|
28 sierpnia 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 14 grudnia, 2023 o 16:24 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Istotnym etapem postępowania restrukturyzacyjnego jest sporządzenie spisu wierzytelności oraz wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli, czyli uczestników postępowania, którzy reprezentują zarówno indywidualne, jak i wspólne interesy wszystkich wierzycieli. Zasadniczo zgromadzenie wierzycieli opowiada się za przyjęciem lub odrzuceniem układu, ale w praktyce kompetencje zgromadzenia są znacznie szersze. Zatem czym jest zgromadzenie wierzycieli, jaki jest status prawny tego podmiotu oraz jakie są jego uprawnienia i kompetencje?


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły