|
11 września 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:35 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Spis wierzytelności, a więc dokument sporządzany przez nadzorcę albo zarządcę przy każdym rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, to swego rodzaju lista, która określa wszystkie wierzytelności osobiste wobec dłużnika, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wynika to z artykułu 76 ustępu 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, rozpoczynającego rozdział drugi tego właśnie aktu, który w całości poświęcony został spisowi wierzytelności. Aby odpowiedzieć na pytanie „jak sporządzić prawidłowy spis wierzytelności” należy więc przeanalizować dokładnie przepisy tego rozdziału. O czym w związku z tym należy pamiętać?


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły