eSąd – Wszystko, co powinieneś wiedzieć o złożeniu pozwu elektronicznego (EPU)

Większość usług przeniosła się do sieci i coraz częściej dotyczy to również czynności prawnych. Jedną z dostępnych opcji jest możliwość złożenia pozwu w e-sądzie (EPU). Taka forma jest bardzo wygodna, gdyż nie wymaga osobistego stawiennictwa na rozprawie. Wszystko odbywa się online, drogą elektroniczną. Oczywiście nie każda sprawa kwalifikuje się do rozstrzygnięcia w taki sposób. Oprócz tego trzeba wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić e-pozew.

W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z korzystaniem z EPU.

of3

Jak działa e-sąd?

E-sąd rozpoznaje sprawy za pośrednictwem Internetu, w trybie elektronicznego postępowania upominawczego (w skrócie EPU). Jednocześnie posiada swoją fizyczną postać – IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, ale miejsce zamieszkania osoby korzystającej z e-sądu nie ma żadnego znaczenia. Jest dostępny dla osób z całego kraju.

Przepisy regulujące działanie e-sądu wynikają z artykułów 50528-50537 kodeksu postępowania cywilnego.

Czy warto skorzystać z e-sądu?

Zdecydowanie tak. Jest to wyjątkowo wygodna i szybka forma rozpatrywania spraw związanych z odzyskiwaniem zaległych płatności. E-sąd oferuje przede wszystkim o wiele krótszy czas oczekiwania niż w klasycznym sądzie, brak obowiązku stawiennictwa każdej ze stron na rozprawie, a także niższą opłatę za rozpoznanie sprawy – wynosi ona jedynie 1,25% wartości przedmiotu sporu. Poza tym nie trzeba tworzyć pism procesowych samodzielnie. Zamiast tego, wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie formularza, wypełnić go i wysłać bez konieczności dołączania dowodów. Nie ma też ograniczeń co do wartości przedmiotu sporu, dlatego sprawa może dotyczyć nawet bardzo wysokiej kwoty.

Przedsiębiorcy, który walczą o odzyskanie należności, mają również stały, bezpośredni dostęp do dokumentacji sprawy w serwisie. Łatwość wypełnienia formularza, niska cena i komfort składania e-pozwów z każdego miejsca to najważniejsze korzyści wynikające z elektronicznego postępowania upominawczego.

Bad investment or economic crisis concept. Businessman take on loan from partners for adjust his business

Kto może złożyć e-pozew?

Oczywiście taki sąd nie zajmuje się wszystkimi zgłoszonymi sprawami. Będą to wyłącznie spory nieskomplikowane i proste do rozwiązania. Chodzi o to, aby osąd był jak najbardziej sprawiedliwy. Dlatego jest kilka warunków, wedle których e-sąd wybiera sprawy, jakimi może się zająć.

Po pierwsze pozew nie może opierać się na bezzasadnym roszczeniu. Oznacza to, że nie mogą wystąpić żadne wątpliwości, że dług istnieje. W związku z tym musi istnieć faktura, umowa lub rachunek, które tego dowodzą.

Po drugie roszczenie nie może być przedawnione. Przykładowo, w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. Jeżeli więc sprawa będzie starsza niż 3 lata, e-sąd nie podejmie się jej rozpoznania.

Jak wypełnić e-pozew?

Skorzystanie z e-sądu wymaga prawidłowego wypełnienia pozwu. Można zrobić to samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia specjalistów, np. kancelarii prawniczej zajmującej się windykacją należności. Niestety sam system wypełniania formularza jest dość przestrzały i może przysparzać problemów. Aby wypełnić e-pozew, należy kolejno:

 • Założyć konto w systemie i uzyskać darmowy certyfikat podpisu elektronicznego. Można używać go tylko w ramach EPU.

 • Zalogować się na konto i wybrać opcję „złóż nowy pozew”.

 • Wprowadzić i zatwierdzić swoje dane w polu „definiowanie powodów”.

 • Wprowadzić i zatwierdzić dane pozwanego.

 • Wybrać dowody z rozwijanej listy.

 • Dodać roszczenie, czyli opisać swoje żądania wobec pozwanego.

 • Zaznaczyć prośbę o zasądzenie zwrotu kosztów od pozwanego (nie można wnioskować o zwolnienie z tych kosztów).

 • Zwięźle uzasadnić swój pozew.

 • Wpisać swój nr konta bankowego.

 • Wybrać opcję „prześlij pozew”.

Przy składaniu pozwu trzeba wnieść opłatę procesową (w wysokości 1,25% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniejszą niż 30 zł). Konieczne jest wskazanie numeru NIP, KRS lub PESEL osoby pozwanej, a także dowodów, takich jak faktury VAT czy umowy (nie trzeba ich dołączać, a jedynie wspomnieć o nich w treści pozwu). Po wypełnieniu formularza, należy podpisać go podpisem elektronicznym (w zakładce „dokumenty do podpisania”).

Na końcu pozostaje uiścić opłatę za złożenie pozwu (w sekcji „dokumenty do opłacenia”) i wtedy znajdzie się on w zakładce „dokumenty złożone”.

Zwróć uwagę na to, że…
 • Jeżeli e-sąd nie rozstrzygnie sprawy, zostanie przekazana do klasycznego (zwykłego) sądu według właściwości ogólnej.

 • Wszystkie pisma w e-sądzie składa się wyłącznie drogą elektroniczną. Nakaz zapłaty też jest doręczany elektronicznie (trwa to zazwyczaj kilka dni).

 • Pozwany może wnieść sprzeciw nakazowi zapłaty w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia. Wówczas sprawa zostaje przekazana do zwykłego sądu według właściwości ogólnej.

 • Do korzystania z EPU można wyznaczyć pełnomocnika procesowego.

 • Pozew można cofnąć do chwili prawomocnego zakończenia postępowania, składając właściwe pismo procesowe.
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy ?
Daj nam znać w sekcji komentarz poniżej lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMA PRAWNA DŁUŻNIKA
osoba fizycznadziałalność gospodarczaspółka cywilnaspółka jawnaspółka z o. o.spółka partnerskaspółka komandytowaspółka akcyjnaprzedsiębiorstwo państwowestowarzyszeniefundacjainne
NALEŻNOŚĆ WYNIKA Z
niezapłaconych fakturumowynoty odsetkowejinne
STAN PRAWNY
przed postępowaniem sądowymw trakcie postępowania sądowegow trakcie postępowania egzekucyjnegonieskuteczna egzekucja komornicza

Dołącz pliki:faktury, umowy, wezwanie etc.

Pozostałe artykuły

Zostaw komentarz

Translate »