zezwolenia wydanego przez właściwe organy nadzorcze.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły