|
8 września 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:36 | Czas na przeczytanie: 5 minut

Postępowanie restrukturyzacyjne w przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim i nie zawarły umowy o rozdzielność majątkową (intercyzy), może rodzić pewne problemy praktyczne. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, wszczęcie restrukturyzacji nie skutkuje ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Wręcz przeciwnie, z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego majątek wspólny małżonków wchodzi do masy układowej lub sanacyjnej i podlega nadzorowi nadzorcy sądowego albo zarządowi zarządcy.

Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy układowej lub sanacyjnej w stanie, w jakim znajdował się w momencie otwarcia restrukturyzacji. Co więcej, ustanowienie rozdzielności majątkowej po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne. Nie może tego dokonać ani sąd ani sami małżonkowie.

Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie problemy wiążą się z faktem braku rozdzielności majątkowej przy wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jak je rozwiązać. O rozdzielności majątkowej (przeciwieństwa ustroju wspólności majątkowej) dowiesz się więcej z tego artykułu: https://rpms.pl/umowa-majatkowa-malzenska/.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły