|
5 lipca 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 13:32 | Czas na przeczytanie: 9 minut

Ustawodawca w dniu 25 października 2022 opublikował w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny przewidywał m.in. wprowadzenie regulacji dotyczącej ukrytej dywidendy, czyli działań mających na celu uszczelnienie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodu. W praktyce chodziło o eliminację z obrotu transakcji sztucznych, nieekonomicznych lub o cenach odbiegających od cen rynkowych. Nowe przepisy o ukrytej dywidendzie omawialiśmy już wcześniej. Choć miały one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. ustawodawca ostatecznie zrezygnował z nowelizacji ustawy o CIT. Czy to oznacza, że temat „ukrytych zysków” całkowicie zniknął z obowiązujących przepisów?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły