|
13 września 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:34 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Niekiedy jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Poza organami sądowymi w postępowaniu biorą udział również organy pozasądowe, czyli nadzorca lub zarządca. Każdy z tych podmiotów posiada osobne kompetencje oraz powiązaną z nimi odpowiedzialność za szkody.

Zatem jakie funkcje pełni nadzorca i zarządca w procesie restrukturyzacji a przede wszystkim w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w przedsiębiorstwie w toku restrukturyzacji?


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły