|
5 kwietnia 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 21 marca, 2024 o 15:48 | Czas na przeczytanie: 9 minut

W poprzednim artykule pisaliśmy o jednym z najbardziej obiecujących zastosowań, jakie oferuje swoim użytkownikom technologia blockchain – smart kontraktach. Te inteligentne, cyfrowe umowy w wielu aspektach zdecydowanie wygrywają z tradycyjnymi umowami analogowymi. Smart kontrakt to narzędzie pod postacią programu komputerowego lub protokołu transakcji, które całkowicie automatycznie wdraża warunki umowy.  Takie rozwiązanie jest szybkie, proste i mniej narażone na manipulacje niż umowy standardowe. Co jednak może się wydarzyć, jeżeli w kodzie smart kontraktu pojawi się wada? Jak są rozwiązywane spory wynikające z inteligentnych umów? Kto ponosi odpowiedzialność za wadliwe skonstruowanie kodu? Zastanówmy się.


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły  • Nie można wprost zawrzeć w smart kontrakcie „prawa właściwego” do rozstrzygnięcia sporu gdy taki wystąpi ?
    Czy konstrukcja smart kontraktu jest uzależniona od blockchain w ramach którego go realizujemy ?

    • Hanna Czupajło says:

      Jeżeli umowa ma wymiar krajowy, można wskazać prawo właściwe dla smart kontraktu wprost w umowie głównej lub też w innym porozumieniu. Strony mogą to uczynić korzystając ze swobody umów zawartej w art. 35(31) KC. Jeżeli strony umowy zawartej w Polsce nie określą prawa właściwego, zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rzym I lub Prawa prywatnego międzynarodowego, w zależności od pochodzenia stron.

  • […] Poszukiwanie odpowiedzialnego związane jest z wieloma czynnikami i technicznymi warunkami danej transakcji. Istotne jest m.in. to, czy wszystko odbywało się na blockchainie publicznym, czy prywatnym. Skomplikowana kwestia odpowiedzialności za wady kodu przy smart kontraktach to temat wymagający szerszej analizy, o którym pisaliśmy tutaj: “Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność za błędy kodu w smart kontraktach”. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *