|
1 lipca 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 13:36 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Jednym z najefektywniejszych sposobów dochodzenia dużego roszczenia jest egzekucja z nieruchomości należącej do dłużnika przez komornika i doprowadzenie do sprzedaży licytacyjnej tej nieruchomości. Egzekucja taka należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli zaś nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego stosownie do art. 921 § 1 kpc mogłaby należeć egzekucja.


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły  • Biegli rzeczoznawczy miewają tendencję do wycen nijak nie przystających do rzeczywistych wartości dlatego zarówno dłużnik jak i wierzyciel jak i potencjalny nabywca powinni we własnym zakresie je weryfikować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *