|
7 maja 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 23 maja, 2024 o 11:42 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Jak rozumieć wtórną zdolność odróżniającą, czym różni się od pierwotnej-samoistnej zdolności odróżniającej i jak wpływa na rejestrowanie oznaczeń o charakterze opisowym? To dość złożona problematyka, która kieruje się oczywistą logiką i wpływa wymiernie na zdolność rejestrowania oznaczeń, tudzież znaków towarowych. Przyjrzyjmy się tej tematyce bliżej, by zrozumieć wszelkie jej implikacje.

Pozostałe Artykuły • W którym momencie należy złożyć wniosek o zbadanie wtórnej zdolności odróżniającej? W momencie zgłaszania znaku, czy dopiero po uzyskaniu odmowy rejestracji?

  • Marcin Staniszewski says:

   Wniosek o ustalenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej składać można w dowolnym momencie postępowania. Jeżeli mamy zebrane wystarczające dowody i zależy nam na szybkim wydaniu decyzji przez urząd, oświadczenie o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej zawrzeć możemy w zgłoszeniu oznaczenia do rejestracji. Na tym etapie można również wskazać, czy Urząd ma przeprowadzić badanie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej od razu, łącznie z badaniem zdolności odróżniającej pierwotnej, czy też dopiero po stwierdzeniu jej braku. W drugim przypadku, Urząd najpierw wydaje decyzję odmowną, a następnie przystępuje do badania wtórnej zdolności odróżniającej. Oświadczenie o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej złożyć można także po otrzymaniu decyzji odmownej. Jeśli mamy już zebrane dowody, można dołączyć je od razu do oświadczenia. Jeśli złożymy samo oświadczenie, Urząd wyznaczy termin na dostarczenie dowodów.

 • Czy elementy opisowe, będące częścią znaków złożonych również mają szansę na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej?

  • Marcin Staniszewski says:

   Tak. Oznaczenie opisowe, będące elementem oznaczenia złożonego również może uzyskać wtórną zdolność odróżniającą, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku sama ta część musi spełniać wszystkie wymogi wtórnej zdolności odróżniania. Udowodnienie, że znak złożony zawierający element opisowy nabył wtórną zdolność odróżniającą jako całość nie wystarczy do stwierdzenia, że sama część opisowa również ją uzyskała. Należy wykazać nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez sam ten wyodrębniony element- udowodnić, że jego oddzielne używanie jest identyfikowane przez konsumentów z daną marką.

 • Czy o opisowości można mówić tylko w przypadku znaków słownych? Czy pozostałe rodzaje oznaczeń, na przykład graficzne, czy przestrzenne także mogą mieć taki charakter?

  • Marcin Staniszewski says:

   Inne formy oznaczeń również mogą posiadać charakter opisowy, w tym także graficzne i przestrzenne. Na przykład, jeśli chcemy zastrzec kształt opakowania produktu, musi ono być odpowiednio fantazyjne, by można było uznać, że nabyło zdolność odróżniającą. W przypadku gdy opakowanie, na przykład butelka, niewiele różni się od typowej formy butelki- mamy właśnie do czynienia z opisowością znaku przestrzennego.

   Wśród znaków graficznych przykładem jest oznaczenie przedstawiające konia, zgłoszone przez przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą koni (Z.484444). Urząd odmówił udzielenia ochrony, stwierdzając, że nie odbiega ono wyglądem od typowej sylwetki konia- ma więc charakter opisowy. Wtórną zdolność odróżniającą udowadniać można w przypadku wszystkich oznaczeń opisowych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *