|
17 stycznia 2022
Spis treści

Czym jest wykonanie zastępcze i jak powinno być zaimplementowane w umowach w branży IT? Na to pytanie odpowiedzieliśmy w artykule przygotowanym dla czytelników portalu mamstartup.pl.

Pytania i odpowiedzi

Przepisy dot. wykonania zastępczego zawarte są w kodeksie cywilnym, w związku z tym te postanowienia nie muszą być powielane w umowie, chyba, że strony chcą w tym zakresie wprowadzić modyfikacje. Praktyka pokazuje, że warto jednak pochylić się nad tą kwestią z prawnikiem na etapie poprzedzającym podpisanie umowy.

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że w wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. Dotyczy to na przykład robót budowlanych, gdzie może być konieczność zabezpieczenia budowy przed warunkami atmosferycznymi. W branży IT może być jednak trudno wykazać wypadek nagły, zatem bezpieczniej poczekać na zgodę sądu.

Na szczęście dla wierzyciela, nie ma znaczenia, że koszt wykonania zastępczego przekracza koszt umowy pierwotnej z dłużnikiem. Jeżeli wierzyciel ma zgodę sądu na wykonanie zastępcze w branży IT, może dochodzić od swojego dłużnika zwrotu kosztów wykonania zastępczego bez względu na wysokość kontraktu pierwotnego, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze liczne orzecznictwo (zgodnie z którym np. nie mogą być to koszty nadmierne).

5/5 - (liczba głosów: 1)