|
8 stycznia 2024 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Decydując się na współpracę w obrocie konsumenckim lub B2B strony zawierają ze sobą umowę dotyczącą świadczenia określonych usług, lub dostawy towarów. Przy usługach świadczonych elektronicznie nabywca akceptuje regulamin. Kiedy nie ma możliwości zaakceptowania regulaminu, przedsiębiorca może – a niekiedy musi – zastosować Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) lub Ogólne Warunki Współpracy (OWW). Co to takiego i kiedy je stosować?


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły