|
13 października 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:05 | Czas na przeczytanie: 9 minut

Postępowanie sanacyjne jest najdalej idącym procesem restrukturyzacyjnym, którego podstawowym celem jest uniknięcie przez dłużnika upadłości. Realizując plan sanacji, dłużnik ma szansę przeprowadzenia reorganizacji finansowej i zaproponowania planu spłaty zobowiązań w taki sposób, aby zminimalizować straty wierzycieli. Jednym z kluczowym elementów wpływających na rolę wierzyciela jest umiejętne korzystanie z mechanizmów udziału w procesie restrukturyzacji. Wierzyciele najczęściej mają możliwość współtworzenia planu sanacji lub układu, co pozwala na uwzględnienie ich interesów. Podejmowane przez nich decyzje są bardzo istotne, bowiem wpływają na skuteczność procesu oraz zaspokojenie ich roszczeń.


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły