Kamila Wasilewska
|
19 października 2020
Spis treści

Wprowadzona do naszego systemu prawnego definicja Małej Instytucji Płatniczej jest odpowiedź na konieczność wdrożenia dyrektywy PSD2. Podmiot ten stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich tych, którzy chcieliby przetestować swoje możliwości przed ubieganiem się o status Krajowej Instytucji Płatniczej albo chcieliby realizować usługi płatnicze w mniejszym zakresie.

Dla kogo zatem jest ta instytucja? Czym dokładnie jest i jak ją otrzymać? Przekonajmy się.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST MIP?

Mała Instytucja Płatnicza została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 20.06.2018 r. na skutek implementacji dyrektywy PSD2. Jest to instytucja skierowana do wszystkich tych pomiotów, które zainteresowane są świadczeniem usług płatniczych czyli np. chcą mieć możliwość pośrednictwa w wykonywaniu transferów pieniężnych. Dotychczas by móc to robić koniecznym było uzyskanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej. Wiązało się to z szeregiem obostrzeń i formalności, w tym między innymi uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednak wraz z wprowadzeniem MIP sytuacja uległa uproszczeniu, bo MIP jest o wiele łatwiejsza do uruchomienia, wymaga mniejszych nakładów finansowych i organizacyjno-prawnych, a przy tym może realizować większość usług, które do tej pory zastrzeżone były dla „dużych” Krajowych Instytucji Płatniczych. Stanowi zatem idealne rozwiązanie dla wszystkich tych podmiotów, które chciałyby niejako przeprowadzić test swoich rozwiązań zanim zdecydują się ubiegać o status Krajowej Instytucji Płatniczej, czyli na przykład dla FinTechowych startupów, dla których ubieganie się o uzyskanie statusu KIP do tej pory wydawało się zbyt trudne, zbyt czasochłonne, a przede wszystkim zbyt kosztowne.

CO WŁAŚCIWIE MOŻE MAŁA INSTYTUCJA PŁATNICZA (MIP)?

Przede wszystkim może świadczyć niemal wszystkie usługi płatnicze. Wyjątkiem są jedynie usługi oparte o dostęp do rachunku (tzw. usługi XS2A, czyli PIS i AIS). Dalej można:

  • Prowadzić rachunki płatnicze – przez to rozumie się przechowywanie środków przyjętych od użytkowników i dla użytkowników po to by realizować transakcje płatnicze,
  • Wykonywać transfery pieniężne – będą to między innymi przelewy i polecenia zapłaty,
  • Przyjmować płatności instrumentami płatniczymi – czyli oprócz tradycyjnych płatności kartami również za pomocą np. telefonu za pomocą tzw. bramek płatniczych opartych o technologię pay-by-link (PBL).
  • Realizować przekazy pieniężne,
  • Funkcjonować jako kantor wymiany walut na potrzeby transakcji płatniczych, czy w końcu
  • Kredytować transakcje płatnicze.

Katalog możliwości jest zatem bardzo szeroki.

Oprócz tego Mała Instytucja Płatnicza (MIP) ma możliwość prowadzenia tzw. działalności hybrydowej. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że podmiot mający status MIP`u może jednocześnie świadczyć usługi niefinansowe. Wyobraźmy sobie sytuację gdy dany podmiot jest na przykład sklepem internetowym z elektroniką albo portalem typu marketplace, ale ma też status Małej Instytucji Płatniczej, bo wszystkie płatności w nim prowadzone odbywają się za pomocą jego własnego systemu płatności.

WADY MIP?

Podstawowymi wadami MIP w stosunku do jego „dużego brata” jakim jest podmiot o statusie Krajowej Instytucji Płatniczej są jego ograniczenia. Przede wszystkim nie może on świadczyć usług dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usług inicjowania transakcji płatniczych z cudzego rachunku (PIS). Dalej MIP nie może też wydawać pieniądza elektronicznego.

Oprócz powyższych MIP związany jest limitami kwotowymi. Jakie to limity? Po pierwsze wolumen transakcji MIP nie może średniomiesięcznie przekroczyć 1.500.000 euro. Jeśli tak się stanie należy albo zahamować skalę działalności albo wystąpić o nadanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej.

Jednak jednym z najbardziej dolegliwych limitów nałożonych na MIP jest górny limit kwoty środków przyjętych dla użytkownika, dla którego prowadzimy rachunek płatniczy. Zgodnie z tym limitem dla każdego pojedynczego użytkownika nie możemy w danym momencie przechowywać więcej niż 2.000 euro na jego rachunkach płatniczych. Wydaje się, że na potrzeby konsumenckie jest to wystarczająco dużo. W związku z tym nie będzie praktycznej możliwości wykorzystania tych rachunków np. typowym e-commerce, gdzie wartość pojedynczego zamówienia z łatwością przekroczy 2000 euro co znacząco zmniejszy ilość podmiotów zainteresowanych chęcią zostania podmiotem o statusie MIP.

Ostatnim z ograniczeń jest niejako „zamknięcie” funkcjonowania MIP wyłącznie na terytorium naszego kraju. Oznacza to, że nie będzie możliwe realizowanie np. przekazów zagranicznych. Ta możliwość zarezerwowana dla podmiotów o statusie KIP lub realizowanie tego we współpracy z KIP lub uprawnionymi podmiotami zagranicznymi.

DLA KOGO MAŁA INSTYTUCJA PŁATNICZA ?

Wymogi dla rejestracji MIP zostały znacznie uproszczone względem KIP, co oznacza, że są dostęp do tej instytucji jest łatwiejszy i szerszy dla większej ilości podmiotów.

Przede wszystkim nie przewiduje się wymogu formy prawnej, tj. MIPem może zostać zarówno spółka akcyjna, spółka z o.o. jak i przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Uproszczono też wymogi formalne przy samej rejestracji.

Dalej dla Małej Instytucji Płatniczej nie przewidziano żadnych wymogów kapitałowych, wyjąwszy te z kodeksu spółek handlowych, jeśli podmiot ubiegający się o ten status jest spółką kapitałową.

CO ZATEM WYBRAĆ? MIP CZY KIP?

Zanim podejmiesz decyzję zastanów się: czy ograniczenia MIP na pewno będą dla ciebie problemem? Jeśli nie, to rozwiązanie jest raczej oczywiste i powinieneś wybrać MIP.

Założysz go szybciej, sprawniej, a w samym użytkowaniu będzie się wiązał ze znacznie mniejszymi obciążeniami organizacyjnymi. Łatwiej na pewno ci będzie zacząć jako MIP, przetestować swoje rozwiązanie i gdy będziesz gotowy uzyskać status KIP.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

5/5 - (liczba głosów: 7)