|
4 lipca 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 13:33 | Czas na przeczytanie: 12 minut

Decyzje wydawane przez organy administracji stają się ostateczne wówczas, gdy nie służy od nich odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nierzadko jednak nawet w sytuacji, gdy doszło do upływu terminu na złożenie odwołania, istnieje możliwość, aby wzruszyć rozstrzygnięcie organu. O takich okolicznościach stanowi Rozdział 13 Kodeksu postępowania administracyjnego. Kiedy i komu przysługuje legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji?


Kinga Grzelak
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo administracyjne, w tym budowlane i nieruchomości.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły