Karolina Pruchniewicz
|
8 czerwca 2023
Spis treści

Akcyza i cło to podatki nakładane na towary, które są importowane do lub eksportowane z Wielkiej Brytanii. Podatki te są regulowane przez HM Revenue and Customs (HMRC), który jest odpowiedzialny za pobieranie podatków i egzekwowanie przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji. W tym artykule omówimy kwestie prawne związane z płatnością akcyzy i ceł w Wielkiej Brytanii.

Zapłata podatku akcyzowego

Akcyza to podatki nakładane na towary, które są produkowane lub wytwarzane w Wielkiej Brytanii. Podatki te są zazwyczaj płacone przez producentów lub wytwórców towarów. Jednakże, w niektórych przypadkach, podatki mogą być płacone przez importerów towarów. Uiszczanie podatku akcyzowego regulują przepisy Excise Goods (Holding, Movement, and Duty Point) Regulations 2010.

Przepisy te wymagają, aby podatek akcyzowy był płacony w momencie dopuszczenia wyrobów do konsumpcji lub użytkowania w Wielkiej Brytanii. Punkt poboru akcyzy to czas, w którym podatek akcyzowy staje się wymagalny. W większości przypadków momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment wydania towarów ze składu lub ich import do Wielkiej Brytanii. Osobą odpowiedzialną za zapłacenie podatku akcyzowego jest zazwyczaj właściciel towarów w momencie powstania punktu poboru akcyzy.

Jeśli akcyza nie zostanie zapłacona w punkcie celnym, HMRC może podjąć działania egzekucyjne wobec osoby odpowiedzialnej za zapłatę akcyzy. Może to obejmować zajęcie towarów, nałożenie kar lub wniesienie oskarżenia.

Zapłata należności celnych

Cła to podatki nakładane na towary, które są importowane do Wielkiej Brytanii. Zapłata należności celnych jest regulowana przez Ustawę o Zarządzaniu Cłem i Akcyzą z 1979 roku oraz Przepisy o Zarządzaniu Cłem i Akcyzą (Zmiana) z 2010 roku. Przepisy wymagają, aby cła były płacone w momencie importu towarów do Wielkiej Brytanii. Importer towarów jest odpowiedzialny za zapłatę cła. Wysokość należnego cła zależy od wartości towarów, kraju ich pochodzenia oraz rodzaju towarów.

Jeśli cło nie zostanie zapłacone, HMRC może podjąć działania egzekucyjne przeciwko importerowi. Może to obejmować zajęcie towarów, nałożenie kar lub wniesienie oskarżenia.

Kwestie prawne

Warto wskazać kilka kluczowych kwestii prawnych związanych z płaceniem akcyzy i cła w Wielkiej Brytanii. Należą do nich:

  • Klasyfikacja towarów: Prawidłowa klasyfikacja towarów jest niezbędna do obliczenia akcyzy i cła. Jeśli towary zostaną źle sklasyfikowane, może zostać zapłacona niewłaściwa kwota podatku. HMRC może podjąć działania egzekucyjne, jeśli odkryje, że towary zostały źle sklasyfikowane.

  • Wycena towarów: Prawidłowa wycena towarów jest również niezbędna do obliczenia należności celnych. Jeśli wartość towarów jest zaniżona, importer może zapłacić niższe cło, niż jest należne. HMRC może podjąć działania egzekucyjne, jeśli odkryje, że wartość towarów została zaniżona.

  • Uchylanie się od płacenia cła: Niektórzy przedsiębiorcy mogą próbować unikać akcyzy i cła poprzez przemycanie towarów do lub z Wielkiej Brytanii. HMRC zajmuje twarde stanowisko w sprawie uchylania się od płacenia cła i może nakładać wysokie kary lub ścigać osoby zaangażowane.

Co możesz zrobić, jeśli Twoja własność została zatrzymana przez HMRC lub Border Force?

HMRC lub Border Force dokonują zatrzymania towaru i pojazdu, na mocy sekcji 139 Ustawy o zarządzaniu cłem i akcyzą z 1979 roku. HM Revenue & Customs (HMRC) to instytucja Zjednoczonego Królestwa (UK) odpowiedzialna za regulację podatków i innych elementów sektora finansowego. HM Revenue and Customs (His Majesty’s Revenue and Customs) jest nieministerialnym departamentem rządu brytyjskiego odpowiedzialnym za pobieranie podatków, wszystkimi krajowymi podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, tym podatek dochodowy, podatek od osób prawnych, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków, podatek od wartości dodanej (VAT), akcyzy, podatek gruntowy z opłatą skarbową, lotniczy podatek pasażerski oraz opłatę klimatyczną. 

Poza egzekwowaniem przepisów podatkowych HRMC zarządza niektórymi świadczeniami i ulgami podatkowymi dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Egzekwowanie przepisów podatkowych i celnych oraz egzekwowanie płacenia płacy minimalnej przez pracodawców. Brytyjski urząd podatkowy, finansowy i celny. HMRC powstał w wyniku „połączenia” Zarządu Ceł i Akcyzy oraz Urzędu Skarbowego (Inland Revenue) w 2005 roku. Urząd ten podlega bezpośrednio parlamentowi Zjednoczonego Królestwa za pośrednictwem Ministerstwa Skarbu. Organu podatkowego rządu Wielkiej Brytanii. Agencja ta, znana również jako His Majesty’s Revenue Services, jest odpowiedzialna za pobieranie podatków, Przed śmiercią królowej 8 września 2022 roku urząd był znany jako Her Majesty’s Revenue and Customs i od tego czasu został zmieniony, aby wskazać na zmianę monarchy. 

Urząd Celny niszczy lub sprzeda wszystko to, co zatrzyma w związku ze złamaniem przepisów dotyczących sprowadzania lub odbierania towarów z zagranicy, jeżeli nie złoży się wniosku o zwrot rzeczy, a możesz to zrobić, nawet jeśli urząd celny miał rację, dokonując zajęcia.

Rzeczy lub gotówka zostaną zatrzymane jako dowód w sprawie karnej

Funkcjonariusze celni mogą również zatrzymać towary, pojazdy i gotówkę, które wwozisz do Wielkiej Brytanii, jeśli podejrzewają przestępstwo.

Zatrzymanie dokumentów przez służby celno-skarbowe lub straż graniczną

Jeśli są Państwo obecni w czasie zajęcia, HMRC lub Border Force w miarę możliwości wyda Państwu kopie wszelkich dokumentów, które od Państwa zabrano. Jeśli tego nie zrobili lub nie byłeś obecny w czasie zajęcia, można się o to zwrócić do służb bezpośrednio zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jeżeli zatrzymanie pojazdu lub towarów jest bezzasadne

Jeśli nie zakwestionuje się tego, czy zajęcie było zgodne z prawem poprzez złożenie zawiadomienia, nie będzie można zakwestionować takiego zajęcia, na dalszym etapie, np. w ramach postępowania procesowego.

Okoliczności, w których można zaskarżyć zatrzymanie

HMRC lub Border Force nie miały prawa do zajęcia, ponieważ:

  • wyroby akcyzowe wwiezione do Irlandii Północnej z kraju UE były przeznaczone na własny użytek lub do oddania

  • towary importowane do Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) spoza Zjednoczonego Królestwa lub do Irlandii Północnej spoza Zjednoczonego Królestwa i UE były w ramach ustawowego limitu

  • zapłacono podatek od towarów objętych brytyjską akcyzą, które podlegają opodatkowaniu

  • towary nie były zakazane lub ograniczone

  • zezwolono na korzystanie z pojazdu napędzanego paliwem podlegającym ocleniu (np. czerwonym olejem napędowym).

Kto może zaskarżyć zatrzymanie pojazdu?

Zakwestionować zajęcie może właściciel danej rzeczy w momencie zajęcia, działający samodzielnie lub przez pełnomocnika. Cała procedura prowadzona jest tylko w języku urzędowym, czyli w języku angielskim. Jeśli niektóre z zajętych rzeczy należą do różnych osób, każda z nich, która chce zakwestionować zajęcie swoich przedmiotów, musi w wyznaczonym terminie wysłać pismo do HMRC lub Border Force.

Jak podważyć zatrzymanie?

Można zakwestionować zatrzymanie pojazdu lub rzeczy, wysyłając odwołanie do HMRC lub Border Force, w zależności od tego, jaki organ dokonał zajęcia, przytaczając argumentację przeciwko.

Odwołanie

W rozumieniu prawnym, składając wniosek odwoławczy, zwracamy się do służb celno-skarbowych lub straży granicznej Wielkiej Brytanii o rozpoczęcie działań procesowych. Postępowanie to decyduje o tym, czy coś podlegało przepadkowi i zostało zajęte zgodnie z prawem przez HMRC lub służby graniczne. Postępowanie to nie obejmuje działań sądowych przeciwko żadnej osobie w celu rozstrzygnięcia, czy jest ona winna popełnienia przestępstwa w związku z zajętymi rzeczami, np. przemytu. Aby zakwestionować zajęcie rzeczy, w tym w przypadkach, gdy wyroby akcyzowe były przeznaczone na własny użytek. We wniosku należy zawrzeć niezbędne elementy określone przepisami prawa angielskiego.

Wnioski

Płacenie akcyzy i ceł jest ważną częścią brytyjskiego systemu podatkowego. HMRC jest odpowiedzialny za egzekwowanie zgodności z odpowiednimi prawami i przepisami. Przedsiębiorcy, którzy nie zapłacą prawidłowej kwoty podatku, mogą być narażeni na działania egzekucyjne, w tym zajęcie towarów, nałożenie kar lub wniesienie oskarżenia. Istotne jest, aby przedsiębiorcy upewnili się, że przestrzegają odpowiednich przepisów i regulacji podczas importu lub eksportu towarów do i z Wielkiej Brytanii.Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)