|
1 sierpnia 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 14 grudnia, 2023 o 16:29 | Czas na przeczytanie: 6 minut

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w kwietniu 2023 r. wyniosła 14,7% (w stosunku do odpowiedniego miesiąca roku poprzedniego).

Tak wysoki wzrost cen i idący za tym spadek wartości nabywczej pieniądza jest gigantycznym problemem dla wierzycieli. Gołym okiem widać, że każdy miesiąc opóźnienia spłaty długu w jego nominalnej wartości prowadzi do uzyskania przez wierzyciela mniejszej kwoty realnej. Co więcej, biorąc pod uwagę wzrost cen gazu, prądu czy benzyny, zwiększa się też stopniowo ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Rodzi się zatem oczywiste pytanie: czy inflacja wpływa jakoś na wysokość długu? Czy prawo daje wierzycielom jakiekolwiek możliwości waloryzacji jego wartości?


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły