|
30 sierpnia 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 14 grudnia, 2023 o 16:24 | Czas na przeczytanie: 13 minut

Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi przez spółkę? Zdecydowanie nie – wyprowadzanie pieniędzy ze spółki, bez podstawy prawnej i poza granicami prawa, stanowi czyn zabroniony kwalifikowany jako wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Czy istnieją zatem legalne możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki komandytowej?

Na wstępie należy przypomnieć, że w spółce komandytowej – będącej spółką osobową (spółka komandytowa) – wyróżniamy dwa typy wspólników tj. komandytariuszy i komplementariuszy. Zasadnicza różnica między nimi polega na zakreśleniu granic odpowiedzialności za długi spółki – komandytariusz odpowiada za długi spółki tylko do wysokości sumy komandytowej z tytułu udziału i dochodu spółki komandytowej. Komplementariusze tymczasem odpowiadają za długi spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczenia. Ponadto to właśnie rolą komplementariuszy jest reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki i nadzorowanie przychodów uzyskiwanych z tego tytułu oraz zyskach spółki komandytowej od których opłacany jest zryczałtowany podatek dochodowy.

Co do zasady więc, uprawnienia komandytariuszy i komplementariuszy względem możliwości pobierania środków z majątku spółki będą się nieco różnić. Jak więc zatem przebiega wypłata pieniędzy ze spółki komandytowej? Co zrobić odnośnie podatku należnego? Wyjaśniamy.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły