|
28 września 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:29 | Czas na przeczytanie: 5 minut

Ugoda z dłużnikiem to po prostu umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, którą podpisuje się najczęściej przed skierowaniem sprawy do sądu (z tego powodu nazywa się ją także ugodą pozasądową). Polega ona na dokonaniu przez obie strony pewnych ustępstw w drodze negocjacji w celu uniknięcia postępowania sądowego. Ugoda taka jest elementem tzw. windykacji polubownej.


Antonina Schneider
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna spółek. Procesy windykacyjne, sprawy sporne i sądowe. Prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły