|
24 sierpnia 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 14 grudnia, 2023 o 16:25 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Przedsiębiorstwo, które zadecydowało o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, ma szansę na uniknięcie ogłoszenia upadłości i zachowanie ciągłości funkcjonowania. Często jednak firma ma nie tylko swoich wierzycieli, ale także dłużników. Co dzieje się z wierzytelnościami przedsiębiorstwa w restrukturyzacji?


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły