|
15 września 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:33 | Czas na przeczytanie: 6 minut

Nadzorca układu pełni swoją funkcję w przypadku wystąpienia jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych – tzw. postępowania o zatwierdzenie układu. Jest to w praktyce najprostsza forma restrukturyzacji, w której znacznie ograniczona jest rola sądu. Więcej na jej temat możesz się dowiedzieć z niniejszego artykułu: https://rpms.pl/rodzaje-postepowan-restrukturyzacyjnych/.

Nadzorca układu nie jest mianowany przez sąd – wybiera go dłużnik samodzielnie, zawierając z nim odpowiednią umowę. Co istotne, nadzorca układu nie jest przedstawicielem dłużnika. Pomaga mu jedynie w przeprowadzeniu restrukturyzacji, przygotowaniu propozycji układowych i przeprowadzeniu głosowania nad układem. Czuwa również nad zgodnością z prawem postępowania restrukturyzacyjnego oraz nad zachowaniem słusznego interesu wierzycieli.

Mimo tego, że to dłużnik zatwierdza nadzorcę układu, nie ma on w tym zakresie dowolności. Osoba, z którą zawarta zostanie umowa, musi spełniać określone warunki, zawarte w przepisach Prawa Restrukturyzacyjnego pod kątem możliwości wykonania układu i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego czy sporządzenie spisu wierzytelności, czy spisu wierzytelności spornych lub przedmiocie zatwierdzenia układu przy zachowaniu praw wierzycieli i postępowaniu o zatwierdzenie układu, które nie ogranicza dłużnika pod kątem planu restrukturyzacyjnego jeśli nie stanowi części przedsiębiorstwa.


Maciej Pięta
RADCA PRAWNY | DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY
Specjalizacja: Restrukturyzacja i upadłość
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły