Karolina Pruchniewicz
|
12 września 2023
Spis treści

Po zamieszaniu związanym z tzw. Polskim Ładem, wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce panuje przekonanie, że Polska nie jest krajem sprzyjającym rozwojowi firm. Wynika to m.in. z wysokiego opodatkowania, skomplikowanej biurokracji oraz braku pewności do przepisów prawa. W związku z powyższym, wielu przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie firmy za granicę, a z uwagi na położenie geograficzne oraz atrakcyjne warunki prowadzenia działalności, Republika Czeska wydaje się być jednym z pierwszych pomysłów na wybór nowej siedziby firmy. Czy prowadzenie firmy za Olzą jest atrakcyjne i jakie koszty wiążą się z otwarciem firmy?

Jak prowadzić firmę w Czechach ?

W Czechach podobnie jak w Polsce można prowadzić działalność gospodarczą w określonych formach prawnych. W Polsce najpopularniejszą formą prawną, w której przedsiębiorcy prowadzą swoje firmy, jest Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG). Bardzo popularne są również spółki, zwłaszcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. z uwagi na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Jakie formy prowadzenia działalności są natomiast najpopularniejsze za naszą południowo-zachodnią granicą?

Działalność jednoosobowa

W Czechach równie popularna co w Polsce i prosta do założenia jest jednoosobową działalność gospodarczą z uwagi na niskie ubezpieczenie społeczne na terenie republiki czeskiej. Praktyka pokazuje, że jest to również rodzaj formy prowadzenia działalności, który jest najczęściej wybierany przez obcokrajowców, w tym Polaków. Warto jednak wskazać, że założenie firmy w Czechach wiąże się z pewnymi wymaganiami, a są to:

  • wpis do właściwego rejestru handlowego. Działalność jednoosobową w Czechach można zarejestrować w tzw. Czech Point lub we właściwym urzędzie (a także okręgowym zakładzie ubezpieczeń społecznych z uwagi na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne). Jeżeli przedsiębiorca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, może także zgłosić rejestrację firmy mailowo.
  • wykazanie tytułu prawnego do miejsca prowadzenia działalności. W Polsce do niedawna obowiązek ten dotyczył spółek wpisanych do KRS, natomiast w Czechach w dalszym ciągu dotyczy każdej firmy w tym tej prowadzonej przez polskich przedsiębiorców.
  • Konieczność rejestracji w pozostałych urzędach, czyli w czeskich odpowiednikach polskiego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (czeska administracja ubezpieczenia społecznego).
  • Konieczność przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, które można uzyskać w Krajowym Rejestrze Karnym.

Bardzo istotne jest, że obowiązek prowadzenia działalności dotyczy de facto wyłącznie rezydentów Czech, co w praktyce oznacza, że działalność musi być prowadzona faktycznie w Czechach przez większość roku kalendarzowego. Oznacza to, że jakkolwiek założyć jednoosobową działalność gospodarczą i dokonać zapisu na podatek dochodowy czy rachunku bankowego jest relatywnie proste, tak koniecznośc przebywania w czechach może już okazać się problemem.

Rodzaje spółek w Czechach

W Czechach prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest również w formie spółek prawa handlowego. Oznacza to, że w Czechach można założyć spółkę jawną, akcyjną czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Najpopularniejszym rodzajem spółek wśród przedsiębiorców zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność w Czechach, jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. (czyli spółka s.r.o.).

Podobnie jak w Polsce, wymogi dla założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach są bardziej rygorystyczne niż w przypadku działalności jednoosobowej. Dotyczy to w szczególności konieczności opłacenia kapitału zakładowego i formalności związanych z powołaniem spółki. Również koszty założenia spółki z o.o. są znacznie wyższe niż koszty założenia działalności jednoosobowej. Niemniej jednak nie są to wymogi, których przedsiębiorcy powinni się obawiać, a szczególnie z udziałem profesjonalnego pełnomocnika, założenie spółki z o.o. w Czechach, nie powinno być problematyczne.

Jakie opłaty wiążą się z założeniem firmy w Czechach?

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku zakładania działalności gospodarczej czy spółki w Polsce, założenie spółki w Czechach również wiąże się z określonymi, urzędowymi opłatami.

W przypadku chęci zarejestrowania w Czechach działalności jednoosobowej przedsiębiorca musi się liczyć z opłatą w wysokości 1000 koron, co wynosi około 200 zł. Oczywiście do kosztów początkowych prowadzenia działalności należy także doliczyć koszty najmu biura, aby przedsiębiorca mógł wskazać czeski adres korespondencyjny. Do kosztów należy także doliczyć koszty związane z wydaniem zaświadczenia o niekaralności w polskim Krajowym Rejestrze Karnym.

Założenie spółki co do zasady będzie się wiązało z większymi kosztami. Wynika to z faktu, że konieczna jest większa ilość formalności, wpisów, a także wizyta u notariusza. Całość kosztów urzędowych związanych z założeniem spółki s.r.o. w Czechach powinna jednak zamknąć się w równowartości 2000 zł.

Koszty firmy w Czechach nie są zatem rażąco zawyżone i dla większości przedsiębiorców nie będzie to bariera przed rozpoczęciem działalności w tym kraju, szczególnie mając na uwadze korzystne opodatkowanie.

Firma w Czechach – podatki i inne koszty

W akapicie poprzedzającym wspomnieliśmy o atrakcyjnym opodatkowaniu czeskich firm. Na czym ono dokładnie polega?

W czeskim systemie podatkowym małe firmy, które nie mają obowiązku rejestracji jako płatnicy podatku VAT, mają możliwość rozliczania ryczałtem wszystkich danin publicznoprawnych (podatków, składki zdrowotnej i pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie niespełna 6000 koron czeskich miesięcznie (około 1200 zł).

Ponadto, zwolnienie od obowiązku rejestracji VAT jest w Czechach znacznie większe niż w Polsce- od 2023 roku firmy o obrotach do 2 mln koron czeskich są zwolnione z obowiązku rejestracji jako płatnicy VAT (próg ten został zwiększony po raz pierwszy od 19 lat, uprzednio był to 1 mln koron).

W odniesieniu do działalności jednoosobowych, stawki podatku PIT wynoszą odpowiednio 15% w pierwszym progu i 23% w drugim progu podatkowym. W zakresie podatku PIT możliwe jest stosowanie w Czechach wielu odliczeń, m.in. zryczałtowanych, 60% kosztów uzyskania przychodu, kwoty wolnej od podatku, ulgi za niepracującego małżonka czy ulgi na dzieci.

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do regulowania składek zdrowotnych, które w Czechach uzależniane są od rzeczywistych dochodów, a podstawa wymiaru składek, od której oblicza się ich faktyczną wysokość, to 50% uzyskanych dochodów.

Najlepszym podsumowaniem atrakcyjności opodatkowanie firm w Czechach jest, że w rankingu International Tax Competitiveness Index, w 2022 roku Czechy znajdowały się na 5 pozycji atrakcyjności opodatkowania we wszystkich krajach OECD. Dla porównania Polska w tym rankingu zajęła 28 pozycję.

Firma w Czechach a działalność w Polsce – jak to zrobić?

Posiadanie firmy zarejestrowanej w Czechach i prowadzenie działalności na terenie Polski to praktyka, która jest nie tylko możliwa, ale też coraz częściej wykorzystywana przez przedsiębiorców. Taka konstrukcja pozwala na korzystanie z atutów obu rynków, jednocześnie łatwiej realizując strategię międzynarodowej ekspansji.

Czeska firma, prowadząc działalność w Polsce, może swobodnie nawiązywać stosunki handlowe z polskimi kontrahentami. Może podpisywać umowy, realizować zlecenia i wystawiać faktury, niczym lokalny podmiot gospodarczy. Czeski podmiot może także decydować o dalszym rozszerzaniu swojej obecności na polskim rynku, np. poprzez założenie przedstawicielstwa czy oddziału. Wówczas jego działanie będzie regulowało przez polskie prawo i będzie musiał przestrzegać tych samych zasad co firmy zarejestrowane w Polsce.

Jednakże, jak we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu międzynarodowego, istnieją pewne niuanse prawne, o których warto pamiętać. Jednym z nich jest kwestia rezydencji podatkowej. Przedsiębiorca prowadzący firmę zarejestrowaną w Czechach musi pamiętać, że aby uzyskać status rezydenta podatkowego w tym kraju, powinien przebywać tam większość roku.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, to oznacza, że przedsiębiorca powinien spędzać na terytorium Czech co najmniej 183 dni w roku podatkowym. Nie oznacza to jednak, że musi tam przebywać ciągle – można te dni rozłożyć na cały rok.

To stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić czeską firmę całkowicie zdalnie z Polski. Bez spełnienia wymogów dotyczących rezydencji, mogą pojawić się kwestie związane z podwójnym opodatkowaniem lub koniecznością dostosowania do dwóch różnych systemów podatkowych.

Czy warto założyć firmę w Czechach?

Prowadzenie firmy w Czechach, na tle rosnącej globalizacji i złożonego systemu podatkowego w wielu krajach, może okazać się atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców szukających nowych możliwości rozwoju i ekspansji. Kraj ten, znany z dość stabilnego otoczenia gospodarczego, może oferować korzystniejsze opodatkowanie i większą pewność prawa w porównaniu z innymi rynkami. Dodatkowo dynamika czeskiego rynku, jego bliskość i kulturalne powiązania z Polską, czynią go szczególnie atrakcyjnym celem dla polskich inwestorów.

Założenie firmy w Czechach może istotnie mieć szczególne korzyści, w szczególności dla przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność w małej lub średniej skali. Dzięki przeniesieniu firmy do Czech ich obciążenia publicznoprawne mogą okazać się znacznie mniejsze, dzięki korzystnemu, czeskiemu opodatkowaniu.

Z drugiej strony jednak prowadzenie działalności gdziekolwiek za granicą może być bardziej utrudnione, chociażby z uwagi na konieczność komunikowania się z urzędami w języku obcym oraz stosowanie czeskiego prawa, które może w niektórych aspektach różnić się od prawa polskiego.

Finalna ocena, czy przeniesienie firmy do Czech będzie korzystne, powinna odbyć się na podstawie konkretne założenia i cele przedsiębiorcy, posiłkując się konkretnym stanem faktycznym. Przedsiębiorca chcący rozpocząć działalność za granicą powinien już na etapie planowania i analiz wstępnych zapewnić sobie stałą pomoc prawną, dzięki której może rozwiązać wiele problemów prawnych już przed rozpoczęciem faktycznej działalności.

Podsumowanie

Na pierwszy rzut oka, proces założenia firmy w Czechach może wydawać się prosty, gdyż zarówno założenie spółki z o.o., czy też innej formy działalności gospodarczej, wiążą się z procedurami, które są jasno określone jak i zgodne z międzynarodowymi standardami. Aczkolwiek, prawo gospodarcze i podatkowe każdego kraju ma swoje unikalne niuanse, które mogą wprowadzić niejasności dla osób niezaznajomionych z tutejszymi regulacjami.

Mimo że proces zakładania firmy w Czechach może wydawać się prosty na papierze, w praktyce wymaga jednak zrozumienia wielu skomplikowanych kwestii prawnych. W każdym z tych etapów, od decyzji o formie prawnej firmy, poprzez zgłoszenie do odpowiednich urzędów, po rozpoczęcie działalności, asysta prawna jest niezbędna.

W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe usługi prawne, które obejmują asystę na każdym etapie procesu otwierania firmy za granicą. Nasi eksperci, znający się na lokalnych przepisach i procedurach, są w stanie zapewnić efektywne i skuteczne wsparcie w każdym kroku, od pierwszej konsultacji, poprzez skomplikowane procesy biurokratyczne, aż do otwarcia firmy. Nie tylko zadbamy o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, ale również zapewnimy, że zrozumiecie Państwo wszystkie aspekty prowadzenia firmy w Czechach. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników i doradców biznesowych, którzy są w stanie doradzić w najbardziej skomplikowanych kwestiach gospodarczych i podatkowych.

Podsumowując, choć prowadzenie firmy zarejestrowanej w Czechach może przynieść wiele korzyści, wymaga świadomości i przestrzegania pewnych zasad prawnych. Zrozumienie tych zasad i ich prawidłowe zastosowanie może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych komplikacji i maksymalizacji korzyści wynikających z prowadzenia biznesu na dwóch różnych rynkach.

Karolina Pruchniewicz

Pytania i odpowiedzi

Założenie działalności w Czechach co do zasady może przynosić wymierne korzyści, aczkolwiek wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. Do głównej wady zakładania firmy w Czechach należy obowiązek przebywania na terenie Czech przez większość roku oraz efektywnie większe opodatkowanie firm przynoszących duże zyski, z uwagi na fakt, że obciążenia ubezpieczeń publicznoprawnych są procentowo obliczane od dochodu.

Tak jak wspominaliśmy w tekście, założenie działalności gospodarczej w Czechach jest możliwe wyłącznie dla rezydentów Czech. Co do zasady nie ma obowiązku mieszkania w Czechach na co dzień, aby prowadzić w tym kraju firmę. Niemniej jednak aby nie nara przedsiębiorca powinien przebywać na terytorium Czech więcej niż 183 dni w roku.

Co do zasady nie ma takiego prawnego wymogu, aczkolwiek praktyka pokazuje, że stosowanie obcych przepisów prawa i liczne analizy w tym zakresie mogą przyszłemu przedsiębiorcy zająć sporą ilość czasu. W związku z tym zapewnienie firmie asysty prawnej umożliwi przedsiębiorcy skupienie się na rozwoju firmy i zwiększaniu jej dochodów.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)