|
26 września 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 4 kwietnia, 2024 o 19:27 | Czas na przeczytanie: 15 minut

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) funkcjonuje w Polsce od 2016 r. Jest to jedna z form alternatywnego funduszu inwestycyjnego, innego niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Jej działalność oraz obowiązki związane z jego prowadzeniem określa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych).

ASI uważa się za prostszą i bardziej elastyczną wersją funduszu inwestycyjnego. Ze strony ekonomicznej jej sens sprowadza się do tego, że inwestorzy przekazują środki do ASI, oczekując, że w ten sposób osiągną zyski większe, niż gdyby inwestowali je samodzielnie. ASI pobiera za to opłaty za zarządzanie oraz – niekiedy – część wypracowanego zysku.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły