Karolina Pruchniewicz
|
29 września 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  W ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w ustawie o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym, a ustawodawca skupił się na podjęciu działań przeciwko fałszywym opiniom konsumentów. Ustawa, która weszła w życie 6 stycznia, zwiększa ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

  Nowe nieuczciwe praktyki handlowe to m.in. publikowanie fałszywych recenzji konsumenckich lub wprowadzanie w błąd w mediach społecznościowych w celu promowania oferowanej usługi lub produktu. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli konsument jest „ofiarą” nieuczciwej praktyki handlowej, prawo pozwala mu teraz na odstąpienie od umowy w ciągu 90 dni od jej zawarcia. Alternatywnie, konsument może żądać rozsądnego obniżenia ceny w zakresie odpowiadającym charakterowi i wadze nieuczciwej praktyki handlowej. Im poważniejsza jest nieuczciwa praktyka handlowa, tym większego rabatu może żądać konsument (SOCR ČR).

  Nowelizacja przepisów

  Nowelizacja przepisów przynosi kilka zmian, które dotkną przedsiębiorców i konsumentów. Dla przedsiębiorców ważne będzie zapoznanie się ze zmianami mającymi zastosowanie do publikowania recenzji konsumenckich oraz ustanowienie wewnętrznych procesów ich weryfikacji. Przedsiębiorcy muszą również dostosować swoje procedury, zasady działania na rynku oraz politykę prywatności.

  Celem wdrożenia przepisów UE jest zmuszenie operatorów stron internetowych do podjęcia rzeczywistych kroków w celu zapewnienia, że recenzje konsumenckie są rzeczywiście publikowane przez rzeczywistych konsumentów i że recenzje nie są zniekształcone, ani przez fikcyjnych recenzentów, ani przez użytkowników dokonujących przeglądu produktu przed jego faktycznym użyciem (i przyznających jedną gwiazdkę tylko dlatego, że jeszcze nie używali produktu). Nie każda recenzja musi być sprawdzona, ale wtedy e-sklep nie może oznaczać danej recenzji jako zweryfikowanej.

  Sprzedawcy muszą na pewno przestrzegać nowych zasad na swoich stronach internetowych (takich jak e-sklepy, platformy internetowe, porównywarki internetowe), w swoich profilach i postach na portalach społecznościowych lub innych miejscach, w których sami udostępniają recenzje. Należy wskazać, że przedsiębiorca jednak nie jest zobowiązany do monitorowania forów dyskusyjnych lub innych platform prowadzonych przez osoby trzecie i ustalania, skąd pochodzą recenzje produktów.

  Czeska Inspekcja Handlowa (CTIA) może ukarać naruszenia wyżej wymienionych zasad grzywną w wysokości do 5 mln koron. Jednak rzadko nakłada tak wysokie kary. Znacznie częściej zdarzają się grzywny w wysokości dziesiątek tysięcy koron, a co najwyżej setek tysięcy. Największa grzywna za nieuczciwe praktyki handlowe w związku z fałszywymi recenzjami została nałożona w ubiegłym roku. Była to grzywna w wysokości 750 000 koron na sklep internetowy, który usunął negatywne recenzje, pozostawiając jednocześnie pozytywne. Wyższe kary są szczególnie prawdopodobne, jeśli naruszenie będzie się powtarzać. CTIA aktualizuje listę ryzykownych e-sklepów na stronie www.rizikove.cz.

  Należy podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności produktów jest ważnym elementem ochrony konsumentów. Producenci, importerzy, dystrybutorzy i sprzedawcy mają obowiązek dostarczania na rynek bezpiecznych produktów i produktów spełniających wymogi prawne. Jednocześnie konsumenci muszą być informowani o istotnych cechach, które wpływają na bezpieczeństwo produktów lub ich właściwe użytkowanie. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że produkt jest niebezpieczny lub nie spełnia odpowiednich wymagań dotyczących produktu, producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca musi poinformować o tym konsumentów. Przestrzeganie obowiązków ustanowionych w celu zapewnienia, że produkty wprowadzane na rynek i do obrotu są bezpieczne i spełniają wymogi ustawowe, jest monitorowane przez właściwe organy nadzoru w Czechach.

  Fałszywe recenzje

  Istotny dla decyzji konsumenta o zakupie w Internecie jest ranking ofert oraz publikowane recenzje produktów. Przedsiębiorca musi teraz wskazać parametry, według których sortowane są oferty, aby było jasne, czy na jego zamówienie miała (nie miała) wpływu np. płatna reklama. Aby zapobiec publikowaniu fałszywych, wprowadzających w błąd recenzji, sprzedawca jest obecnie zobowiązany do poinformowania konsumenta, czy recenzje opublikowane na jego stronie rzeczywiście pochodzą od konsumentów, którzy zakupili dany produkt. Dotychczas tendencyjne recenzje były często tworzone przez pracowników samego e-sklepu lub osoby przez nich zatrudnione. Nowelizacja wyraźnie stwierdza, że sprzedawca publikujący fałszywe opinie i rekomendacje konsumentów (lub zlecający to innym osobom) lub podający nieprawdziwe opinie i rekomendacje konsumentów w mediach społecznościowych w celu promowania produktu lub usługi jest wyraźnie uznawany za zakazaną praktykę handlową. Do tej pory praktyka ta była bezprawna tylko w przypadku wystąpienia dodatkowych ogólnych elementów nieuczciwej konkurencji. Natomiast takie działanie obecnie jest wprost wymienione jako niedozwolona praktyka handlowa.

  Nowelizacja objęła także praktykę polegającą na systematycznym usuwaniu negatywnych recenzji przy zachowaniu jedynie tych pozytywnych. W związku z tym sprzedawca musi na nowo podać na swojej stronie internetowej, w jaki sposób weryfikowane są zamieszczone recenzje konsumentów, aby zapewnić, że zostały one napisane przez konsumentów, którzy zakupili lub używali recenzowane produkty. Sprzedawca musi również stosować te środki w praktyce.

  Przedsiębiorcy muszą teraz podać dla każdej recenzji w swoim sklepie internetowym, czy jest ona zweryfikowana czy nie i wyjaśnić, w jaki sposób weryfikują recenzję. Weryfikacja recenzji oznacza, że sklep internetowy może powiązać konkretną recenzję z konkretnym klientem, który kupił lub używał produktu. Przedsiębiorcy muszą zaktualizować lub wdrożyć zasady tzw. „moderacji” (redagowania) recenzji konsumenckich, w których e-sklep będzie musiał wskazać podstawowe warunki korzystania z recenzji oraz ich usuwania. Regulamin musi jednoznacznie określać proces weryfikacji recenzji, np. wpisanie numeru zamówienia przy publikacji recenzji, wstawienie recenzji poprzez monit e-mailowy po dokonaniu zakupu, wstawienie recenzji pod kontem użytkownika e-sklepu itp.

  Wprowadzające w błąd rabaty

  Znowelizowana ustawa zawiera przepisy chroniące konsumentów przed wprowadzeniem ich w błąd co do wysokości oferowanych rabatów, a więc ochrona przed sztucznym podnoszeniem cen przed wystąpieniem rabatu. Regulacja nakłada na przedsiębiorców obowiązek podawania najniższej ceny, po jakiej towar był sprzedawany przez 30 dni przed udzieleniem rabatu.

  Reklamacja

  Konsument nadal może reklamować wady, które pojawią się na rzeczy w ciągu 24 miesięcy od otrzymania rzeczy. Najistotniejsza zmiana polega na tym, że wydłuża się okres, w którym przedsiębiorca musi udowodnić, że wada rzeczy, czyli zakupionego towaru, powstała dopiero po jej odebraniu przez konsumenta (czyli twierdzenie, że konsument sam spowodował wadę). Zamiast dotychczasowych 6 miesięcy, obecnie ten ciężar dowodu zostaje odwrócony na korzyść konsumenta na okres 12 miesięcy. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, wadą jest to, że towar nie ma wystarczającej żywotności, której można by się spodziewać (prawo do naprawy).

  Ochrona w środowisku online podczas zakupów w Internecie

  1. Informowanie o tym, z kim konsument zawiera umowę na rynku internetowym (nazwa, adres korespondencyjny, adres siedziby, e-mail, tel. kontaktowy). Taka informacja jest bardzo ważna dla konsumenta, ponieważ tylko wtedy, gdy kupuje towar od przedsiębiorcy, ma jako kupujący szczególną ochronę wynikającą z przepisów konsumenckich.
  2. Nowe przepisy zabraniają stosowania tzw. pre-ticked boxów, które powodowałyby obowiązek dokonania przez konsumenta dodatkowych płatności. W przeszłości zdarzały się przypadki umieszczania niezamówionych towarów w koszyku konsumenta lub wstępnego zaznaczania zgody na świadczenie dodatkowej usługi (np. ubezpieczenia) bez wykazania przez konsumenta zainteresowania nią. Jeśli tak się dzieje, to uzyskana w ten sposób zgoda nie jest dla konsumenta wiążąca
  3. Zapewnienie, że w trakcie procesu zamawiania konsument jest świadomy, przez który krok zobowiązuje się do zawarcia umowy, a tym samym staje się zobowiązany do zapłaty. Przedsiębiorca może to zapewnić w różny sposób, np. poprzez przycisk w formularzu zamówienia na portalu zakupowym. W takim przypadku przedsiębiorca musi odpowiednio dokładnie oznaczyć odpowiedni przycisk, nie tylko słowami „Zamówienie zobowiązujące do zapłaty”, ale także w inny sposób, z którego będzie wynikało, że konsument poprzez ten krok zobowiązuje się do zawarcia umowy o zapłatę, czyli do zapłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie zapewni konsumentowi takiej procedury, umowa będzie nieważna.

  Termin dostarczenia towarów

  Całkowicie nowy jest również termin dostarczenia zakupionego towaru. Sprzedawca będzie musiał dostarczyć zakupiony towar bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży (o ile oczywiście nie uzgodni z konsumentem inaczej). Jeżeli sprzedawca nie dostarczy towaru w tym terminie, konsument wyznaczy przedsiębiorcy rozsądny dodatkowy termin na dostarczenie towaru. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony przez przedsiębiorcę nawet w tym dodatkowym terminie, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.

  Instrukcje użytkowania

  Zmieniają się również zasady dostarczania instrukcji użytkowania, aby odzwierciedlić zmiany na rynku, zwłaszcza w dziedzinie digitalizacji. Obowiązek sprzedawcy dostarczenia pisemnej instrukcji użytkowania, jeśli jest to konieczne ze względu na cechy produktu lub usługi, pozostaje nienaruszony. Na nowo ustalono jednak, że instrukcja musi być dostarczona w formie papierowej tylko na żądanie konsumenta, chyba że jest to również nieproporcjonalne ze względu na okoliczności (np. w przypadku produktów cyfrowych, w których świadczenie nie ma charakteru materialnego). W pozostałych przypadkach instrukcje mogą być przekazane na innym trwałym nośniku danych, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nośnika CD. Linkowanie do treści na stronie internetowej nie jest jednak wystarczające. Musi istnieć również możliwość pobrania i zapisania kopii cyfrowej.

  Karolina Pruchniewicz


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 3)