E-commerce

Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne Twojego e-biznesu, w szczególności z branży e-commerce, start up`ów, przedsiębiorstw IT i nowoczesnych technologii. Wierzymy, że przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur poprawi funkcjonowanie firmy, relacje z klientami, a także zabezpieczy przed negatywnymi konsekwencjami niedochowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Pomagamy w przygotowaniu formalnego zaplecza przy rozpoczęciu działalności dla Klientów świadczących usługi poprzez sieć internetową, jak również zapewniamy formalno-prawną poprawność tego typu przedsiębiorstw już funkcjonujących.

Nasze usługi obejmują wsparcie w takich dziedzinach jak:

  • Wdrożenie nowego sklepu internetowego i zapewnienie jego prawidłowej budowy pod względem formalno-prawnym, m.in. w zakresie praw konsumentów oraz możliwości jakie dają aktualne przepisy w przypadku sprzedaży b2b;
  • wprowadzenie wewnętrznych rozwiązań i procedur optymalizujących i zabezpieczających interesy klienta;
  • pomoc w zakresie obsługi posprzedażowej i relacji z klientami, w tym przygotowanie stosownych wzorów procedur oraz schematów działania dla poszczególnych przypadków;
  • przygotowanie indywidualnej dokumentacji uwzględniającej charakterystykę prowadzonej działalności i związanych z tym niebezpieczeństw (utrata danych, w tym danych osobowych, naruszanie praw konsumentów czy autorskich praw majątkowych itd.)
  • Audyt stosowanych rozwiązań oraz przygotowanie raportu zawierającego listę nieprawidłowości oraz sugerowane działania
  • Pełne wsparcie przy wdrażaniu // aktualizowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO)

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie biznesu, w szczególności w tak dynamicznej branży jak e-commerce, wymaga szczególnego podejścia oraz dbania o interesy Klientów na różnych płaszczyznach.

 

W ramach wieloletniego doświadczenia w sposób skuteczny pomagaliśmy we wdrażaniu stosownych rozwiązań formalnych i praktycznych, efektywnie wpływając na funkcjonowanie biznesów wielu klientów.

 

W poniższych materiałach przedstawiamy ogólne informacje na temat efektów wdrożenia kompleksowej optymalizacji organizacyjno – formalnej, bezpośrednio wpływającej na bieżące funkcjonowanie poszczególnych struktur w przedsiębiorstwie, jak i dynamikę dalszego rozwoju.

Case Study

Case #1

 

O Kliencie

W 2017 roku do Kancelarii zgłosił się klient z branży marketingu internetowego, informując o potrzebie wsparcia w rozpoczętym procesie negocjacji z kontrahentem zmierzającym do nabycia udziałów w spółce konkurencyjnej. Wskazano na potrzebę wykonania due diligence w zakresie aspektów formalno – prawnych, a następnie przeprowadzenia procesu przekształcenia i optymalizacji, w szczególności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz windykacji należności.

 

Efekty optymalizacji organizacyjno – prawnej

Po przejęciu spółki odnotowano natychmiastowy wzrost rentowności nowo nabytej spółki oraz uzyskano i utrzymano stabilny jej wzrost.

Poprzez ujednolicenie i uproszczenie procedur związanych z zarządzaniem prowadzonej działalności, a także wdrożenie sprawdzonych rozwiązań w zakresie obsługi posprzedażowej spółka uzyskała wzrost w zakresie spływu należności z ~72 % do stabilnego poziomu ~98 %

Case #2

 

O Kliencie

Pod koniec 2014 roku do Kancelarii zgłosił się klient z branży e-commerce, wskazując na potrzebę weryfikacji sposobu zarządzania i zaproponowania ewentualnych zmian z uwagi na stagnację w rozwoju oraz liczne problemy w obsłudze posprzedażowej – w szczególności w zakresie windykacji należności.
Po przeprowadzeniu stosownego audytu, składającego się z analizy zasad funkcjonowania wewnętrznych struktur organizacyjnych (działu handlowego, działu obsługi posprzedażowej, księgowości i kadr oraz zarządu), przygotowano analizę przedwdrożeniową, zawierającą szczegółowe informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości oraz możliwych rozwiązań prawno – organizacyjnych.

 

W ramach podjętych działań przeprowadzono:

– pełną restrukturyzację przedsiębiorstwa polegającą na spójnym wprowadzeniu zmian we wszystkich działach tj.
a) dziale handlowym poprzez przygotowanie nowych zasad zawierania umów z klientami wraz ze stosownymi wzorami umów;
b) optymalizację działań w zakresie obsługi posprzedażowej wraz z wprowadzeniem jasnych i skutecznych wytycznych w celu
poprawy kontaktów z klientami oraz zwiększenia skuteczności tzw. miękkiej windykacji,
c) analizę i restrukturyzację zasad zarządzania przedsiębiorstwem nakierowaną na zabezpieczenie interesów, m.in. relacji  z pracownikami oraz zasad przetwarzania danych wrażliwych, zaczynając od know – how na ochronie danych osobowych kończąc.
– kompleksowe wsparcie w działaniach inwestycyjnych i negocjacyjnych spółek prowadzące do systematycznego powiększania  portfela usług / zakresu prowadzonej działalności.
– pełne przejęcie działań windykacyjnych w zakresie twardej windykacji.

 

Efekty optymalizacji organizacyjno – prawnej

W momencie wdrożenia stosownych zmian w strukturach w lipcu 2014 r. spółka odnotowała znaczącą poprawę spływu należności oraz uzyskała systematyczny wzrost przychodu.

Case #3 – Start-Up

We wrześniu 2016 r. do Kancelarii zgłosił się klient zamierzający rozpocząć swoją działalność polegającą na sprzedaży usług przez internet.

 

W ramach podjętych działań przeprowadzono:

– zapewniono pełne wsparcie w procedurze rozpoczęcia działalności – przygotowano wzory umów spółki a następnie  doprowadzono do rejestracji działalności w KRS;
– przygotowano wzory dokumentów potrzebnych do faktycznego rozpoczęcia działalności, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesów Klienta, w tym:
a) dokumentów, klauzul i informacji podlegających wdrożeniu na stronę internetową;
b) umów handlowych, jak i dokumentów wewnętrznych – regulaminów, umów o pracę, umów z podwykonawcami
– przygotowano i wdrożono zasady ochrony danych osobowych
– przeszkolono kadrę zarządzającą oraz pracowników;
– zapewniono pełne wsparcie w dalszym funkcjonowaniu działalności

 

Od rozpoczęcia działalności spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rentowności i stabilnego spływu należności.

Skontaktuj się z Nami

i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Formularz kontaktowy