|
3 grudnia 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 18 grudnia, 2023 o 13:16 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Co do zasady w RP obowiązuje reguła swobody działalności gospodarczej, wyrażona w ustawie prawo przedsiębiorców. Swoboda działalności gospodarczej oznacza, że każdy może co do zasady podejmować działalność gospodarczą w dowolnej branży, o ile odrębne przepisy nie przewidują ograniczeń prowadzenia działalności. Jednym z ograniczeń swobody działalności gospodarczej jest tzw. działalność regulowana. Aby przedsiębiorca mógł podjąć działalność regulowaną, konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek określonych w odrębnych przepisach. Jedną z tych przesłanek może być np. zdobycie szczególnego rodzaju zezwolenia.

Obrót paliwami z zagranicą jest działalnością regulowaną. Do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie konieczne jest uzyskanie koncesji. Niniejszy artykuł przybliża w jaki sposób taką koncesję uzyskać i do czego ona uprawnia.


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *